"Når man hører og læser om Herningfolkenes udspil, er det som om, at de forestiller sig, at deres ideer slet ikke findes på den ordinære læreruddannelse. Men det gør de", siger Lise Sandahl Matthisson.

Underviser i Jelling: Vi kan meget af det samme som en fri læreruddannelse

Vores læreruddannelse kan meget af det samme som en potentiel ny, fri læreruddannelse i Herning. Sådan lyder det fra en underviser på læreruddannelsen i Jelling.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Vi kan meget af det, I gerne vil." Sådan lyder det fra adjunkt ved lærer- og pædagoguddannelsen i Jelling Lise Sandahl Matthisson om forslaget om at åbne en fri læreruddannelse i Herning.

Lise Sandahl Matthisson har med stor interesse læst artikler og kommentarer på folkeskolen.dk og fulgt flere debattråde på Facebook i kølvandet på forslaget. Ifølge hende har forslaget sat gang i en god debat om læreruddannelsen.

"Det er et godt indspark i debatten om udviklingen af læreruddannelsen. Jeg mener dog ikke, at en helt ny uddannelse er vejen at gå. Jeg tror på, at der er mere at hente ved at satse kræfterne på at forbedre den ordinære læreruddannelse", siger Lise Sandahl Matthisson.

I spidsen for ny fri læreruddannelse: Man kan uddanne lærere på en ny måde

 De forestiller sig, at ideerne slet ikke findes

Hun mener, at den ordinære læreruddannelse kan forbedres på en lang række punkter. Men svaret er ikke at etablere et alternativ til den ordinære læreruddannelse, som hun ser det. Og faktisk mener hun, at en læreruddannelse som den i Jelling besidder flere af de kvaliteter, som en Herninguddannelse vil kunne tilbyde.

"Når man hører og læser om Herningfolkenes udspil, er det som om, at de forestiller sig, at deres ideer slet ikke findes på den ordinære læreruddannelse. Men det gør de", siger hun.

Lise Sandahl Matthisson mener især, at Jelling som uddannelsessted skiller sig positivt ud bl.a. på grund af stedets størrelse og praksistilknytning.

"Herningfolkene vil gerne fremstille det som om, at den ordinære læreruddannelse er ens hele vejen landet over, så derfor mener de, at der er brug for et bredere tilbud til de studerende. Men der er virkelig stor forskel på at studere på læreruddannelserne. Selvom Jelling og Odense fx begge ligger under UC Lillebælt, er der stor forskel på at studere de to steder. For størrelsen i sig selv gør, at vi er meget tættere på de studerende, end man kan være i Odense", siger hun og tilføjer, at hun generelt er fortaler for mindre uddannelsessteder.

"Læreruddannelsen mangler noget holdning til, hvordan man skal være lærer" 

Deler bygning med friskole

Ifølge Lise Sandahl Matthisson er uddannelsen i Jelling også særlig god til at være tæt på praksis. Det skyldes blandt andet, at mange af underviserne tidligere har været folkeskolelærere og dermed kender til den verden, de uddanner til. Og så forsøger man ofte at udnytte, at man deler bygning med Jelling Friskole.

"Vi har et rigtigt godt samarbejde med friskolen og de andre omkringliggende skoler. I løbet af første semester har vi skoleovertagelse sammen med de lærer- og pædagogstuderende, hvor de selv står for at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, aktiviteter med meget mere på skolen. På den måde får de hurtigt en fornemmelse af, hvordan det rent faktisk er at stå foran elever", fortæller hun.

Stort frafald ikke nødvendigvis stort problem

Venstres tidligere næstformand, udenrigs- og finansminister - og nuværende friskole- og efterskoleordfører - Kristian Jensen står i spidsen for den politiske opbakning til en fri læreruddannelse i Herning.

Han udtalte i sidste uge til folkeskolen.dk, at han gerne ser et privat alternativ til den ordinære læreruddannelse, fordi det trods mange års forsøg ikke er lykkes at skabe en god nok læreruddannelse.

von Oettingen: Politikere skyder helt ved siden af med privat læreruddannelse 

Lise Sandahl Matthisson erkender, at læreruddannelsen har kæmpet med et frafald. Men ifølge hende er frafaldet ikke nødvendigvis udtryk for et stort problem. Der kan være forskellige årsager til dette frafald, og for nogles vedkommende har det bare ikke været det rette uddannelsesvalg.

"Det er selvfølgelig ærgerligt, at vi har nogle studerende, som falder fra, men hvis uddannelsen, faget og lærerjobbet ikke har været deres førsteønske, er det måske godt, at de falder fra, hvis det ikke er den verden, de skal ende i".

Praksiskobling er mere end praktikken

Lise Sandahl Matthisson glæder sig over, at uddannelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen har nedsat en gruppe, der skal pege på forbedringer af den ordinære læreruddannelse. Hun er ikke i tvivl om, hvilken retning hun gerne ser for læreruddannelsen, herunder at der kommer et større og mere bevidst fokus på grundlæggende pædagogik og didaktik.

"Mange har gerne ville gøre læreruddannelsen mere akademisk gennem årene, men jeg synes, at vi har set med den seneste reform af læreruddannelsen, at det ikke nødvendigvis er vejen frem".

Står det til hende, bør alle dele af uddannelsen kobles tættere på praksis.

"Der er rigtigt meget fokus på, at det er praktikken, som kobler uddannelsen til praksis, og derfor er det vigtigt, at den vedligeholdes og evt. forbedres på forskellige punkter. Jeg mener, at det lige såvel er vigtigt, at undervisningen på uddannelsen, henvender sig til den praksis, man uddanner til. At teori og praksis bliver koblet, at de studerende hele tiden inddrages, og at de bliver sat i øve- og refleksionsrum sammen som studerende med deres undervisere som sparringspartnere".

Minister om ændringer af læreruddannelsen: De kan blive både små og store 

Undervisere med praksiskendskab og erfaring

Det kræver ifølge Lise Sandahl Matthisson, at underviserne på læreruddannelsen selv har prøvet at undervise i enten fri-, folke-, eller efterskole. At man kender til praksis på forskellige måder.

"Jeg tror, at det har meget at skulle have sagt, hvis man som underviser har været i den praksis, man uddanner til. Der har gennem årene været bølger frem og tilbage omkring dette. Men jeg oplever, at praksiserfaringen er enorm vigtig, og det kan vi også se, at de studerende er meget glade for hos os", siger hun.

Og så peger hun på, at det er vigtigt at skabe en kultur, det sted man er. Det arbejder de meget aktivt med i Jelling.

"Det er helt afgørende for kulturen på lærer- og pædagoguddannelserne, at der er undervisere, som ser sig selv som en del af stedet og ikke blot ser det som et springbræt til at komme videre i fx forskningsverdenen. Det kan skabe en svingdørskultur, og så bliver det svært at skabe en god og kontinuerlig kultur på uddannelsesstedet", siger hun.

Evaluering af læreruddannelsen: Kravene til studerende bør skærpes