YouGov har for Grænseforeningens magasin Grænsen spurgt 1000 danskere om deres holdning til faget tysk i folkeskolen.

Knapt hver anden dansker mener, tysk er et vigtigt fag i skolen

En ny undersøgelse viser, at 47 procent af danskerne mener, at tysk i høj grad eller i meget høj grad er et vigtigt fag i den danske folkeskole. Hver femte dansker mener ikke, at tysk er et vigtigt fag. Grænseforeningens blad står bag undersøgelsen.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Skal danske børn lære tysk i folkeskolen? Det spørgsmål har været livligt debatteret i medierne, efter en folkeskolelærer i foråret opfordrede til at fjerne tysk fra skoleskemaet med den begrundelse, at tysk var et levn fra fortiden", skriver magasinet Grænsen i en pressemeddelelse.

Analyseinstituttet YouGov har for Grænsen spurgt 1000 danskere om deres holdning til faget tysk fra 5.-9. klasse. Knap halvdelen mener, at faget er vigtigt.

Tysklærerforening: Minister-ros er langt fra nok 

"Jeg synes, det er nogle ærgerlige tal, som undersøgelsen viser. For tysk er det mest talte sprog i Europa, vi har et tysk mindretal i Danmark, og Tyskland er en af vores vigtigste handelspartnere. I mine øjne er der altså ingen tvivl. Tyskkundskaber er vigtige", siger uddannelses- og forskningsordfører Bjørn Brandenborg (S) til magasinet Grænsen.

Undersøgelsens deltagere er også blevet spurgt, om deres syn på det tyske sprog er påvirket negativt af, at Danmark og Tyskland tidligere i historien har været i konflikt - krigen i 1864, Første og Anden Verdenskrig.

Her svarer 8 ud af 10 "slet ikke" eller "i mindre grad".

Flertal pålægger regeringen at styrke tyskundervisningen