En ny ordning betyder, at lærere kan få omdannet analoge læremidler til e-bøger til deres elever med et læsehandicap.
En ny ordning betyder, at lærere kan få omdannet analoge læremidler til e-bøger til deres elever med et læsehandicap.

Nu kan lærere få vekslet analoge læremidler til e-bøger til elever med læsehandicap

Hidtil har det været op til frivillige kræfter at sørge for, at ordblinde elever kan få læst fagbøger og undervisningsmaterialer op. Nu kan lærere bestille materialer hos Nota, som så omdanner dem til e-bøger. Nota har allerede fået 50 bestillinger.

Publiceret

Eksempler påbestillinger

 • Per Bertelsen: Uhyret fra Loch Ness - kreativ skrivning tilmellemtrinet
 • Per Bertelsen: Vampyrskolen - kreativ skrivning tilmellemtrinet
 • Grete Wiemann Borregaard: Krig og kærlighed
 • Sarah Engell: Fuglemanden
 • First choise for fjerde - pupil's book
 • Stian Hole: Den gamle mand og hvalen
 • Finn Jakobsen: Dansktræning (bind 2)
 • Finn Jakobsen: Dansktræning til prøveforberedelse (bind2B)
 • Kontext 6 - matematik kernebog/web matematik, 6. klasse,træningshæfte, web
 • Natur/teknik 6 - elevhæfte
 • Ayoe Quist Henkel og Marianne Oksbjerg: Ustyrlig uhygge
 • Martin Wildmark: Modemysteriet

Sådan gør du

 • Først søger du i Nota Bibliotek, om materialet allerede findesi digital form.
 • Hvis ikke kan du sende en bestilling, enten via Notashjemmeside eller på e-mail, hvor du oplyser om ISBN, udgivelsesår,forfatter og forlag.
 • Det tager cirka ti arbejdsdage at lave et nyt materiale, altefter hvor mange henvendelser Nota får.
 • Undervisningsmaterialer bliver produceret som e-bøger. Elevenkan vælge at læse bogen online eller downloade den til sin pc.
 • Når Nota har tilgængeliggjort undervisningsmaterialet, bliverdet en del af bibliotek, så efterhånden vil både elever ogundervisere opleve, at det materiale, de søger, allerede findes iNota Bibliotek.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Med dette skoleår er en ny ordning trådt i kraft, som skal sikre ordblinde elever adgang til de samme tekster som klassekammeraterne i digital form, så de kan få dem læst op. Det vil i praksis sige, at materialerne ændres til e-bøger.

"Lærere kan bestille de materialer, de har brug for til deres elever med et læsehandicap. Når vi har omdannet et materiale til en e-bog, giver vi læreren besked, hvorefter eleven kan downloade det via sit medlemskab hos os", fortæller bibliotekschef Lene Harder fra Nota, som laver e-bøgerne på vegne af Undervisningsministeriet.

Nu kan ordblinde elever få adgang til Nota på fem minutter

Eleven skal altså være indmeldt hos biblioteket og videnscentret Nota. Det kræver, at eleven er dokumenteret ordblind eller har et andet læsehandicap. Det kan være nedsat syn, en diagnose som ADHD eller et fysisk handicap, som betyder, at eleven ikke kan holde en bog i sine hænder og derfor heller ikke kan bladre i den.

Nota har fået bestillinger på små 50 titler

Den nye ordning er en del af aftalen om bedre veje til uddannelse og job, som alle partier i det daværende folketing indgik i oktober 2017. Her fremgår det, at elever og studerende i hele uddannelsessystemet skal have adgang til digitale tekster og læremidler.

Lovforslag: Elever skal kunne tage deres hjælpemidler med på en ungdomsuddannelse

Der er afsat 4,5 millioner kroner årligt på finansloven til at sikre digitale tekster til elever i grundskolen.

"Vi forventer, at vi for det beløb kan producere de materialer, lærerne har behov for i deres undervisning", siger Lene Harder.

Det vil typisk være materialer, som andre end bestilleren kan få glæde af, vurderer hun.

"Vi har allerede fået små 50 bestillinger på konkrete titler. Der er en enkelt skønlitteratur bog imellem, men da vi har mange af den slags titler på lyd i forvejen, går de fleste ønsker på undervisningsbøger", fortæller bibliotekschefen.

I praksis vurderer Nota, om en bestilling er relevant for andre end den lærer, som har henvendt sig, men Lene Harder vurderer, at langt de fleste ønsker vil have en bred appel.

"Når jeg ser på, hvad der ligger i Materialebasen, er jeg aldrig stødt på noget, hvor jeg tænker, at det var godt nok mærkeligt", siger hun.

Nota har overtaget Materialebasen

Ingen instans har haft opgaven med at forvandle analoge undervisningsmaterialer til digitale tekster før nu. Men lærere har haft adgang til Materialebasen, hvor de har kunnet hente scannede skolebøger i form af pdf-filer.

I de første mange år blev Materialebasen drevet af frivillige og det seneste halvandet år har Kompetencecenter for Læsning i Aarhus stået for tilbuddet. Nu har Nota overtaget indholdet.

"I 2013 fik vi det, der lå i Materialebasen på det tidspunkt, og bortset fra det seneste halvandet år har vi også modtaget tilvæksten. Nu har vi desuden adgang til de nyeste materialer, og vi arbejder på at gøre dem tilgængelige for eleverne via vores system", siger Lene Harder og tilføjer, at Materialebasens indhold vil indgå i en pulje hos Nota sammen med de materialer, lærere bestiller efter den nye ordning.

Nu har kun medlemmer af Nota adgang til Materialebasen

Hidtil har lærerne haft adgang til Materialebasen via Skolekom. Det betyder, at de har kunnet give digitale tekster til elever, som ikke er ordblinde, men for eksempel er havnet i gul kategori i Ordblindetesten. Det er slut nu. Skolekom bliver nedlagt til nytår, og fremover skal en elev være indmeldt i Nota for at kunne få glæde af pdf-filerne i Materialebasen.

Det bekymrer formanden for Danmarks it-vejlederforening, John Klesner.

"Det er problematisk, at vi endnu ikke ved, hvor de elever, der befinder sig i en gråzone i forhold til hjælp med læsningen, skal få hjælp", sagde han til folkeskolen.dk i april i år.

SkoleKom lukker - hvad sker der med Materialebasen?

Hos Nota har Lene Harder ikke et svar på det spørgsmål, men siger, at uanset hvor grænsen for ordblindhed ligger, vil der være elever, som falder lige uden for.

Du kan bestille bøger til dine elever med et læsehandicap via en formular, som du finder på dette link:

Læs mere

Bestillingaf bøger til elev

Powered by Labrador CMS