”Det vil langt de fleste steder være sådan, at valgfagene ikke bliver gennemført i den nuværende situation”, sagde Pernille Rosenkrantz-Theil.
”Det vil langt de fleste steder være sådan, at valgfagene ikke bliver gennemført i den nuværende situation”, sagde Pernille Rosenkrantz-Theil.

Minister: "Vi kommer ikke til at eksaminere eleverne på urimelige vilkår"

Valgfag på tværs af stamklasser kan ikke lade sig gøre i de kommende uger, lød det i dag fra Pernille Rosenkrantz-Theil. Det giver endnu engang udfordringer for de praktisk-musiske valgfag, som skal afsluttes med en afgangsprøve.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Selv om afgangsprøverne for de fleste fag i skolen først skal afvikles til sommer, så kommer restriktionerne på landets skoler de kommende uger til at have betydning for gennemførelsen af afgangsprøverne - i hvert fald for nogle fag.

Det slog børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) fast på et pressemøde i dag.

Her understregede ministeren, at undervisning i stamklasser betyder undervisning i stamklasser - også selv om det går ud over eksempelvis de praktisk-musiske valgfag billedkunst, håndværk og design, madkundskab og musik, hvor eleverne ofte er delt op på tværs af klasser.

"Det vil langt de fleste steder være sådan, at valgfagene ikke bliver gennemført i den nuværende situation", sagde Pernille Rosenkrantz-Theil.

"Når jeg ikke siger det mere hug- og stikfast, så er det, fordi det kommer an på, hvilken lærer man har, og om man er inddelt på tværs af klasser - eller om valgholdet er inden for samme stamklasse. Det kan jo være tilfældigt, at alle kommer fra samme stamklasse i billedkunst. Så derfor er jeg ikke meget for at sige 'nej, det kan man ikke'. For det kommer an på den lokale situation", lød det videre fra ministeren.

Valgfag særligt udfordret af corona

Netop de fire valgfag har været ekstra udfordret under corona, fordi restriktioner har ført til mange aflyste undervisningstimer.

Det har endnu ikke har været muligt at gennemføre den obligatoriske afgangsprøve i fagene, som det ellers politisk er besluttet.

Pernille Rosenkrantz-Theil håber, at skolerne kan omorganisere, så undervisningen i fagene kan skubbes til senere på året. Foreløbig har regeringen ikke besluttet, om restriktionerne i skolen også dette skoleår vil betyde aflysninger af afgangsprøver.

"På et tidspunkt kommer vi så tæt på sommerferien, at det simpelthen ikke kan lade sig gøre at indhente det, man har tabt, enten af pædagogiske årsager, fordi man skal have et længere læringsrum, eller fordi der ikke er tid nok tilbage. Det vurderer vi løbende på, og vi har også de tidligere år truffet beslutninger efterhånden, som vi kom så tæt på, at nu skal der træffes en afgørelse", sagde Pernille Rosenkrantz-Theil.

Krav til afgangsprøver er allerede nu justeret

Krav til afgangsprøver er allerede nu justeret

Hun understregede, at lærerne allerede nu har mulighed for at beslutte, at eleverne kan gå op i færre spørgsmål, end der ellers er krav om, hvis lærerne på grund af corona ikke har kunnet gennemgå hele pensum.

"Jeg vil sige meget klart, at vi ikke kommer til at eksaminere eleverne på urimelige vilkår. Det vil sige, at der gælder samme grundlæggende princip fra regeringen, som der har gjort de tidligere år: at det er vigtigt, at eleverne kommer til afgangsprøver, men det er også vigtigt, at der er en balance mellem, hvad det er for en undervisning, de faktisk har fået, og hvad det så er, at vi eksaminerer eleverne i".

Skoleleder laver ny planlægning i sidste øjeblik

Skoleleder på Mølleskolen i Ry i Skanderborg Kristian Toft fulgte nøje med i pressemødet.

Han havde inden mødet planlagt med, at valgfag på skolen blev gennemført på trods af, at det ville betyde, at elever blev blandet på tværs af stamklasser. Det laver han nu om på.

"Det kunne være godt at have fået det at vide mandag morgen. Nu laver vi rene stamklasser. Vi forsøger at gå i dialog med lærerne om det. Der kommer en form for valgfag, men det kommer til at foregå i klassen. Kan eleverne sidde og arbejde med det selv? Eller kan man lave noget som fjernundervisning? Nu er der sat hegn om, at de næste uger er man kun i stamklassen", siger han med en anelse frustration i stemmen.  

"Udmeldingen er anderledes end det skriv, de har sendt ud. Der står, at vi ikke er under nødundervisningsparagraffen, og at undervisningen foregår i stamklasser, når det er foreneligt med undervisningen. Det er ikke foreneligt med undervisningen på eksempelvis et musikhold, hvor der sidder elever fra seks forskellige klasser, men ministeren siger noget andet, så derfor laver vi vores plan om nu", siger Kristian Toft.

Afviser DLF's ønske om lokal selvbestemmelse ved høj smitte

Pernille Rosenkrantz-Theil forholdt sig også på forespørgsel fra folkeskolen.dk til lærerformand Gordon Ørskov Madsens forslag om, at man lokalt ved høj smitte på en eller flere skoler, kan vurdere, om der skal undervises i mindre hold.

Det afviste Pernille Rosenkrantz-Theil.

"Først og fremmest er det simpelthen vigtigt at sige, der ikke er behov for det. Det vil sige, at kommer vi i en situation, hvor smitten stikker af til et niveau, hvor sundhedsmyndighederne siger, at der er brug for at tage lidt tungere redskaber i brug, så vil vi selvfølgelig kigge på det", sagde hun og tilføjede:

"Den samlede vurdering er, det der skal til for, at den sundhedsfaglige situation er ansvarlig, er at dele eleverne ind i stamklasser og så to ugentlige test. Det er det niveau af sundhedsrestriktioner, der skal til nu".

Powered by Labrador CMS