"Jeg ved bare, at der er ét alment dannende fag på læreruddannelsen, som hedder KLM, og det fag er blevet reduceret mange gange. Jeg mener, at det bør fylde mere", siger Morten Kvist om den private læreruddannelse, han ønsker bliver en realitet i Herning.

I spidsen for ny fri læreruddannelse: Man kan uddanne lærere på en ny måde

En fremtidig læreruddannelse i Herning vil skulle uddanne myndige lærere, der forholder sig selvstændigt til verdens udvikling. Sådan lyder det fra initiativtageren bag forslaget om en ny fri læreruddannelse.

Publiceret

Om forslaget

Det er planen, at uddannelsen i Herning skal få titlen Den FrieLæreruddannelse i Herning. Det er endnu ikke fastlagt, hvilke faguddannelsen vil tilbyde. Men i arbejdsgruppens papirer fremgår det,at alle studerende vil skulle have undervisning i kristendom,livsoplysning og medborgerskab (KLM), sang, musik og bevægelse,undervisningslære med retorik og pædagogik og psykologi med fokuspå analoge aktiviteter. Arbejdsgruppen foreslår desuden nye valgfagsom filosofi for børn, økonomi og samfund (læreren som iværksætter)og IT.

Det er ambitionen, at uddannelsen vil kunne optage 50 studerendeom året.

Beslutningsforslaget er stillet af Venstre, RadikaleVenstre, Dansk Folkeparti, Konservative og løsgænger Simon EmilAmmitzbøll-Bille. Og siden har Liberal Alliance tilkendegivet, atpartiet støtter forslaget. 

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Et flertal i Folketinget vil tvinge regeringen til at give mulighed for at fordoble antallet af private læreruddannelser i landet fra én til to.

I spidsen for arbejdsgruppen bag initiativet om en ny privat læreruddannelse står valgmenighedspræsten i Herning Morten Kvist, der gennem en årrække har kæmpet for at få lov til at oprette en alternativ læreruddannelse.

"Det er en meget gammel ide. Jeg har været højskoleforstander, og den gang forsøgte jeg at skitsere, hvordan den perfekte højskole kunne se ud på papiret. Jeg var fuldstændig klar over, at den aldrig ville blive til virkelighed, og det var heller ikke ambitionen. Da jeg snakkede med nogle folk om det, var der en, der sagde til mig, at det var vigtigere at lave et seminarium end en højskole. For højskoler var der så mange af. Det gjorde indtryk på mig", fortæller Morten Kvist om starten på hans interesse for at udvikle en alternativ læreruddannelse.

"Private institutioner er meget mere smidige"

Siden oplevede han et uddannelsessystem, der undergik en række store reformer. En udvikling, han mener kulminerende med folkeskolereformen i 2013, som han forudså ikke ville slå til, "fordi den var tænkt forkert, og den var skrivebordsarbejde", siger han.

Den Frie Lærerskole i Ollerup tager modsat den ordinære læreruddannelse fem år, uddannelsen er eksamensfri, og uddannelsesbeviset giver i sig selv ikke adgang til et job i folkeskolen. Ifølge Morten Kvist vil en læreruddannelse i Herning ifølge ham placere sig et sted midt imellem Den Frie Lærerskole og den ordinære læreruddannelse.

"Den Frie Lærerskole er en videreførelse af de frie skolers tradition, efterskoler og højskoler, og det er også den tradition, vi abonnerer på med den forskel, at vi gerne vil have en eksamen med karakterer, der giver adgang til folkeskolen", siger han tilføjer, at uddannelsen formentlig vil blive fireårig som den ordinære læreruddannelse.

Til gengæld vil de studerende ligesom på Den Frie Lærerskole formentlig kunne se frem til at skulle betale et beløb for at gå på uddannelsen.

"Det kommer nok til at koste lidt at gå hos os i form af et symbolsk beløb. Vi regner med, at vi laver en kantine, hvor de studerende spiser et måltid om dagen. Det skal skabe et studiemiljø, hvor man er sikker på, at man med møder sine medstuderende hver dag".

En læreruddannelse er i høj grad bundet op om de fag, der er folkeskolen. Hvordan vil I lave en uddannelse, der kan alt muligt andet end den nuværende uddannelse uden at gøre den dyrere?

"Det må afgøres helt ned på timeniveau i forhold til, hvor meget de skal have det ene og det andet. Det ved vi ikke endnu. Men jeg kan sige så meget, at vi regner med at skulle have et samarbejde med den jyske sangskole og sangens hus. Vores studerende vil få stemmetræning. For det betyder meget for den myndige lærer, at man omhyggelig med sit sprog og taler tydeligt og artikuleret".

Powered by Labrador CMS