De lærere og pædagoger, der har undervist i teknologiforståelse som led i forsøget har svaret på dette spørgsmål: 'På baggrund af din nuværende erfaring med at afprøve teknologiforståelse i undervisningen, hvordan vil du så foretrække, at teknologiforståelse fremadrettet implementeres på de klassetrin, du underviser?’
De lærere og pædagoger, der har undervist i teknologiforståelse som led i forsøget har svaret på dette spørgsmål: 'På baggrund af din nuværende erfaring med at afprøve teknologiforståelse i undervisningen, hvordan vil du så foretrække, at teknologiforståelse fremadrettet implementeres på de klassetrin, du underviser?’

Forsøgslærere: Ikke nok at implementere teknologiforståelse i fagene

Rambøll har nu endeligt evaluereret tre års forsøg med teknologiforståelse i folkeskolen. Blandt de lærere, der har deltaget i forsøget, mener de fleste, at fremtidens teknologiforståelse bør være et selvstændigt fag eller både et fag og integreret i andre fag.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Forsøget blev coronaramt

Forsøget blev coronaramt

Teknologiforståelse kom først på skemaet på de 46 skoler i februar 2019. Et år senere kom dem første coronanedlukning.

Forsøget har derfor været præget af hjemsendelser og onlineundervisning, hvor eleverne netop ikke havde mulighed for at arbejde nær så meget hands-on som planlagt. 

Motivationen hos lærerne har været dalende i perioden - dels fordi coronasituationen krævede en masse lavpraktisk planlægning.

Men også fordi den satte en kæp i hjulet for det teamsamarbejde og den sparring om undervisningen, som er en vigtig forudsætning for at kunne gennemføre undervisning af høj kvalitet.

På samme måde oplever de ifølge evalueringen, at ledelsens opbakning faldt, efterhånden som coronasituationen optog både tid og fokus.

De fleste deltagende lærere vurderer, at teknologiforståelse bør være et fag eller en kombination af et selvstændigt fag og en faglighed i de øvrige fag.

De lærere, der har haft det som fag oplever i højere grad motiverede elever end de, der har undervist i teknologiforståelse som en del af et andet fag.

Men måske handler det også om, står der i rapporten, at de lærere, som har afprøvet teknologiforståelse som fag også gennemsnitligt selv har været mere motiverede for at undervise i teknologiforståelse end dem, der har undervist i teknologiforståelse i fag.

De lærere, der har haft teknologiforståelse som fag har generelt oplevet gode muligheder for at samarbejde og sparre med hinanden, ligesom der på mange skoler er afsat tid til fælles forberedelse.

De har i høj grad fået etableret en sammentømret gruppe, som har samarbejdet om at forberede undervisningen.

På den anden side peger skoleledere i interview på at teknologiforståelse i fag har potentiale til at skabe et stort fagligt fællesskab, fordi der er mulighed for sparring i etablerede team.

Men flere lærere og pædagoger efterlyser koordinering mellem fagene, så man sikrer, at man kommer rundt om kompetenceområderne, og eleverne fx ikke oplever for mange gentagelser. 

Børne- og undervisningsministeren vil nu drøfte evalueringens resultater med folkeskoleforligskredsen, oplyser ministeriet.

Læs mere

Slutevaluering:Forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriskeundervisning (pdf)

Powered by Labrador CMS