Fraværsreglerne rammer socialt skævt, pointerer rådmand i Aarhus Thomas Medom

Aarhus tager børnechecken fra 69 familier: Fraværsstraf rammer socialt skævt

Indtil nu har 69 familier i Aarhus fået frataget børneydelsen for årets første kvartal på grund af børnenes fravær fra skolen. Ca. 70 underretninger er stadig til partshøring. Aarhus' børn og unge-rådmand mener, loven rammer pressede familier hårdt.

Publiceret

Fraværsstraf

15 procent ulovligt fravær på et kvartal kan betyde at familienfår frataget børne- og ungeydelsen, ifølge de nye regler om fraværi skolen.

I oktober kunne folkeskolen.dk oplyse, at 15.300 elever har etulovligt 15 procent eller derover i mindst ét kvartal. 

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Ingen forældre fik frataget børne- og ungeydelsen i fjerde kvartal af 2019, men på nuværende tidspunkt vil i alt 69 familier i Aarhus Kommune få frataget ydelsen for januarkvartalet, fordi deres børn har haft et ulovligt skolefravær på over 15 procent, oplyser forvaltningen til folkeskolen.dk.

De første trukket i børnechecken: Rammer flest med sociale problemer

I alt har skolerne underrettet om 90 børn op til 14 år og 52 unge over 14 år. Tallene er fordelt på to magistrater i Aarhus - Familiecentret og Unge, Job og Uddannelse. Oprindeligt var der lidt flere underretninger, men 10 viste sig at være fejlunderretninger fra skolens side, og i fem sager er der undtagelsesbestemmelser, der gør sig gældende. Og så er der ca. 70 underretninger, der stadig er i partshøring og altså stadig er under behandling. Der er i alt ca. 27.400 elever i folkeskolerne i Aarhus.

Er du overrasket over antallet af sager?

"Nej, antallet overrasker ikke. Faktisk havde vi fået fremlagt nogle endnu højere risikotal på forhånd", siger rådmand for Børn og Unge i Aarhus, Thomas Medom (SF).

Skoleledere efter fraværsregler: Vi taler altid om fravær med elever og forældre

Tror du, det virker at fratage forældrene børneydelsen?

"Nej, det tror jeg ikke. Mange af dem, der bliver ramt her, er mennesker, der gør alt, hvad de kan for at få deres børn i skole, og der vil være alle mulige grunde til, at det ikke lykkes. Man skal prøve at sætte sig ind i, hvor kaotisk en hverdag kan være i en udsat familie med alvorlig sygdom, diagnoser og andre problemer. Jeg mener, at denne lovgivning rammer socialt skævt, og at man risikerer at forværre fraværsproblemerne, og at skolevægring kan blive forværret med lovgivningen. Desuden vil der altid være nogle fine undtagelsesbestemmelser, hvor det kan lykkes nogle familier at få fraværet gjort lovligt", siger Thomas Medom.

Fravær er god indikator

Perioden med optælling af underretninger for ulovligt fravær er i Familiecentret opgjort fra 1. september til 18. december, mens Unge, Job og Uddannelse, hvor unge over 14 år hører til, har talt fraværsunderretningerne fra 1. august 2019. Familiecentret oplyser, at de har modtaget fem klager over afgørelsen om at stoppe udbetaling af børneydelsen på grund af fravær. Disse sager er under behandling i Ankestyrelsen.

Fraværsregler: Det bliver en tung administrativ opgave

Forvaltningen i Børn og Unge fortæller, at eventuelle klager fra forældre vil gå til de enkelte skolers ledelse, så de har ikke et tal på mulige klager.

Familiecentret skriver, at en del af underretningerne er så nye, at der endnu ikke er gennemført en underretningssamtale med forældrene. Derfor vil tallet nok ende med at være højere end 69.

Thomas Medom understreger, at der ikke er tvivl om, at fravær er en af de bedste indikatorer på, at der er noget i vejen, og at der er behov for at sætte ind for eksempel med særlig støtte til nogle familier.

Klagehelvede: Fraværsstraffen vil koste op mod 300 millioner til ekstra sagsbehandling 

"Fravær i skolen betyder, at der er noget, vi skal gøre bedre. Vi skal støtte mere. Men det ligger indlejret i alle lærere og socialarbejderes tænkning. Det er et fokus, vi har i Aarhus og som jeg er sikker på, at alle kommuner har. Lærere og skoleledere er meget opmærksomme på fravær, og man kunne sagtens have lavet en lovgivning om tidlig handlepligt eller andre initiativer uden at man fratager familierne en ydelse. For som det er nu, rammer det socialt skævt", siger han.

"Måske vil der være nogle middelklasseforældre eller andre, som det kan have en effekt på, men mange af dem vil godt kunne argumentere den billige vinterferie i uge 6 hjem. Til gengæld rammer det hårdt i udsatte familier, hvor børneydelsen betyder mere i hverdagen og udgør en højere procentdel af deres livsgrundlag end den gør for en gennemsnitsfamilie".

Omstridte fraværsregler i folkeskolen skaber nyt bureaukrati

Folkeskolen.dk har også spurgt til antallet af elever i Aarhus, der har et fravær på mellem 10 og 15 procent. Her er tallene fra kommunen foreløbige, da de ikke er endeligt opgjort endnu. Der er forskel på kvartalernes længde og antal af skoledage i et kvartal, og det betyder, at der skal færre antal fraværsdage til at runde 10 procent i nogle kvartaler. Kommunen oplyser, at der var 212 elever, der havde et fravær over 10 procent, men at det endelige tal forventes at blive noget lavere.