PD-projekt:

SøgSmart kan nå ud til flere lærere, hvis der laves en pixiudgave, som didaktiserer arbejdet med udvikling af informationskritiske kompetencer, foreslår Maria Nørgaard
SøgSmart kan nå ud til flere lærere, hvis der laves en pixiudgave, som didaktiserer arbejdet med udvikling af informationskritiske kompetencer, foreslår Maria Nørgaard

PD: Elever skal hjælpes meget for at blive kritiske undersøgere

Mange lærere mangler både viden om kildekritik og basale kompetencer til søgning på internettet. Læremidlet SøgSmart.dk er tænkt som selvinstruerende, men det er det ikke. Både lærere og elever har brug for hjælp, siger Maria Nørgaard i sit diplomprojekt.

Publiceret

Gode projekter

Lærerprofession.dk præsenterer og offentliggør de bedste bachelorprojekter fra læreruddannelsen og de bedste pædagogiske diplomprojekter fra skoleområdet.

Et projekt indstilles af eksaminator og censor. Se indstillingsskema og tidsfrist på sitet.

Uafhængige dommere - lærere, skoleledere, skolechefer, undervisere fra læreruddannelsen og forskere -finder hvert år tre projekter, der tildeles priser. Læs om formålet og se dommerkomiteerne på skærmen.

Lærerprofession.dk

Lærerprofession.dk drives i fællesskab af Danske Professionshøjskoler og fagbladet Folkeskolen/Folkeskolen.dk. Projektet støttes af LB Forsikring, Gyldendal Uddannelse, Akademisk Forlag, Hans Reitzels Forlag, Forlaget Klim, Jydsk Emblem Fabrik A/S og Sinatur Hotel & Konference.

Gode projekter

Lærerprofession.dk   præsenterer og offentliggør de bedste bachelorprojekter fralæreruddannelsen og de bedste pædagogiske diplomprojekter fraskoleområdet.

- Et projekt indstilles af eksaminator og censor. Seindstillingsskema og tidsfrist her

- Uafhængige dommere af lærere, skoleledere, skolechefer,undervisere fra læreruddannelsen og forskere udpeger hvert år treprojekter til præmiering. Læs om formålet og sedommerkomiteerne her

Lærerprofession.dk drives i fællesskab afprofessionshøjskolerne og fagbladet Folkeskolen.

- Sponsoreres af Akademisk Forlag, Gyldendal Uddannelse, HansReitzels Forlag, Kähler Design, Lærerstandens Brandforsikring ogSinatur-hotellerne.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Fake news er blevet en del af hverdagen, internettet gør det muligt for alle at udtrykke sig, og afsenderen kan være hvem som helst. "At kunne læse, forstå, håndtere og vurdere informationer er af afgørende betydning for deltagelse i et demokratisk samfund, der i høj grad inddrager digitale løsninger og online-kommunikation", siger Maria Preisler Nørgaard i sit pædagogiske diplomprojekt fra Professionshøjskolen Nordjylland.  Til daglig arbejder hun som bibliotekar ved professionshøjskolens Center for Undervisningsmidler, CFU.

"På trods af, at det aldrig har været lettere at få adgang til viden på internettet, har jeg erfaret, at CFU's brugere ofte mangler basale søgekompetencer og viden om kildekritik. Jeg er derfor særligt optaget af at kunne kvalificere mine vejledningskompetencer med henblik på at ruste brugerne til at agere mere selvhjulpne og dermed mere informationskompetente" siger hun.

Efter forløbet måtte hun konkludere, at observationen punkterede fortællingen om, at SøgSmart er selvinstruerende. Mange elever havde brug for hjælp undervejs, og kun de dygtigste kunne løse opgaverne selvstændigt, fortæller hun: "Mine informanter var dygtige elever, som var udvalgt i forhold til at kunne svare reflekteret på mine spørgsmål. Det samme gjorde sig gældende for skolebibliotekaren. Derfor viser min undersøgelse kun, hvordan SøgSmart virker i én klasse og kan af samme årsag ikke bruges til at sige noget generelt om værktøjet".

Om undersøgelsen konkluder hun, at: "både dygtige og svage elever bliver stilladseretaf SøgSmart", og at "elevers informationskritiske kompetencer optimeresud fra teorien om nærmeste udviklingszone og Bruces relationelle tilgang til den enkeltes forskellige tilgang til at forstå information og bringe den i anvendelse".

Brug for tid og ildsjæle

"Hvis man vil udvikle et sprog og et særligt mindset om informationskritiske kompetencer, kræver det rammesætning. CFU har fået opgaven og forpligtet sig til at lave en målrettet indsats for, at SøgSmart bringes i spil på en didaktisk velovervejet måde. Min undersøgelse har bekræftet mig i, at denne indsats i første omgang involverer CFU og de pædagogiske læringscentre, PLC. Når PLC er gjort bekendt med SøgSmart, er næste trin at PLC og skoleledelsen samarbejder om at ville sætte informationskritiske kompetencer i spil. PLC, læringsvejledere og fagudvalgsformænd skal sammen hjælpe lærerne med at implementere SøgSmart i undervisningen", skriver Maria Nørgaard.  Hvis det ikke sker, og hvis der ikke er ildsjæle til at bære det frem, "vil værktøjet leve en skyggetilværelse", mener hun.

"Mit arbejde med at udbrede kendskabet til SøgSmart har vist, at viden om informationskompetence og kildekritik stadig er begrænset, både hos elever og lærere", hedder det i diplomprojektets afsluttende afsnit

Brug for en pixiudgave

"SøgSmart er et bud på, hvordan skolerne kan arbejde med 'Eleven som kritisk undersøger'. Min opgave er at gøre skolerne bekendt med SøgSmarts eksistens og samtidig lytte til den feedback og kritik, jeg får på værktøjets form og indhold. Den tidskrævende arbejdsproces er både læremidlets styrke i forhold til elevernes læringsudbytte og refleksion, men også dets svaghed, siger lærere og kolleger", skriver Maria Preisler Nørgaard.

"Lærerne er pressede, derfor tror jeg, at SøgSmart kan nå ud til flere lærere ved at arbejde målrettet med formidling af mere lettilgængelige formater, for eksempel en 'pixiudgave', som i kort form didaktiserer og rammesætter arbejdet med udvikling af informationskritiske kompetencer".

Se hele projektet:

Powered by Labrador CMS