Nationale test
0   8

Evaluering: Lærerflertal oplever ikke de nationale test som anvendelige

Lærerne oplever ikke, at de nationale test giver dem bedre indsigt i hverken enkeltelever eller klassers faglige niveau. Og de er skeptiske over for at bruge de nationale test som pædagogisk vidensgrundlag, viser ny evaluering.

54 procent af lærerne mener, at de nationale test slet ikke styrker kvaliteten af deres undervisning, og 32 procent mener, at nationale test styrker undervisningen 'i mindre grad'. Det er resultatet af en spørgeskemaundersøgelse, som Det nationale forsknings- og analysecenter Vive har foretaget blandt lærere i forbindelse med evalueringen af nationale test. Der var ellers fra politisk hold lagt op til, at de nationale test både skulle bruges som et pædagogisk og et styringsmæssigt redskab. 

I evalueringen vurderer 62 procent af lærerne, at nationale test er mindre anvendelige for deres pædagogiske praksis end andre faglige test.

Artiklen fortsætter under banneret

Vive har også interviewet lærere. Og ifølge dem hænger det blandt andet sammen med usikkerhed omkring testenes validitet, og at testen er mindre handlingsanvisende end andre test.

Den store diskussion i medier om, hvorvidt testene måler rigtigt, betyder også noget for lærernes måde at se testen på, konkluderer Vive.

"Evalueringen indikerer, at diskussionen har givet anledning til tvivl hos praktikerne, hvilket har haft betydning for deres syn på testene og deres anvendelsespotentiale. Man står i en venteposition, hvor man er i tvivl om, hvorvidt man kan stole på testresultaterne eller ej", står der i rapporten.

Dobbelthed hos lærerne

Men lærernes skepsis er ikke entydig, konkluderer Vive på bagrund af de kvalitative interview med lærere.

"På den anden side vurderer lærerne imidlertid også, at elevernes resultater i de nationale test typisk stemmer overens med deres forventninger, og i de kvalitative interview fremstår lærernes vurderinger af de nationale test mere blandede. Flere lærere viser her på én og samme tid både en begejstring for mulighederne med de nationale test og en skepsis over for resultaterne", står der i Vives rapport.

I rapporten er der også citater fra flere lærere, der underbygger dobbeltheden.

En dansklærer beskriver, hvordan det er spændende, når resultaterne kommer, og læreren tjekker straks om eleverne har rykket sig fra prøvetesten til den rigtige test og sammenligner også med andre klasser.

"Det er udviklingen og progressionen af deres læring, der er det første, vi kigger efter. Det er det spændende, også for mig selv (…) Jeg kunne lægge mere tid i at arbejde med det mere relevant i forhold til børnene. Det gør jeg ikke, fordi jeg ikke synes, at data er fyldestgørende nok. Testen er ikke god nok til, at man gider at lægge tid i den".

Interviewer: Hvorfor har du så lagt tid i det?

"Det er fordi, at vi skal jo lave det lort. Derfor er jeg nødt til at gøre det så godt som jeg kan, alligevel, så jeg kan være det bekendt. (…) Vi bliver jo også målt på det, så jeg vil også gerne gøre det så godt som muligt, så jeg kan være resultatet bekendt".

Teaching to the test forekommer

Langt de fleste lærere tilrettelægger ikke undervisningen mod at opnå gode resultater i de nationale test, skriver Vive i evalueringen. Dog er der blandt dansklærerne 36 procent, der helt eller delvist enige i, at de målretter deres undervisning mod de nationale test for at sikre at resultaterne er så gode som mulige i forhold til landsgennemsnittet. Det samme gør sig gældende for 24 procent af matematiklærerne.

"Teaching to the test synes altså at forekomme i en eller anden grad - særligt i kernefagene dansk og matematik", lyder Vives konklusion.

I interviewmaterialet er der også eksempler på, at testen bliver et mål i sig selv - blandt andet i dansk.

"Det fremhæves, at dansklærere underviser i ordsprog og fremmedord, fordi det indgår i de nationale test. Dette selvom flere dansklærere ikke mener, at det er et godt mål for elevernes ordforråd", står der i rapporten.

Flere steder i rapporten kan man se, at elever trænes i nationale test.

28 procent af skolelederne angiver, at de i nogen, temmelig høj eller meget høj grad opfordrer lærerne til at bruge tid på opgaver, der vil gavne eleverne i nationale test. I interviewene begrunder skolelederne det primært med, at eleverne skal blive mere trygge ved opgaverne, og ikke, at det skyldes et ønske om, at eleverne skal opnå bedre resultater. 


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet

MERE OM EMNET

Når du er logget ind, kan du vælge de emner du ønsker at abonnere på, og få nyt direkte på email. Login

LÆS OGSÅ