En præmieordning på 45 millioner kroner skal få flere kommuner til at oprette 10. klasse på erhvervsskolerne. Håbet er, at det vil få flere af eleverne til at vælge en erhvervsuddannelse bagefter.

Fire kommuner vil rykke 10. klasse ud på erhvervsskolen

I løbet af året har det været muligt for kommunerne at søge om penge til at rykke 10. klasse ud på erhvervsskolerne. Det har kun fire valgt at gøre, viser tal fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Publiceret

FAKTA OMPRÆMIEORDNINGEN

I 2018 blev der afsat 45 millioner kroner til præmieordningen. I2019 og 2020 skal der efter planen uddeles ti millioner kroner,mens tallet stiger til 12 millioner i 2021 og 2020. Den sidstemillion bruges på omkostningerne ved at administrerepræmieordningen.

For at få del i præmieordningen skal kommuner og erhvervsskolervære enige om, at mindst halvdelen af uddannelsesaktiviteterne foreleverne i 10. klasse skal foregå på erhvervsskolen.

Søger kommunen og erhvervsskolen om at rykke under 50 elever udpå erhvervsskolen, kan de få op til en million til deling.

Søger de om at rykke mellem 50 og 100 elever kan de få 1,5millioner, og hvis der er planer om at rykke over 100 elever, kankommunen og erhvervsskolen få to millioner fra præmieordningen.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Randers, Herning, Kalundborg og Norddjurs. Det er disse fire kommuner, der har søgt Styrelsen for Undervisning og Kvalitets præmieordning, der kan støtte kommunen i at rykke 10. klasse ud på erhvervsskolen. Det viser en opgørelse, som folkeskolen.dk har fået af styrelsen. 

Præmieordningen er en del af Folketingets aftale fra november 2018, der går under titlen 'Fra Folkeskolen til gaglært' og har som mål at øge antallet af elever, der vælger en erhvervsuddannelse efter folkeskolen.

Her blev der blandt andet afsat 45 millioner kroner til præmieordningen, hvoraf kommunerne har kunnet søge om de første 10 millioner i 2019.

Forlig med obligatorisk praktisk prøve og præmie for 10. klasse på erhvervsskole

Nogle af kommunerne har dog tyvstartet. Det gælder blandt andet Herning Kommune, der i sommers kunne åbne dørene op for deres første 10. klasse på Herningsholm Erhvervsskole, hvor mere end 100 elever var klar til at starte.

Herning flytter 10. klasse til erhvervsskole