"Danske lærere var i 2013 nærmest helt ukritiske over for it i undervisningen. I 2018 er de stadig væsentligt mindre kritiske end deres kollegaer i andre lande, men de er blevet mere kritiske, end de var for fem år siden", siger professor Jeppe Bundsgaard.

International undersøgelse: Halvdelen af danske lærere mener, at it forstyrrer undervisningen

Lærere i Danmark bruger markant mere it i undervisningen end for fem år siden og ligger klart i top i en international undersøgelse, der offentliggøres i dag. Men lærerne har også fået øjnene op for bagsiden. Teknologi distraherer eleverne fra at lære, mener halvdelen af lærerne nu.

Publiceret

Høj teknologiforståelse blandt danskeskoleelever 

  • Danske lærere og deres elever i 8. klasse anvender it iundervisningen væsentligt mere end de gjorde i 2013. Blandt andetangiver 72 procent af lærerne i 2018 at de bruger it iundervisningen hver dag. I 2013 var det cirka 40 procent.
  • Danske lærere lægger også i meget vidt omfang, og væsentligtmere end i 2013, vægt på at eleverne udvikler kompetencer inden forit-området.
  • Danske elever har rykket sig fra 542 point på skalaen forcomputer- og informationskompetence i 2013 til 553 point i 2018.Det er et signifikant bedre resultat.
  • Danske elever er de bedst præsterende blandt de deltagendelandes elever inden for computer- og informationskompetence.
  • Der er mindre spredning i de danske elevers kompetencer, endder er i de fleste andre deltagende lande.
  • Danske elever er med 527 point sammen med Sydkoreas elever (536point) de bedst præsterende blandt de deltagende landes eleverinden for datalogisk tænkning. Forskellen mellem Danmark ogSydkorea er ikke statistisk signifikant.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Dem, der er positivt stemt over for it, skal ikke være bange for den her undersøgelse. Danske lærere er lige så positivt indstillede over for it som deres kollegaer i andre lande samt fokuserede på - og gode til - at give eleverne datalogiske kompetencer. Nu er de dog mere nuancerede i forhold til teknologiens bagsider".

Sådan lyder det fra professor MSO Jeppe Bundsgaard fra DPU, Aarhus Universitet. Han har sammen med forskere fra Aalborg Universitet og UCL stået for den danske del af undersøgelsen International Computer and Information Literacy Study (Icils) 2018.

Undersøgelsen blev første gang foretaget i 2013, og siden dengang er danske lærere begyndt at bruge endnu mere it i undervisningen.

De lægger nu endnu større vægt på, at eleverne udvikler it-kompetencer - og er blevet mere kritiske over for særligt det forstyrrende element, teknologien også kan være i klasseværelset.

"Danske lærere var i 2013 nærmest helt ukritiske. I 2018 er de stadig væsentligt mindre kritiske end deres kollegaer i andre lande, men de er blevet mere kritiske, end de var for fem år siden".

Jeppe Bundsgaard peger på en udbredt brug af fagportaler, et stigende antal bærbare devices og de sociale mediers allestedsnærvær som mulige forklaringer på, at lærerne nu i højere grad ser it som et forstyrrende element.

"Det giver nok ikke mening at forbyde it i klasseværelset, men man skal nok have en mere bevidst praksis og flere regler for brugen", siger han.

Pigerne tror mindre på sig selv

Endelig peger undersøgelsen på, at danske piger i 8.klasse gennemsnitligt klarer sig bedre end drengene, når det kommer til computer- og informationskomptence, mens de to køn ligger lige i evnerne til datalogisk tænkning.

Men spørger man eleverne, om de for eksempel tror, de kan programmere en hjemmeside, sætte et LAN-netværk op eller installere et antivirusprogram, så ligger pigernes tiltro til egne evner væsentligt under drengenes.

Forskellen på pigernes og drengenes tro på egne tekniske it-evner er større i Danmark end i noget andet af de deltagende lande. Adspurgt til tro på egne evner, når det kommer til helt basal it-brug, ligger kønnene lige.

"Vi får jo på en eller anden måde blidt pigerne ind, at it ikke er noget for dem. Ligesom vi kan se i andre undersøgelser, at vi på en eller anden måde får bildt drengene ind, at de ikke er lige så interesserede i læsning som pigerne", siger Jeppe Bundsgaard.

"Den mest nærliggende forklaring er, at vi har lullet os selv i søvn, når det kommer til ligestilling. Skal vi have vendt udviklingen, skal vi arbejde med vores fordomme. Biologiske forskelle kan ikke bruges som forklaring, når forskellen er større i Danmark end i andre lande".

De 12 deltagende lande i undersøgelsen er Chile, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Italien, Kasakhstan, Sydkorea, Luxembourg, Portugal, Uruguay og USA.

Kun fire af dem går igen fra undersøgelsen i 2013, og derfor er det ikke så interessant at kigge på Danmarks placering i forhold til andre lande som at kigge på udviklingen herhjemme isoleret set i løbet af de seneste fem år, understreger Jeppe Bundsgaard.

"Dog er det interessant, at vi har fået USA med, og at danske elever præsterer højere end amerikanske i datalogisk tænkning. Det er ellers noget, de har haft fokus på i væsentligt længere tid, end vi har i Danmark", siger han.

Powered by Labrador CMS