PD-projekt Fravær
1   125

PD: Lærere og pædagoger vil være med til at få fraværet ned

BLANDT DE TRE BEDSTE I 2020 Lærere og pædagoger skal i højere grad involveres, når fraværet blandt eleverne er for højt. Det er ikke kun en opgave for ledelsen, siger lærer og vejleder Svend Merring.

Svend Merring Madsen er lærer, vejleder og en del af det pædagogiske læringscenter på en skole i et udsat boligområde. I sit pædagogiske diplomprojekt undersøger han, hvordan lærere og pædagoger kan være med til at nedsætte det høje fravær blandt eleverne. 

"Jeg er som vejleder blevet bedt om at stå for den lokale fraværsindsats på baggrund af den kommunale fraværsanalyse. I forbindelse med den opgave, er jeg blevet nysgerrig på at undersøge et lærer/pædagogperspektiv, så det pædagogiske personale inddrages i skabelsen af løsningerne omkring fravær. Samt for at kvalificere løsningerne og skabe et meningsfuldt ejerskab for dem hos kollegerne", siger Svend Merring Madsen i sit diplomprojekt fra Københavns Professionshøjskole.

I projektet undersøger han desuden, om betegnelse ​ulovligt​ fravær er en hensigtsmæssig term at bruge overfor elever og forældre, hvis man vil skabe et godt samarbejde mellem hjem og skole. Målet med projektet er, at blive klogere på, hvordan man bedst modvirker fraværet på hans skole, og problemformuleringen lyder således:

"Hvordan kan jeg som vejleder facilitere en udviklingsproces, der styrker lærere og pædagogers udvikling af den pædagogiske og didaktiske praksis og samtidig mindsker elevernes ulovlige fravær?"

Artiklen fortsætter under banneret

Gode projekter

Lærerprofession.dk præsenterer og offentliggør de bedste bachelorprojekter fra læreruddannelsen og de bedste pædagogiske diplomprojekter fra skoleområdet.

Et projekt indstilles af eksaminator og censor. Se indstillingsskema og tidsfrist på sitet. 

Uafhængige dommere - lærere, skoleledere, skolechefer, undervisere fra læreruddannelsen og forskere -finder hvert år tre projekter, der tildeles priser. Læs om formålet og se dommerkomiteerne på skærmen. 

Lærerprofession.dk drives i fællesskab af professionshøjskolerne og fagbladet Folkeskolen / folkeskolen.dk.

Det støttes af LB Forsikring, Akademisk Forlag, Gyldendal Uddannelse, Hans Reitzels Forlag, Kähler Design og Sinatur-hotellerne.

 

Hurtigere hjælp fra ledelsen

Med afsæt i forvaltningens fraværsanalyse og egne fokusgruppeinterview med lærere og pædagoger konkluderer han, at lærere og pædagoger er meget motiverede for at være med til at nedbringe fraværet, men at det er uvant for dem at arbejde specifikt med en indsats mod fravær. De har hovedsageligt fokus på spændende undervisning og på at skabe gode relationer til elever og forældre.

"Ud fra fokusgruppeinterviewene tegner der sig et billede af, at det er vigtigt for lærere og pædagoger, at undervisningen er spændende, at der er et godt klassefællesskab med plads til fejl, og at der er gode relationer mellem lærere og elever. Men svarene er primært en del af en samlet pædagogisk og didaktisk praksis og ikke specifikt rettet mod at understøtte fremmøde", siger Svend Merring, og fortsætter:

"Det tegner et samlet billede af lærere og pædagoger, der gerne vil eleverne didaktisk og pædagogisk, men oplever grænser for deres rækkevidde pga. forhold i hjemmet, hos eleven eller hjælp fra ledelsen".

Lærere og pædagoger efterlyser på den ene side større råderum til professionel vurdering af elevernes fravær og på den anden side hurtigere hjælp fra ledelsen, når de oplever, at de ikke længere kan gøre en forskel.

Ledelsesværktøjer og drømme

Svend Merring foreslår, at man inddrager projektledelsesværktøj som ​målhierarkiet​ i fraværsindsatsen. Det kan nemlig tydeliggøre, "at fraværsregistrering er sat i verden for at undersøge om undervisningspligten overholdes. Og undervisningspligten er sat i verden for, at kunne lykkes med folkeskolens formål. Hvis der kommer rod i, ​hvordan​ og ​hvorfor, mister skolen fornemmelsen af, hvad arbejdet med kerneydelsen er", siger han.

Skolens kerneydelse er nemlig ikke kun, at eleverne kommer derhen, men også at de lærer noget, når de er der.

Desuden er det vigtigt, at skolen benytter en anerkendende udforskning i fraværsindsatsen. Skolen skal ikke kun fokusere på det, som man ikke vil have, nemlig højt fravær, men også fokusere på det, man gerne vil have.

"Skolen skal væk fra et højt ulovligt fravær særligt i indskolingen, men hvad er det lærere, pædagoger og elever drømmer om, at skolen er? Kan vi lede efter drømmen og gå på jagt efter de erfaringer, der ligger og venter på, at vi spørger til dem?", spørger Svend Merring Madsen i sit projekt. 

Sproget skaber virkelighed

Han påpeger desuden at det, set fra et socialkonstruktivistisk og narrativt synspunkt, er problematisk at fravær kaldes "ulovligt fravær". På den måde betegnes eleven indirekte som en form for forbryder, og det er ikke et gunstigt afsæt for et godt skole-hjem-samarbejde.

"At tale om en ulovlighed er narrativt set et unødvendigt hul at grave sig ned i. Det bidrager simpelthen ikke til skolens arbejde med kerneydelsen. I værste fald bidrager det til oplevelsen af fiasko hos eleverne og modarbejder arbejdet med kerneydelsen", siger han og fortsætter:

"Jeg ser et stort potentiale i en større sproglig bevidsthed blandt både medarbejdere og ledelse. Selvfølgelig ikke som en enkeltstående handling, men som en sproglig grundramme, der gennem lærere og pædagogers tale og handling åbner for nye meningsfulde identiteter for eleverne".

Læs hele projekter her:

What do you want to do ?
New mail

Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet

MERE OM EMNET

Når du er logget ind, kan du vælge de emner du ønsker at abonnere på, og få nyt direkte på email. Login

LÆS OGSÅ

De bedste professionsbachelorprojekter og pædagogiske diplomprojekter

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
1.287 andre er allerede tilmeldt

Lærerstuderendenetværket er for alle lærerstuderende samt andre med interessere for læreruddannelsen. I samarbejde med Lærerstuderendes Landskreds.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
366 andre er allerede tilmeldt

PLC-netværket er for ansatte og andre med interessere for skolernes pædagogiske læringscentre. I samarbejde med Pædagogisk LæringsCenterForening. 

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
632 andre er allerede tilmeldt