4 ud af 10 af Løkkes præmieskoler får ingen penge efter første puljeår

Cirka 60 ud af de 104 deltagende skoler står til at få et millionbeløb efter deres første år i Løkkes præmiepulje. Det viser et estimat fra Undervisningsministeriet på baggrund af skolernes karakterindberetninger.

Publiceret

Det bliver skolerne målt på

De 104 skoler bliver målt på elevernes karaktere ved deskriftlige og mundtlige i dansk og matematik ved afgangsprøverne.Skolerne får del i første præmiesum, hvis de ved årets prøver harformået at reducere andelen af elever med et samlet snit under 4.Karaktersnittet skal i år reduceres med 5 procentpoint i forholdtil skolernes baselinesnit, som er baseret på skolernes karaktereri perioden 2014-2016. Næste år skal de reduceres med 10procentpoint og med 15 procentpoint i år tre.

Kilde: Undervisningsministeriet

Skoler med færre end 50 elever i 9. klasse kan 'vinde' op til3,9 mio. i løbet af puljens tre år.

Skoler med mellem 50 og 100 elever kan 'vinde' op til 4,2mio.  i løbet af puljens tre år. 

Skoler med over 100 elever kan 'vinde' op til 4,5 mio. i løbetaf puljens tre år.Kun to puljeskoler har en 9. klasseårgang på over100 elever. 

Kilde: Undervisningsministeriet

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Præmiepuljeskolerne havde indtil onsdag i sidste uge til at fortælle ministeriet, hvilke karakterer deres 9. klasseelever i har opnået ved alle årets 9. klasseprøver i dansk og matematik.

Og det er på baggrund af de indberetninger, at ministeriet nu er klar med en opgørelse over, hvor mange skoler, der kan forvente at modtage et millionbeløb på den anden side af sommerferien.

Ministeriet oplyser, at eventuelle eftersendelser af karakterer eller deciderede fejlindberetninger kan ende med at ændre antallet en smule. Det endelige antal skoler ventes først klar til september.

Dumpekarakter til Løkkes præmiepulje 

Undervisningsminister Merete Riisager kalder på baggrund af de foreløbige indberetninger præmiepuljens første år for en succes.

"Det er en succes, at så mange skoler ser ud til at få del i skolepuljen det første år. Jeg ved, der er gjort en kæmpe indsats ude på mange skoler, og jeg er rigtig glad for resultatet, fordi det betyder, at flere hundrede elever har løftet deres faglige niveau og dermed styrket det fundament, de skal bygge deres liv videre på", lyder det fra ministeren i en pressemeddelelse.

Ministeriets estimat betyder omvendt også, at 44 af skolerne må tage til takke med, at der ikke løber en eneste krone ind på skolekontoen efter sommerferien.

Kritiseret pulje

Præmiepuljen har eksisteret i ét år og kører de næste to skoleår. Puljen er rettet mod skoler med en høj andel af fagligt svage elever i udskolingen. Skolerne bliver målt på antallet af elever, der opnår et karaktergennemsnit på mindst 4 i 9. klasseprøverne i dansk og matematik.

Puljen har modtaget massiv kritik for at bygge på et gulerodsprincip, hvor skolerne kun får del i puljepengene, hvis de når ministeriets fastlagte krav. Modellen betyder, at skoler kan ende med at stå tilbage med store regninger for i gangsatte indsatser, hvis ikke det lykkes dem at nå de præmieudløsende krav.

Processor: Pinlig affære

Professor ved Aalborg Universitet Per Nikolaj Bukh med ekspertise i økonomiske styringsmodeller har også tidligere påpeget, at skolernes karakterer generelt svinger så meget fra år til år, at det ikke vil være muligt at vurdere, om skolernes resultater reelt er udtryk for, at de er blevet bedre til at løfte eleverne.

"Vi kommer til at stå med en pinlig affære, når vi om tre år står med resultatet. Nogle skoleledere vil stå frem og sige, at de ikke forstår, hvorfor de har fået pengene, når de ikke har foretaget sig noget nyt. Andre vil have sat bunkevis af aktiviteter i gang, uden at det vil kunne ses på deres tal. Og det selvom de måske objektivt set har gjort det rigtigt godt", sagde han i november sidste år.

Lotteri: Skolerne kan få præmiepenge uden indsats 

En aktindsigt, som folkeskolen.dk havde foretaget, viste også, at 36 procent af skolerne havde modtaget en præmiesum, hvis prøverne fra sidste skoleår - altså før skolerne iværksatte deres ekstra indsatser - havde talt som puljens første år.

Greve-skoler rose præmiepuljen

Merete Riisager besøgte i sidste uge Arenaskolen i Greve Kommune, som er en af de skoler, der kan se frem til at modtage en check fra ministeriet efter sommerferien.

Præmiepulje-skoler har deres karakterer klar: Skole har allerede armene i vejret 

Her roste leder, lærere og elever alle puljeforsøget. Her fortalte skolens personale, at man blandt andet havde haft stor gavn af et samarbejde med Matematikfessor. Skolen står til at få 1,3 millioner kroner i præmiepulje, men aftalen med Matematikfessør betyder, at når elevernes karakterer har nået målet, så skal Matematikfessor have 500.000 af kronerne. 

Efter sit besøg udtalte ministeren til folkeskolen.dk, at hun mener, at præmiepuljen har hjulpet skolerne til at fokusere på, hvad der er skolens kerneopgave.

"Vores pulje har været meget udskældt, men jeg tror, at vi vil se, at det bliver rigtigt godt. Jeg er meget forhåbningsfuld i forhold til, at vi med det her får løftet nogle elever, fordi der er nogle, som kigger på sig selv igen og siger: Vi laver 117 forskellige ting, men hvad er vigtigst?", lød det fra Merete Riisager.

Ministeriet oplyser, at alle deltagende skoler og forvaltninger får tilsendt et brev, når det endelige resultat ligger klar, og at udbetalingen af præmiepengene sker i 4. kvartal.