Kirstine Elsig Dalgaard var parat til at begynde på STU på Sjælland i 2012, men først nu lykkes det hende at komme i gang. Til januar begynder hun på teaterlinjen på Fagskolen Glad i København.

Efter års kamp får århusianer opfyldt sin drøm om tage STU i København

Efter tre år på Karise Efterskole ønskede Kirstine Elsig Dalgaard fra Aarhus at fortsætte på skolens treårige STU. Aarhus Kommune sagde nej, og det har Klagenævnet for Specialundervisning bakket op. Alligevel begynder hun på STU i København til januar. Det kan lade sig gøre, fordi hun har ret til at flytte.

Publiceret

Fakta fra serviceloven

  • § 108. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, derer egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund afbetydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne harbehov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktionereller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækketdisse behov på anden vis.
  • Stk. 2. Personer, som modtager tilbud efter stk. 1, og somønsker at flytte til en anden kommune, har ret til et tilsvarendetilbud i en anden kommune. Det er en forudsætning, at denpågældende opfylder betingelserne for at blive optaget i bådefraflytningskommunen og tilflytningskommunen.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

22-årige Kirstine Elsig Dalgaard har Downs syndrom, en medfødt hjertefejl og nedsat syn og hørelse. Hun har i mange år ønsket at flytte til København, hvor hun har familie og venner. I hendes optik skulle turen gå via Karise, hvor hun afsluttede tre års efterskoleophold i 2012. Herefter ville hun på skolens treårige STU, den såkaldte Kariseuddannelse, men det sagde Aarhus Kommune nej til.

19-årig pige med Downs syndrom fik alene indstillet sin drømme-STU

I stedet blev Kirstine Elsig Dalgaard visiteret til Lyngåskolen, som er kommunens eget STU-tilbud. Men det ville hun ikke, fortæller hendes mor.

"Ungdoms Uddannelsesvejledning anbefalede mig at sige ja til Lyngåskolen, men som Kirstines advokat kan jeg ikke manipulere med hende. Hun ville til Karise. Hun er vedholdende og stædig. Vil hun noget, så vil hun det, og vil hun ikke, ja så vil hun ikke", siger Lene Elsig Dalgaard.

Klagenævnet giver Aarhus Kommune medhold

To gange har Lene Elsig Dalgaard klaget til Klagenævnet for Specialundervisning for at få ændret kommunens afgørelse, og hun har også haft sagen omkring Folketingets Ombudsmand og rådmanden i Aarhus.

Så sent som i september i år gav Klagenævnet endnu engang kommunen medhold i, at Lyngåskolen er et relevant tilbud til Kirstine Elsig Dalgaard, om end kommunen fik kritik for, at sagsbehandlingen ikke er helt, som den bør være. Blandt andet har kommunen ikke begrundet afslaget på Karise-uddannelsen.

Kirstine begynder på teaterlinje

Alligevel begynder Kirstine Elsig Dalgaard på STU på Glad Fagskole i København til januar. Fagskolen er en del af TV-Glad Fonden, og Kirstine Elsig Dalgaard skal gå på teaterlinjen, hvor hun var i praktik i en uge i august.

"Kirstine er optaget af teater, som hun både har arbejdet med i sine ti år på Steinerskolen og på efterskolen i Karise. Det har hele tiden været hendes mål at flytte til Købehavn, og hvis hun havde kunnet følge sin plan om at tage STU i Karise, havde det snart været tid til at flytte videre. Derfor har hun valgt Fagskolen Glad frem for Kariseuddannelsen", siger Lene Elsig Dalgaard om kursskiftet.

Visitation til botilbud giver flytteret

Når det kan lade sig gøre for Kirstine Elsig Dalgaard at begynde på fagskolen i København, skyldes det, at hun har fået lejlighed i et nyt botilbud i Valby. Men det har holdt hårdt med at finde ud af, at det er muligt for hende at flytte til hovedstaden, siger hendes mor, som har fået hjælp af retshjælpen i Aarhus og Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet til at finde ud af reglerne.

 

"Vi fik et brev fra Aarhus Kommune om, at hun ikke har flytteret. Jeg bad om aktindsigt, og det viste sig, at hun er visiteret til en bolig efter paragraf 108 i serviceloven, og den giver hende ret til at flytte til en anden kommune", fortæller Lene Elsig-Dalgaard.

Ankestyrelsen annulrerer kommunens afgørelse

I marts i år henviste Socialforvaltningen i Aarhus ellers Kirstine Elsig Dalgaard til en bolig i Lisbjerghus nord for Aarhus, men den afgørelse annullerede Ankestyrelsen i slutningen september. Ankestyrelsen mener ikke, at kommunen kunne afslå hendes ansøgning om et botilbud, der er tilknyttet Kariseuddannelsen, med den begrundelse, at hun var blevet tilbudt ophold i Lisbjerghus. Ankestyrelsen kritiserer også kommunen for, at den ikke nærmere har begrundet, hvorfor den vurderer, at boligfællesskabet i Lisbjerg er egnet til at tilgodese hendes behov.

