Forskning

Stinus Storm Mikkelsen er forskeren bag en undersøgelse af sammenhængene mellem målstyring og hvilken undervisning, lærerne giver.
Stinus Storm Mikkelsen er forskeren bag en undersøgelse af sammenhængene mellem målstyring og hvilken undervisning, lærerne giver.

Ny undersøgelse: Resultatfokuseret skoleledelse forringer lærernes undervisning

Lektor Stinus Storm Mikkelsen har undersøgt, hvordan målstyring påvirker folkeskolelærernes daglige arbejde. Resultatet peger på, at undervisningen bliver mindre varieret og mere præget at ’teaching to the test’.

Publiceret

Beklagelig forsinkelse

Danmarks Lærerforening sagde sidste år ja til at medfinansiereUCL-undersøgelsen. Efter planen skulle de første resultater haveværet klar i starten af 2020, og DLF havde håbet at kunne brugeresultaterne i forbindelse med forhandlingerne om en aftale omlærernes arbejdstid. Men undersøgelsen blev forsinket af, atdet tog længere tid end forudset at indsamle data.

Regitze Flannov, formand for DLF's  undervisningsudvalg,mener at undersøgelsen har stor værdi, selv om den først er blevetoffentliggjort efter at der er blevet indgået enarbejdstidsaftale."Vi kan bruge den her undersøgelse i voressamarbejde med skolelederne" siger hun. "Undersøgelsen understøtterjo meget klart vores teser om at et stort fokus på testresultaterkommer til at snævre undervisningen ind, gøre den kedeligere ogmindre inspirerende for eleverne". 

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Det er skræmmende for mig at opleve, hvor styret jeg selv er blevet, selvom jeg svor, at det ikke ville ske. Jeg føler på en måde ikke, jeg er en rollemodel længere. Jeg er egentlig bare en mekanisk tilrettelæggelsesguide for ungernes opgaveløsning på fagportalerne"

Når lærere oplever, at deres ledelse har et stort fokus på målbare resultater, har det betydning for deres konkrete undervisningspraksis og for deres vurdering af både arbejdsbetingelser og undervisningskvalitet. Over halvdelen af lærerne i en ny undersøgelse oplever, at skolens ledelse fokuserer meget på test- og prøveresultater.

Testorienteret ledelse er lig med mindre tid til forberedelse

Testorienteret ledelse er lig med mindre tid til forberedelse

'…andelen af lærere, der oplever at mangle forberedelsestid, (må) siges at være meget høj', står der i sammenfatningen af undersøgelsens konklusioner.

Det dækker over, at 82 procent af de adspurgte lærere erklærer sig uenige i, at de har tilstrækkelig tid til at forberede undervisningen. Blandt de lærere, som oplever at være underlagt en høj grad af målstyring og resultatorientering mener kun 13 procent at de har forberedelsestid nok. Det tilsvarende tal blandt lærere, som oplever at arbejde under en lav grad af resultatstyring, er 22 procent.  Lærere, der oplever høj grad af mål- og resultatstyring, er også markant mindre enige i, at de inddrages i beslutninger (53 procent) end lærere, som oplever lav grad af mål- og resultatstyring (73 procent).

Inklusion, variation og fyldflydelse lider under fokus på målstyring

Inklusion, variation og fyldflydelse lider under fokus på målstyring

Følelsen af at arbejde under en ledelse, der har meget fokus på mål og resultater hænger ikke kun sammen med lærernes opfattelse af deres forberedelsestid og grad af inddragelse i beslutninger. Den hænger også sammen med lærernes undervisning.

Læs mere

Rapport: Målstyring, lærerarbejde ogundervisningskvalitet

Powered by Labrador CMS