"Alle fire kommuner traf beslutningen om at nedlægge centret i enighed. Samtidig er vi enige om, at vi fortsat skal samarbejde på området", siger handicapchef Per Petersen fra Aabenraa Kommune.

Sønderjyske kommuner har nedlagt deres fælles kommunikations-center

Telefonnummeret er det samme, og der bliver også stadig svaret ”Center for Hjælpemidler og Kommunikation”, når man ringer. Men reelt eksisterer centret ved Padborg ikke længere. Til nytår gik de fire kommuner bag centret hver til sit. De mente ikke, det var økonomisk ansvarligt at køre centret videre.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Indtil årsskiftet drev Sønderborg, Tønder, Haderslev og Aabenraa Kommuner Center for Hjælpemidler og Kommunikation, CHK, i fællesskab. Centret lå tæt på den tyske grænse i Aabenraa Kommune, som også stod for administrationen. Før sommerferien besluttede de fire kommuner at løse opgaven med at undervise mennesker med et kommunikationshandicap hver for sig.

To kommuners hjemtagelse får taleinstitut til at bukke under

"Beslutningen har været på vej i flere år, fordi alle fire kommuner oplevede, at centrets betydning blev mindre og mindre. PPR kan rigtig meget i dag, og det førte til et fald i efterspørgslen efter centrets ydelser. Derfor blev centrets bæredygtighed truet både fagligt og økonomisk", fortæller handicapchef Per Petersen fra Aabenraa Kommune.

Kommunerne vil fortsat samarbejde

I 2013 fik de fire kommuner foretaget en undersøgelse, hvori konsulentfirmaet konkluderede, at CHK lige nøjagtig var bæredygtigt, men fremover ville centret blive presset.

Antorini afviser forslag om et nationalt resursecenter for blinde og svagsynede

"Alle fire kommuner traf beslutningen om at nedlægge centret i enighed. Samtidig er vi enige om, at vi fortsat skal samarbejde på området. Foreløbig har vi lavet en aftale for 2016 om, at der blandt andet skal være netværk mellem medarbejderne og mellem afdelingscheferne, at kan købe opgaver af hinanden, og at vi hjælper hinanden med at lære nye medarbejdere op", siger Per Petersen.

Specialcenter udvider med flere varer

I Aabenraa fortsætter kommunikationsundervisningen i Hjernecenter Syd, som nu har skiftet navn til Hjernecenter Syd & Tale - Høre - Syn. Centret arbejder i forvejen med bosteder, midlertidige boliger, særforanstaltninger, aktivitetscenter, beskæftigelse, STU og afklaring.

"Vi er et specialcenter, som nu har udvidet med flere varer på hylderne. Serviceniveauet vil være det samme som hidtil. Forskellen er, at konsulenterne i tale, høre og syn skal løse opgaver for en mindre målgruppe end i CHK", siger centerleder Dorthe Friedrichsen.

Kommunikationscentre vil have rettet op på reformens ulemper

Selv om målgruppen er reduceret, og konsulenterne er blevet fordelt på fire kommuner, er hun overbevist om, at de kan bevare deres faglighed.

"Vi har selv flere konsulenter inden for henholdsvis høre, syn og tale, og det betyder meget. Desuden har medarbejderne i alle fire kommuner stor lyst til at netværke, og det samarbejde er vi ved at etablere. Derudover kan vores kommunikationskonsulenter lade sig inspirere af de konsulenter indenfor neuropsykologi, uddannelse og hjerneskader, vi i forvejen har i huset", siger centerlederen.

Igen spændende at gå på arbejde

Det er en styrke, at de fire kommuner kan købe ydelser af hinanden, mener Dorthe Friedrichsen.

"Konsulenterne kender hinanden, så hvis vi får brug for en spidskompetence, vi ikke selv råder over, kan vi gå til en af de andre kommuner. Det er med til at sikre, at vi kan holde en høj kvalitet, og det er meget afgørende. De borgere, som har brug for vores ydelser, vil ikke opleve en reduktion i servicen", siger Dorthe Friedrichsen.

Handicapchef Per Petersen peger på, at den nye model i Aabenraa kan gøre det mere spændende for medarbejderne at gå på arbejde.

Regionerne vil samle ekspertisen i fem-ti kommunikationscentre

"I de seneste tre år har CHK været under økonomisk pres, og muligheden for at udvikle nye metoder har været begrænset. Nu har vi lagt vores del af CHK ind i et sundt og velfungerende center. Medarbejderne er højt kvalificerede, og sammen med andre kolleger fra handicap- og psykiatriområdet og fra velfærdsteknologi har de en viden, som vi kan bruge meget bedre end hidtil", siger Per Petersen.

Fare for ventetid ved sygdom

Alligevel ser Per Petersen en ulempe ved, at det sønderjyske kommunikationscenter er blevet nedlagt.

"Det betyder noget for de tre andre kommuner, at de har fået opgaverne tættere på deres borgere, men opdelingen af CHK kan gå ud over den faglige bæredygtighed. Selv om vi har opgraderet inden for både syn, tale og høre i Aabenraa, har vi ikke medarbejdere til at tage over, hvis for eksempel konsulenten på stemmeområdet bliver syg. Så der vil enten opstå ventetid, eller vi skal hente hjælp i de andre kommuner. Der er ikke så langt til grænsen for, hvor vi ikke selv kan løse en opgave", siger handicapchefen.

Handicappede føler sig svigtet af kommunalreformen

Udover det fortsatte samarbejde mellem de sønderjyske kommuner vil Aabenraa Kommune også forsøge at finde ind i et samarbejde i regionen, dels med andre kommuner, der er gået selv, dels med kommunikationscentrene i Esbjerg og Odense.

Aabenraa har haft let ved at rekruttere

Ved lukningen af CHK i Bov ved Padborg valgte nogle af de ansatte at gå på pension eller efterløn. En enkelt administrativ medarbejder blev afskediget, og de resterende 25 blev fordelt på de fire kommuner efter en runde, hvor medarbejderne kunne prioritere, hvor de ville hen.

En stor del ønskede at blive i Aabenraa, og selv om ikke alle fik opfyldt deres førsteprioritet i første omgang, er nogle af dem alligevel kommet til værtskommunen for det tidligere center.

Fusion af tre centre inden for kommunikation orienterer sig mod vækst

"En del fagfaglige medarbejdere valgte at gå på pension, så vi har også ansat nye, og her har det stået tidligere medarbejdere fra CHK frit for at søge. Vi er fuldt besat nu og har også rekrutteret uden for CHK-regi, men det har været en udfordring for de andre kommuner at skaffe medarbejdere", siger Per Petersen.

Nedlæggelsen er ikke en spareøvelse

I handicapchefens optik har opdelingen af CHK forløbet uden dramatik.

"Det har selvfølgelig været hårdt for medarbejderne at skulle sige farvel til en arbejdsplads, de har været glade for. Til gengæld er der ikke tale om en spareøvelse. Vi kører videre med samme budget med den forskel, at noget af udgiften til ledelse og administration er konverteret til borgernær tid", siger Per Petersen.