"UU ringede til socialforvaltningen og sagde, at der ikke var grund til at behandle Kirstines ansøgning om bolig i Karise, fordi hun alligevel ville få afslag på Kariseuddannelsen. Men ansøgninger om uddannelse og bolig skal behandles særskilt. Hvis ikke Kirstine kunne komme på Kariseuddannelsen, var hendes Plan B at flytte til Haslev, hvor flere af hendes efterskolevenner bor, men den mulighed lukkede kommunen for ved ikke at behandle hendes ansøgning om at komme til at bo på Sjælland", siger Lene Elsig Dalgaard.

Kommunen antydede, at det bare var en drøm

Ved at trække sagen i langdrag har Aarhus Kommune stjålet flere år af et ungt menneskes liv, mener Lene Elsig-Dalgaard.

"Kirstine har været parat til at flytte, siden hun kom hjem fra efterskolen i Karise i 2012. Allerede i 10. klasse skrev og sagde hun, at hun ville flytte til København, og april 2011 søgte jeg om at få hende på Kariseuddannelsen. Aarhus Kommune har antydet, at det bare var en drøm om at komme til København, hun havde, men det er flabet at nedgøre et fokuseret mål på den måde. Aarhus Kommune har gjort, hvad den kunne for at spænde ben for Kirstine, fordi den ville have sit eget tilbud fyldt op. Men man kan ikke stavnsbinde folk. Det tager bare tid at få kommunen til at forstå det, men det er deprimerende at tænke på al den tid, vi har brugt på det her", siger hun.

Usædvanligt at en sag trækker så længe ud

I UU Aarhus-Samsø kalder afdelingsleder Marie Thodberg sagen for speciel, for normalt varer en sag ikke tre år.

"Moren har anket vores beslutninger nogle gange, og hun er også gået til Ombudsmanden, og det har fået sagen til at trække ud. Det er sjældent, vi oplever så lang en sagsgang", siger hun.

UU Aarhus har overholdt retningslinjerne, understreger Marie Thodberg.

"Vi kan godt sige til en borger, at det her kan vi tilbyde dig, selv om du ønsker noget andet".

Kommune tilsidesætter Ombudsmandens kritik

Det stemmer med udtalelsen fra Ombudsmanden. Han skrev, at det er korrekt, at kommunen er forpligtet til at lægge betydelig vægt på den unges eller forældrenes ønsker til den nærmere tilrettelæggelse af uddannelsesforløbet og tilføjede:

"Dette er dog ikke ensbetydende med, at kommunen er forpligtet til at følge den unges eller forældrenes ønsker om et bestemt uddannelsessted".

UU har ikke ændret holdning til Kirstines uddannelse

Når Kirstine Elsig Dalgaard alligevel kan begynde på Fagskolen Glad i København, skyldes det, at hun skifter adresse efter reglerne i serviceloven.

"Vi har ikke ændret holdning til hendes uddannelsessted, men det er aftalt med socialforvaltningen, at Kirstine kan flytte til København, og så får UU København vejledningsforpligtelsen. De handler, vi betaler", siger Marie Thodberg.

Hun mener ikke, det er UU's opgave at vejlede om botilbud og flytteret.

"Det føler vi os ikke forpligtet til, for så kunne vi vejlede om alt muligt. Vi vejleder alene om uddannelse, mens botilbud hører under en anden lovgivning, som ligger i socialforvaltningen", siger afdelingslederen.

Kommunen har pligt til at vejlede om flytteret

Lene Elsig Dalgaard mener, at Marie Thodberg slipper let om ved det.

"UU og socialforvaltningen kunne godt finde ud af at tale sammen om, at Kirstine ville få afslag på Kariseuddannelsen, og at der derfor ikke var grund til at behandle hendes ansøgning om at botilbud på Sjælland. Så burde de også have kunnet finde ud af at vejlede Kirstine om, at hun har ret til at flytte til en anden del af landet, men det har jeg selv måttet finde ud af ved at søge aktindsigt i hendes boligsag".

Ankestyrelsen understreger i sin afgørelse om Kirstine Elsig Dalgaards boligsag, at Aarhus Kommune skal vejlede hende om reglerne om frit valg af boliger, hvis kommunen kommer frem til, at hun er berettiget til et botilbud efter paragraf 108 i serviceloven.

"Jeg begyndte at søge om bolig til Kirstine, da hun fyldte 18 år i 2010, og hvis Aarhus Kommune havde villet forstå hendes ønske om at komme til Sjælland, kunne sagen have været løst tids nok til, at hun kunne være begyndt på Kariseuddannelsen i 2012. Men dengang havde jeg ikke en jurist fra retshjælpen til at hjælpe mig", siger Lene Elsig Dalgaard.

Tid til at komme videre

Kirstine Elsig Dalgaard har brug ventetiden på Egmont Højskolen syd for Aarhus. Højskolen henvender sig voksne med særlige forudsætninger.

"Her har hun gået i to et halvt år, men der er tale om en nødsituation, som hun er ok glad for, men hun skal også videre", siger Lene Elsig Dalgaard.