"Jeg tror, at den vekselvirkning der i fagligheden mellem folkeskolelærerne og musikskolelærerne giver rigtig meget", siger den nye formand for Danske Musik- og Kulturskoler Thomas Winther.

Ny formand for musik- og kulturskoler er klar til samarbejde med folkeskoler

Folkeskoler og musikskoler skal være lydhøre over for hinanden og opsøge hinanden. Sådan lyder budskabet fra den nye formand for organisation Danske Musik- og Kulturskoler, musikskoleleder i Køge Thomas Winther.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Thomas Winther mener, at samarbejdet mellem folkeskoler og musikskoler udvikler sig i god fart i øjeblikket.

"Der eksisterer masser af gode samarbejder i hele landet på alle områder. Ikke mindst på det store fælles projekt, som vi har med folkeskoler, Orkestermester under sloganet 'i Danmark har skoler orkestre'. Vi er i gang på 10 folkeskoler, og vi har netop fået en bevilling på 10 millioner kroner, så vi håber at kunne sætte endnu flere i gang", siger Thomas Winther og peger også på samarbejder i en lang række projekter inden for åben skole.

Kulturministeren afsætter 23 millioner til musik i skolen 

Udviklingsmuligheder

Mange projekter bliver skabt mellem musikskolen og den enkelte skole, og som musikskoleleder i Køge oplever han, at det kan være svært at skulle lave aftaler med 14 forskellige skoleledere.

"Hvis vi skal videre, så er det vigtigt, at kommunerne også på forvaltningsniveau er med til at facilitetere, at det her samarbejde kan finde sted. Langt de fleste steder skal der laves bilaterale aftale med de enkelte skoleledere, det ville hjælpe udviklingen, hvis der var rammer for samarbejdet i forvaltningerne og der også blev afsat resurser til det".

Han nikker genkendende til, at samarbejdet ofte er forankret omkring projekter, og at det nogle gange ebber ud, når projektkronerne forsvinder.

"Det er svagheden ved den her projekt- og puljeøkonomi, som desværre griber om sig. Det er fint at få penge til at gå i gang, men udfordringen ligger i at få det forankret".

Dyrk samarbejdet på græsrodsplan

Han tror, at de største udviklingspotentialer ligger i, at musiklærere i folkeskolen og musikskolelærere sammen får ideer.

"Jeg tror, at den vekselvirkning der i fagligheden mellem folkeskolelærerne og musikskolelærerne giver rigtig meget. Derfor er et godt råd, at de tager kontakt til hinanden og bruger hinandens faglighed til at realisere nogle projekter. Det er vigtigt, at man er lydhør overfor hinanden, og at man opsøger hinanden. Det handler om at skabe relationer. De bedste projekter opstår ofte som græsrodsprojekter".

"Musik- og kulturskolerne er enormt interesseret i at skabe det her samarbejde, og vi har en masse resurser som er lavt hængende frugter i kommunerne"

Foreningen Danske Musik- og Kulturskoler blev stiftet sidste år og afløser de to foreninger: Damusa, Dansk Musikskolesammenslutning og Danske Musik- og kulturskoleledere. Danske Musik- og Kulturskoler har siden november fungeret med en midlertidig bestyrelse. Nu er den endelige bestyrelse valgt, og på en ekstraordinær generalforsamling den 1. marts blev Thomas Winther valgt som formand.

Musik- og kulturskolerne får ny landsorganisation