National overgangstest: Eleverne skal testes i tal og algebra, statistik og geometri

For nyligt offentliggjorde Børne- og Undervisningsministeriet vejledningen til Folkeskolens Nationale Overgangstest. Testen skal gennemføres de næste fire år, mens ministeriet arbejder på en ny, national færdighedstest.

Publiceret Senest opdateret

Fra slutningen af november og frem til midten af december skal landets elever testes i Folkeskolens Nationale Overgangstest.

Testen er en midlertidig test, der skal bruges på skolerne landet over de næste fire år, indtil et helt nyt testsystem er udviklet og klar til brug. Beslutningen om at udvikle et nyt testsystem blev taget i februar efter den mangeårige kritik af de nationale test.

Indtil videre har det været kendt, at Folkeskolens Nationale Overgangstest i matematik fremover skal være lineær. Det betyder, at alle elever på klassetrinnet får de samme opgaver, som er en kontrast til de tidligere adaptive nationale test.

Det har også hele tiden været kendt, at det i matematik er 2., 4., 6., 7. og 8. klasse, der skal testes med Folkeskolens Nationale Overgangstest.

Nu er vejledningen til overgangstesten også blevet offentliggjort, så matematiklærerne forhåbentlig kan blive lidt klogere på, hvilke opgaver eleverne skal løse fra den 28. november og tre uger frem.

Kortere test til de mindste

Her kan man læse, at eleverne i 2. klasse får 30 minutter til at løse opgaver indenfor feltet tal og algebra. På de resterende klassetrin skal eleverne testes i 45 minutter og får også opgaver i statistik, sandsynlighed, geometri og måling.

Hvilket overblik giver Folkeskolens Nationale Færdighedstest?

Når testperioden er ovre, vil man som matematiklærer kunne få et overblik over:

• Den enkelte elevs besvarelser af alle opgaver i testen.

• Antallet af opgaver, den enkelte elev har svaret korrekt på ud af antallet af opgaver inden for hvert profilområde.

• Antallet af opgaver, den enkelte elev har svaret korrekt på ud af det samlede antal opgaver i testen.

• En opgørelse over, hvor mange opgaver eleverne i klassen i gennemsnit har svaret korrekt på, ud af det samlede antal opgaver i testen og inden for hvert profilområde.

Der vil være flest opgaver i tal og algebra, næstflest opgaver i geometri og måling og mindst i statistik og sandsynlighed.

Hvordan kommer testen til at foregå?

Testene skal tages digitalt i skoletiden på hjemmesiden testogprøver.dk. Det er ikke nødvendigt at booke en tid i forvejen. I matematik skal testen gennemføres mellem den 28. november og den 16. december.

”Det er dig som lærer, der starter og stopper testen og som har ansvaret for at afslutte testen, når tiden er gået”, skriver Børne- og Undervisningsministeriet i vejledningen.

I vejledningen står der også, at det fra et tidspunkt i oktober bliver muligt at tage en demotest med eleverne. Demotesten vil indeholde en håndfuld eksempler på opgaver, som eleverne kan møde i den rigtige test.

”Formålet med demotestene er at give eleverne mulighed for at få erfaring og fortrolighed med de opgavetyper, som de kan møde i testene”, står der i vejledningen.

Når eleverne tager testen, må de gerne hSave papir, blyant og lommeregner ved siden af til hjælp. Der er dog nogle opgaver, hvor lommeregneren ikke må bruges. De er markeret med en illustration af en lommeregner med et rødt kryds over.

”Nogle elever i 2. klasse kan have brug for hjælp til at få læst enkelte opgaver i testen i matematik op. Læreren eller andet pædagogisk personale kan læse en opgave højt for en elev i testen i 2. klasse i matematik, hvis eleven har brug for det. Eleven må dog ikke modtage hjælp med faglig forståelse eller besvarelse af opgaven”, står der også.

Forberedelse og information til elever og forældre

I vejledningen opfordres lærerne også til at forberede både forældre og elever til overgangstesten.

”Du kan eksempelvis informere forældrene om, at testen ikke er en prøve eller eksamen, men et pædagogisk værktøj til faglig evaluering af eleverne, som ikke kan stå alene, men kan ses i sammenhæng med din øvrige viden om elevernes faglige styrker og udfordringer”, skriver ministeriet.

På samme måde anbefales det, at eleverne bliver informeret om formålet med testen, testens forløb og hvordan testsystemet fungerer. Ministeriet har både udarbejdet en informationsfolder til forældre og til elever, man som lærer kan give videre.

Testene er selvrettende. Når testperioden er slut, kan læreren se resultatet på testogprøver.dk under menupunktet ”obligatoriske test”.

I vejledningen står der, at forældre skal have en skriftlig tilbagemelding om deres barns resultater.

Hvordan det helt konkret skal gøres, kommer ministeriet med retningslinjer til i oktober.

”Testresultaterne bør ikke stå alene i din tilbagemelding til forældrene, men formidles i sammenhæng med din øvrige viden om eleven, og resultatet bør anvendes med fokus på fremadrettet handling i undervisningen, der kan støtte elevens faglige udvikling”, skrives der.