Motion/bevægelse
0   7

Treårigt projekt skal gøre det let at skabe bevægelse for funktionsnedsatte elever

En database med 150 forslag til, hvordan lærere kan tilpasse bevægelsesaktiviteter, så elever med en funktionsnedsættelse kan deltage, er nærmest hemmelig. Desuden trænger den til at blive opdateret. Et treårigt projekt skal rette op på begge dele.

Inkluderede elever med psykiske, kognitive, sensoriske eller fysiske funktionsnedsættelser må ofte kigge på, når resten af klassen har bevægelsesaktiviteter.

Det betyder, at de senere i livet er i risiko for at udvikle svær overvægt, erhverve livsstilssygdomme og opleve ensomhed, psykisk sårbarhed og mistrivsel. Derfor sætter Videnscenter om handicap nu gang i projektet 'Bevægelse for alle - Tilpasset fysisk aktivitet for 10-15-årige'.

Tre tilpassede aktiviteter

Kænguruhop

Øvelsen udføres bedst op ad bakke med cirka 30 meter til målet. Første elev hopper fra et startpunkt med samlede ben, så langt han kan. Derefter hopper næste deltager fra foregående elevs landingssted, og sådan skiftes man, til målet er nået.

Tilpasning: Kørestolsbrugeren tager et manuelt tag i hjulene pr. hop. Banen er på lige underlag.

Billedlotteri og kegler

Keglerne placeres rundt i salen. Én billedlotteribrik placeres under hver kegle. Eleverne får hver en plade og går på opdagelse efter sine brikker under alle keglerne. Den deltager, som først finder alle sine brikker, vinder.

Tilpasning: Aktiviteten kan laves parvis, hvis nogle deltagere har svært ved at genkende figurer. Synshandicappede kan deltage, hvis man bruger billedlotteri med punktskrift eller relief-billeder.

Rødt lys - stop

En elev står med ryggen til de andre, tæller til ti, vender sig og råber: "Rødt lys - stop!"

Mens eleven tæller, løber de andre fra en startlinje cirka 20 meter borte, frem mod hende. Når hun råber "stop", skal alle 'fryse', hvor de står. Ser tælleren nogen bevæge sig, når hun vender sig, skal de til startlinjen og begynde forfra. Når en elev kan røre ved tælleren, bliver denne deltager tæller, og legen begynder forfra.

Tilpasning: Hvis deltagerne har meget forskelligt bevægelsestempo, kan man give de hurtige ekstra 'handicap' som at skulle gå baglæns, hoppe på et ben, starte længere tilbage.

Projektet skal give lærere og pædagoger viden og redskaber til at inkludere børn og unge med særlige behov i idræt og bevægelse, så de kan imødekomme behovet for bevægelsesglæde og fysisk aktivitet hos alle børn.

Små grafiske film skal hjælpe lærere med at tilpasse aktiviteter

Artiklen fortsætter under banneret

Projektet har først og fremmest inkluderede elever i fokus og består af to dele.

Først vil videnscentret forbedre og udvide sin eksisterende database, som i dag indeholder 150 forslag til tilpasninger. Målet er, at databasen i højere grad imødekommer lærere og pædagogers behov for lettilgængelige aktiviteter, som passer til de faglige krav i skolen.

"Når vi er ude at fortælle om inklusion og bevægelse for elever med funktionsnedsættelser, spørger lærere og pædagoger altid: 'Jamen, hvordan gør vi?' Det er virkelig noget her, vi skal løfte bredere ud, så det bliver let for lærere til elever med for eksempel opmærksomhedsforstyrrelser, nedsat syn eller et bevægelseshandicap at tilpasse aktiviteten, så eleven kan deltage", siger centerleder Dorte Nørregaard.

Lige nu er databasen fyldt med ord, men med moderniseringen skal der lægges små grafiske film ind, som illustrerer aktiviteter og muligheder for tilpasning.

"Vi vil gøre det let for lærere at skabe bevægelse for børn med særlige behov, men det vil også være godt for andre end lige den inkluderede elev, at en aktivitet bliver tilpasset. Det er som med Nest-klasserne i Aarhus, hvor de almene elever også nyder godt af, at pædagogikken er tilpasset klassens elever med autisme", siger Dorte Nørregaard.

Lokale kurser skal udbrede kendskabet til tilpassede aktiviteter

Lærere, som interesserer sig for bevægelse for elever med funktionsnedsættelser, kender videnscentrets database, vurderer Dorte Nørregaard. Andre lærere gør ikke.

Det skal der rettes op på. Derfor skal der i projektets anden fase udvikles en metode og en kursusmodel til at give lærere og pædagoger viden og kompetencer inden for bevægelse og styrke deres brug af redskaberne i databasen.

