Sommer-højskole skal give ny samtale om skolen og lærernes rolle

Lærere fra alle skoleformer inviteres til 'Lærermødet' - en uges højskolekursus med fokus på lærergerningen.

Publiceret

DEM KAN DU MØDE PÅ 'LÆRERMØDET'

GertBiesta (prof.) LeneTanggaard (prof.) Brian DegnMårtensson (ph.d.-stipendiat), Jens ErikKristensen (lektor) MetteFrederiksen (lærer) PeterSkov-Jakobsen (biskop), Alexander vonOettingen (dr. pæd.) GertrudHøjlund (journalist) LeoKomischke-Konnerup (lektor), UffeRostrup (Frie SkolersLærerforening) ArneEggert (udviklingsdirektør) JonasLysgaard (forsker), Jens SkouOlsen (ph.d. og bassist) Anders BondoChristensen (DanmarksLærerforening), Carolina MagdaleneMaier (mf, ALT.) ChristianDalby (fmd. lærerstuderende) CamillaWang (rektor), MarianneJelved (mf, RV), SimonLægsgaard (forstander) Kirsten M.Andersen (Grundtvigsk Forum), JensBlendstrup (forfatter) KatjaGottlieb (lærer) Rasmus KolbyRahbek (ph.d.-stipendiat), LisbethTrinskjær (FolkehøjskolernesForening) JonasLieberkind (lektor) Laust JoenJakobsen (rektor), SimonFinnerup (højskolelærer) Torben VindRasmussen (forstander) Søs IriniArmyrantis (lærer), StefanHermann (rektor) HannePontoppidan (Uddannelsesforbundet) BobBohlbro (lærer).

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Hvilke samtaler opstår, hvis man lader lærere fra vidt forskellige skoleformer mødes til en uges sommerhøjskole med lærergerningen som udgangspunkt?

Til sommer kan lærere selv være med til at give et svar på spørgsmålet, når der fra den 3.-7. juli holdes 'Lærermøde' på Ryslinge Højskole. Det er Folkehøjskolernes Forening i Danmark, der  arrangerer kurset sammen med bl.a. Danmarks Lærerforening og Frie Skolers Lærerforening.

"Vi vil gerne være værter for en samtale om, hvad dannelse er. Det har der været en stærk tradition for i de frie skoler og på højskoler. Derudover er den pædagogiske debat blevet meget fastlåst og polariseret, mange har ikke lyst til at deltage, og det er svært at finde et rum, hvor man kan tale frit, og hvor der også er plads til omtanke og refleksion", siger Stig Skov Mortensen, der er konsulent i foreningen.

Ideen er, at mødet skal være et komprimeret højskolekursus, og det er erfaringen, at samtalerne ændrer sig, når man spiser, taler, synger og spiller fodbold sammen. Og selvom det foregår i højskoleregi er det ikke en "salgstale for højskolerne".

"Vi taler om skole og dannelse, og gør det på en højskole, fordi vi mener, at den særlige form kan give noget ekstra", siger Stig Skov Mortensen.

"Vi vil gerne have forskellige typer af lærere repræsenteret. For det kan give nogle andre vinkler på, hvad man kan som lærer, og hvad det er for et rum, man står i overfor en gruppe elever", siger Stig Skov Mortensen.

Internationale diskussioner

Strukturen i kurset bliver, at der både er værksteder, som deltagerne kan melde sig til, og overordnede fælles aktiviteter. Kurset har derudover et internationalt udsyn ved den hollandske skoleforsker Gert Biesta.

"Tanken med det er, at bevægelsen i skolesystemerne og lærernes rolle er til forhandling internationalt. Det er ikke et dansk fænomen, at vi diskuterer lærerens rolle i skolen, lærerens anseelse, pædagogik dannelse i skolen osv. Mange af diskussionerne er transnationale", siger Stig Skov Mortensen.

Powered by Labrador CMS