4 ud af 10 af Løkkes præmieskoler får ingen penge efter første puljeår

Cirka 60 ud af de 104 deltagende skoler står til at få et millionbeløb efter deres første år i Løkkes præmiepulje. Det viser et estimat fra Undervisningsministeriet på baggrund af skolernes karakterindberetninger.

Publiceret

Det bliver skolerne målt på

De 104 skoler bliver målt på elevernes karaktere ved deskriftlige og mundtlige i dansk og matematik ved afgangsprøverne.Skolerne får del i første præmiesum, hvis de ved årets prøver harformået at reducere andelen af elever med et samlet snit under 4.Karaktersnittet skal i år reduceres med 5 procentpoint i forholdtil skolernes baselinesnit, som er baseret på skolernes karaktereri perioden 2014-2016. Næste år skal de reduceres med 10procentpoint og med 15 procentpoint i år tre.

Kilde: Undervisningsministeriet

Skoler med færre end 50 elever i 9. klasse kan 'vinde' op til3,9 mio. i løbet af puljens tre år.

Skoler med mellem 50 og 100 elever kan 'vinde' op til 4,2mio.  i løbet af puljens tre år. 

Skoler med over 100 elever kan 'vinde' op til 4,5 mio. i løbetaf puljens tre år.Kun to puljeskoler har en 9. klasseårgang på over100 elever. 

Kilde: Undervisningsministeriet

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Præmiepuljeskolerne havde indtil onsdag i sidste uge til at fortælle ministeriet, hvilke karakterer deres 9. klasseelever i har opnået ved alle årets 9. klasseprøver i dansk og matematik.

Og det er på baggrund af de indberetninger, at ministeriet nu er klar med en opgørelse over, hvor mange skoler, der kan forvente at modtage et millionbeløb på den anden side af sommerferien.

Ministeriet oplyser, at eventuelle eftersendelser af karakterer eller deciderede fejlindberetninger kan ende med at ændre antallet en smule. Det endelige antal skoler ventes først klar til september.

Her roste leder, lærere og elever alle puljeforsøget. Her fortalte skolens personale, at man blandt andet havde haft stor gavn af et samarbejde med Matematikfessor. Skolen står til at få 1,3 millioner kroner i præmiepulje, men aftalen med Matematikfessør betyder, at når elevernes karakterer har nået målet, så skal Matematikfessor have 500.000 af kronerne. 

Efter sit besøg udtalte ministeren til folkeskolen.dk, at hun mener, at præmiepuljen har hjulpet skolerne til at fokusere på, hvad der er skolens kerneopgave.

"Vores pulje har været meget udskældt, men jeg tror, at vi vil se, at det bliver rigtigt godt. Jeg er meget forhåbningsfuld i forhold til, at vi med det her får løftet nogle elever, fordi der er nogle, som kigger på sig selv igen og siger: Vi laver 117 forskellige ting, men hvad er vigtigst?", lød det fra Merete Riisager.

Ministeriet oplyser, at alle deltagende skoler og forvaltninger får tilsendt et brev, når det endelige resultat ligger klar, og at udbetalingen af præmiepengene sker i 4. kvartal.

Powered by Labrador CMS