Vold og trusler er blevet dagligdag i folkeskolen

På skoler landet over bliver lærerne dagligt ramt af vold og alvorlige trusler. Det viser påbud, som Folkeskolen har fået aktindsigt i. Vold nævnes over 1.200 gange i påbud til folkeskoler i 2018.

Publiceret

#INKLUSION

Med artikelserien #inklusionhar Folkeskolen siden november sidste år satfokus på de børn og voksne, der kommer i klemme i inklusionen ifolkeskolen - og på sammenhængen mellem mislykket inklusion og voldog trusler.

Gennem en spørgeundersøgelse til Folkeskolenslærerpanel kom det frem, at mere end hver fjerde lærer har væretudsat for vold fra en elev inden for de seneste tolv måneder - ogat problemet med udadreagerende elever vokser.

Undersøgelsen viste også, at lærerne kæder hændelserne sammenmed antallet af inkluderede elever i almenundervisningen. Ni ud afti lærere svarede, at inklusion har gjort det farligere at gå påarbejde. Jo flere elever i klassen, der tidligere ville have væreti et specialtilbud, jo flere fysiske og verbale overgreb opleverlærerne.

Som følge af serien har over 150 lærere, forældre og andre medoplevelser omkring inklusion i folkeskolen henvendt sig tilredaktionen for at fortælle deres personlige historie. Alle seriensartikler og læserindlæg er samlet på folkeskolen.dk. Indtast#inklusion i søgefeltet på folkeskolen.dk.

ET HÅRDT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs (NFA) fastearbejdsmarkedsundersøgelse viser, at lærerne er en af defaggrupper, der er mest presset i forhold til det psykiskearbejdsmiljø. Lærerne ligger i bund sammenlignet med andrefaggrupper på det offentlige og private arbejdsmarked, når dethandler om deres oplevelse af at kunne leve op til arbejdetspsykiske krav.

I 2012, hvor inklusionsloven blev vedtaget, lå lærerneforholdsvis ringe. Lærernes egen vurdering placerede dem i dennedre halvdel - på en 59.-plads - på en liste over 74jobkategorier. Siden er det gået ned ad bakke. I 2018 var lærernerutsjet ned til en 69.-plads i vurderingen af, om man kan leve optil arbejdets psykiske krav.

På et andet af NFA's spørgsmål indtager lærerne også en kedeligplacering: Om arbejdet tager så meget energi, at det går ud overprivatlivet. I NFA's undersøgelser ligger lærerne fast i topfem pålisten over de mest psykisk opslidende job.

Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø(NFA) .

Nyetal: Lærerne er blevet lidt mindre stressede og syge

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Spark, slag, bid, riv og tilråb som »jeg slår dig ihjel« og »fucking luder« er dagligdagen for lærere på folkeskoler over hele landet.

Det viser en aktindsigt, som fagbladet Folkeskolen har fået i Arbejdstilsynets påbud om dårligt psykisk arbejdsmiljø på folkeskolerne i 2018. 42 folkeskoler fik i løbet af sidste år et påbud om, at arbejdsmiljøet er så dårligt, at skolens ansatte har forhøjet risiko for at udvikle alvorlige sygdomme.

De mange påbud løber op i tæt på 500 sider, og her optræder ordet vold flere end 1.200 gange. Senest har en skole i Storkøbenhavn åbnet 2019 med et påbud fra Arbejdstilsynet, fordi skolens personale oplever vold og trusler fra eleverne. Det dårlige arbejdsmiljø forøger ifølge påbuddet de ansattes risiko for at udvikle stress og stressrelaterede sygdomme som angst, udbrændthed og hjerte-kar-sygdomme.

Christina blev spyttet i ansigtet

226 episoder på to uger

I påbuddet kan det læses, at arbejdsmiljørepræsentanterne på skolens to afdelinger havde uddelt et afkrydsningsskema til skolens medarbejdere. Her skulle de ansatte i to uger notere, hver gang de oplevede fysisk og verbalt udadreagerende adfærd fra elever. På blot 14 dage blev det til samlet 226 registreringer på skolens to afdelinger.

De ansatte i indskolingen og på mellemtrinnet fortæller ifølge påbuddet, at de dagligt får tilråb som »jeg slår dig ihjel«, »fucking luder«, »jeg hader dig«, »fuck dig«, »du er en luder«, »du skal dø«, »din mor skal dø«, »du er tyk«, »fede ko«, »møgso« og »din dumme kælling«.

Lærerne for de yngste elever oplever også dagligt at blive udsat for spark, slag, bid, riv og skub - på mellemtrinnet sker det flere gange om ugen. I Arbejdstilsynets påbud er der flere eksempler på situationer, hvor lærere har været udsat for vold fra eleverne. En lærer er eksempelvis blevet truet af en elev med et jernstykke, og en anden har oplevet at få kastet store sten efter sig, fordi læreren bad eleven om at komme ind til undervisningen.

I den anden ende af landet føjer skoler i Esbjerg Kommune sig til listen med påbud fra Arbejdstilsynet.

Lærer: "Elev ville slå mig med afrevet dørkarm" 

Et af påbuddene er givet til Præstegårdsskolen i Esbjerg, som Folkeskolenbesøgte i januar. Her blev der på ét enkelt år registeret 75 voldelige episoder. Det fik lærere fra en anden Esbjerg-skole med tilsvarende problemer, Danmarksgades Skole, til at reagerer med et brev med titlen »Grænser for inklusion« til ledelsen i kommunens skolevæsen.

»Som lærere tvinges vi til at indrette vores undervisning efter, hvad der er forsvarligt psykisk og fysisk, og ikke efter den faglige formåen, fordi nogle enkelte elever sætter dagsordenen for alles skolegang«, stod der i brevet. Lærerne skriver også, at de ikke længere kan »se stiltiende til, når børns fysiske og psykiske velvære i skoletiden er på spil«.