Eleverne har følt sig mindre stressede i hverdagen, fortæller Thomas Medom på baggrund af evalueringen af det aarhusianske forsøg med karakterfri hverdag.
Eleverne har følt sig mindre stressede i hverdagen, fortæller Thomas Medom på baggrund af evalueringen af det aarhusianske forsøg med karakterfri hverdag.

Evaluering af forsøg med karakterfrihed: Det letter presset på eleverne

Mindre stress i hverdagen og en styrket relation mellem elever og lærere om den faglige udvikling. Det er konklusionen, efter at seks skoler i Aarhus kommune i de seneste år erstattet karakterer med feedback og et ønske om målrettet fokus på den enkelte elevs læring.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Aarhus Kommunens projekt  ved navn 'Karakterfri hverdag og formativ feedback' har de seneste år været gennemført på Skæring Skole, Samsøgades Skole, Sølystskolen, Gammelgaardsskolen, Højvangskolen og Lystrup Skole i tæt samarbejde med forvaltningen i Børn og Unge og professionshøjskolen Via. Via har fulgt fire af de deltagende skoler og undersøgt, hvordan øget fokus på feedback påvirker undervisningen og læringskulturen og dermed også elevernes læring og trivsel.

Evalueringen viser, at eleverne oplever mindre præstationsræs og bedre relationer til deres lærere. På negativsiden viser rapporten blandt andet, at den formative feedback ikke i samme grad som karakterer formår at tydeliggøre elevernes faglige ståsted.

Glad rådmand

Glad rådmand

Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge i Aarhus, glæder sig over de gode erfaringer:

"Jeg synes, resultaterne er både robuste og meget opløftende. Eleverne har følt sig mindre stressede i hverdagen, hvor karakterer og præstationskultur har fyldt mindre. Samtidig har den tætte opfølgning mellem lærer og elev styrket relationen om det fælles faglige fokus, og lettet elevernes forventningspres til dem selv i forbindelse med afleveringer", siger Thomas Medom i en pressemeddelelse.

Forsøget  har alene omhandlet karaktergivning i hverdagen, for eksempel for de enkelte opgaver, da eleverne ikke har været undtaget standpunkts- og prøvekarakterer.

"Det er et stort potentiale for at arbejde videre med feedback og færre karakterer. Men erfaringen er også, at det kræver øvelse, når karakteren udskiftes med ord og individuelle faglige mål, så det er tydeligt for eleverne, hvor de står og hvad, de skal øve sig på. Gevinsten er mindre stress og en kultur, der har fokus på læring og ikke præstation. En skole med øget trivsel og mindre pres. Den skole skal vi have mere af," siger Thomas Medom.

Bemærk: Efter denne artikel har Folkeskolen talt med en af forskerne bag rapporten og efterfølgende med Thomas Medom:


Læs mere

Læs hele rapporten her

Powered by Labrador CMS