Der er ikke anmeldt nye friskoler til 2019 i hverken Norddjurs Kommune eller hos naboerne Randers og Syddjurs til 2019.

Folkeskoleforældre vil finte sig til ny friskole, men den går ikke

Mølleskolen syd for Grenaa nedlægges med udgangen af dette skoleår. Da beslutningen blev truffet, var det for sent at anmelde en friskole. Nu vil en gruppe forældre købe en ’ubrugt’ anmeldelse, men det må man ikke, siger Undervisningsministeriet.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

For en måned siden besluttede politikerne i Norddjurs Kommune at nedlægge Mølleskolen med 150 elever i Alsø syd for Grenaa. Ideen om at spare skolen væk, når dette skoleår rinder ud, blev præsenteret få dage efter, at fristen for at anmelde nye friskoler til 2019 var udløbet. Her er skæringsdagen 15. august året inden, friskolen skal åbne.

Alligevel bebuder en gruppe forældre fra lokalområdet nu, at de står klar med en friskole, når Mølleskolen lukker til sommer.

"Vi har fået en friskolelicens i hus på rekordtid", siger Jess Boye til TV2 Østjylland. Han er formand for styregruppen bag den nye friskole.

Minimal udsigt til at folkeskoler bliver erstattet af friskoler i 2019

Han uddyber overfor folkeskolen.dk, at styregruppen har spurgt Undervisningsministeriet, om det er muligt at få dispensation til at åbne en friskole i 2019.

"Vi har fået lov til at finde en ubrugt licens, og det har vi gjort hos en tilsvarende initiativgruppe, som alligevel ikke skulle åbne en friskole, fordi den lokale folkeskole ikke er blevet nedlagt", siger Jess Boye.

To ud af tre friskoler erstatter en folkeskole

Han vil ikke fortælle, hvem der er parat til at videreføre sin anmeldelse til styregruppen i Norddjurs Kommune, men han oplyser, at styregruppen skal betale de 30.000 kroner, som det koster at anmelde en friskole til Undervisningsministeriet.

Stuk: Der må være tale om en misforståelse

Når initiativtagere anmelder en friskole, har de tre år til at få den oprettet. De skal dog hvert år anmelde friskolen på ny - ellers udløber anmeldelsen.

Men selv om de gør det, kan de ikke overdrage anmeldelsen til nogle andre et andet sted i landet, oplyser Økonomisk-Administrativt Center i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Der må derfor være tale om misforståelse, siden styregruppen bag en påtænkt friskole tror, at den kan overtage en 'ubrugt' anmeldelse.

Indskolingslærer: Vores friskole er ikke bare en kopi af den nedlagte folkeskole

Man kan derimod godt indgå et samarbejde omkring en anmeldelse, men de oprindelige initiativtagere skal være med til at oprette skolen. Ud over et personsammenfald skal også geografien være på plads.

Hvis en skole for eksempel bliver anmeldt til at ligge i Høje-Taastrup Kommune, så skal den enten ligge i Høje-Taastrup Kommune eller lige på den anden side af kommunegrænsen, hvis det er der, man kan finde egnede lokaler.

To lokalsamfund fandt sammen om en anmeldelse

Det var ved at opfylde begge betingelser, at det i 2009 lykkedes en gruppe borgere i Haderslev Kommune at erstatte Simmersted Skole med en friskole, selv om det var for sent at anmelde en friskole.

Forældre udnytter smuthul til at åbne en friskole

En gruppe forældre i Aabenraa Kommune havde anmeldt en friskole, fordi deres egen folkeskole, Hovslund Børneunivers, var truet af lukning. Skolen overlevede imidlertid, og da nogle borgere i de to byer tilfældigvis kendte hinanden, fandt de sammen om at åbne friskolen i Simmersted.

Forældrene fra Hovslund havde ingen planer om at flytte deres egne børn til en friskole i Simmersted, da de så ville undergrave eksistensgrundlaget for deres egen folkeskole. Peter Fallesen Kjær Ravn fra initiativgruppen i Hovslund havde derfor svært ved at svare på, hvilken interesse han og de andre initiativtagerne havde i at stå bag en friskole i en by små 20 kilometer væk.

Nye tal: Kommuner kan spare penge, når en friskole afløser en folkeskole

"Det er et godt spørgsmål. Det er lidt tilfældigt, at det har flasket sig sådan, men vi kan formentlig lære noget om, hvordan man etablerer en friskole. Det får vi måske selv brug for senere i Hovslund. Aabenraa Kommune ser stadig på sin skolestruktur, så vi frygter fortsat for vores skole", sagde Peter Fallesen Kjær Ravn dengang til folkeskolen.dk.

Han var tillige formand for skolebestyrelsen i Hovslund Børneunivers, som stadig eksisterer med 91 elever. Det samme gør Simmersted Friskole med 164 elever.

Politikere afviser at udsætte nedlæggelsen

Ifølge Jess Boye vil styregruppen bag en friskole ved Grenaa netop opfylde betingelsen om personsammenfald ved, at initiativtagere bag den anmeldelse, skolen skal oprettes på, indgår i skolens bestyrelse i det første år. Det har de meldt sig klar til. Men han har ikke forstået det sådan, at styregruppen er begrænset af de opstødende kommunegrænser.

"Det er rigtigt, at vi har været længere væk end vores to nabokommuner for at finde en licens", siger Jess Boye, som hverken vil af- eller bekræfte, om styregruppen samarbejder med et initiaiv i den nærliggende Aarhus Kommune, hvor der er anmeldt tre friskoler til 2019.

I 2006 blev fristen for at anmelde friskoler rykket fra februar i det år, skolen skulle åbne, til august året inden. Det skete netop for at gøre det sværere at erstatte nedlagte folkeskoler med friskoler, fordi kommuner kan vente indtil 1. marts med at beslutte, at en skole skal nedlægges samme år.

Styregruppen ved Grenaa har forsøgt at få politikerne i Norddjurs Kommune til at lade Mølleskolen køre til 2020, så borgerne kan få tid til at oprette en friskole i stedet, men det har politikerne sagt nej til, da de har andre planer med Mølleskolen.

Blot én ny friskole træder i stedet for en nedlagt folkeskole

"Andre kommuner giver ellers en sådan flot og fair aftale, mens vores politikere meldte ud, at de ville lukke os, netop som det var for sent at anmelde en friskole", siger Jess Boye.