På den måde vil videnscentret koble de praktiske eksempler på aktiviteter med indsigt i specialpædagogik, didaktik og organisering.

"Vi har forsøgt med kurser i flere år, men mange lærere får ikke lov til at deltage i et undervisningsforløb uden for skolen. I stedet vil vi prøve at komme lærerne i møde med kurser på den enkelte skole", siger Dorte Nørregaard.

25 skoler skal være med til at afprøve kursusmodellen

Videnscentret vil afprøve modellen på 25 skoler. Hver skole får besøg tre gange. To gange med vægt på den teoretiske del og en gang med fokus på aktiviteterne i praksis.

FOND VIL HAVE FLERE TIL AT BEVÆGE SIG

Videnscenter om handicap har fået knap tre millioner kroner af Novo Nordisk Fonden til sit projekt om at gøre det let for lærere og pædagoger at tilpasse bevægelsesaktiviteter til inkluderede elever med funktionsnedsættelser.

I alt har fonden uddelt 59 millioner kroner til 14 initiativer, som skal inspirere børn og unge fra 10 til 15 år til at være mere fysisk aktive. Flere af projekterne er skolerelaterede:

  • Kreaktive Unge (Dansk Skoleidræt): Projektet udvikler et undervisningskoncept sammen med udskolingselever, lærere og interessenter, så eleverne gennem medinddragelse motiveres og engageres til at blive mere fysisk aktive i skoletiden.
  • Moving Youth - Movement Culture (Gerlev Idrætshøjskole og Center for Leg & Bevægelse): Udvikling af en overførbar metode til samskabelse og forankring af nye, attraktive og sunde bevægelsesformer på tværs af skole og fritid på to skoler i et yderområde med socioøkonomiske og sundhedsmæssige udfordringer.
  • Projekt Aktive Hverdagssteder i landdistrikterne(Aalborg Kommune): Tilbuddene etableres som et partnerskab mellem skoleforvaltningen, sundheds- og kulturforvaltningen og lokale aktører, der skal være med til at forankre hverdagsstederne som levende lokalfællesskaber med det formål at udvikle nye metoder til at inddrage idrætsuvante børn i udvikling af nye aktiviteter samt at lave et setup, som kan inspirere til at udvikle lignende tilbud andre steder i landet.
  • Let's Go! (Fredericia Kommune): Projektet omfatter to indsatser: Festival, hvor idrætsforeninger kan præsentere elever på 5. og 6. årgang for idrætsgrene, og et pas, som giver gratis adgang til tre forløb hen over et år, hvor den unge sammen med skolekammerater kan blande idrætsaktiviteter i foreningsregi.
  • Screen Free Time with Friends (Syddansk Universitet): Formålet er dels at udvikle en skolebaseret intervention, som giver forældre og børn værktøjer til at begrænse skærmbrug og fremme legeaftaler med venner, dels at undersøge effekten på børnenes fysiske aktivitet i fritiden.
  • Moveout (Københavns Universitet): Projektet undersøger virkningen på 4. til 9. klasses elevers fysiske aktivitet, når undervisningen flyttes væk fra klasselokalet og ud i naturen, herunder hvilke pædagogiske elementer i udeskole der især sikrer fysisk aktivitet.

Mellem hvert besøg skal lærere og pædagoger afprøve tilpassede bevægelsesaktiviteter, så de får erfaring med dem. Undervejs yder videnscentret supervision og konsulentstøtte.

"Vi begynder projektet med at forbedre og udvide databasen med aktiviteter, og om et års tid kobler vi 25 skoler på. Det skal være en god blanding af skoler, så vi kommer bredt ud geografisk og både får helt almindelige skoler og skoler med specialklasserækker med", siger Dorte Nørregaard.

Aktivitetsdatabasen og kursusmodellen skal efterfølgende udbredes til hele landet, og kurserne skal kunne anvendes af andre kursusudbydere i idræt og bevægelse på skoleområdet.

Du finder videnscentrets database med 150 tilpassede aktiviteter via linket længere nede på siden:


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet

MERE OM EMNET

Når du er logget ind, kan du vælge de emner du ønsker at abonnere på, og få nyt direkte på email. Login

LÆS OGSÅ

Specialpædagogiknetværket er for alle, der interesserer sig for eller arbejder med undervisning af børn og voksne med særlige behov. I samarbejde med Tidsskriftet specialpædagogik

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
2.563 andre er allerede tilmeldt

Idrætsnetværket er for alle, der underviser i eller interesserer sig for faget. 

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
1.198 andre er allerede tilmeldt