Dannelunde Skole i landsbyen Dannemare på Lolland lukker til sommer, men en gruppe forældre er klar til at åbne en friskole i stedet.

Forældre klar til at erstatte nedlagte og udsultede folkeskoler med friskoler

Tre steder i landet kan landsbyens nedlagte skole blive afløst af en friskole til næste år. To af skolerne lukkede i sommer, men forældrene mener, at der er grundlag for en lokal skole. Andre forældre vil åbne en friskole, fordi den lokale folkeskole bliver udsultet.

Publiceret

Anmeldte friskoler siden2010

2019

25 anmeldte friskoler, heraf syv gengangere fra 2018. Tre af demblev anmeldt i 2017 og står stadig på listen, da en anmeldelsegælder i tre år.

2018

24 anmeldte friskoler, heraf 12 gengangere og 12 nye. Fire eråbnet i år. Ingen af dem erstatter en nedlagt folkeskole.

2017

26 anmeldte friskoler, heraf 10 gengangere og 16 nye. Fem eråbnet i år, hvoraf en erstatter en nedlagt folkeskole.

2016

23 anmeldte friskoler, heraf 12 gengangere fra 2015 og 11 nye.Fem er åbnet i år, hvoraf en erstatter en folkeskole, der blevnedlagt i 2015, mens en anden erstatter en skoleafdeling, sombliver nedlagt i 2018, men reelt er uden elever.

2015

45 anmeldte friskoler, heraf 22 gengangere fra 2014 og 23 nye.Otte er åbnet i år, hvoraf fire erstatter nedlagte folkeskoler.

2014

52 anmeldelser, heraf er 19 åbnet i 2015. 19 af de 52anmeldelser skyldtes en skolenedlæggelse, og af dem er 11 blevet enrealitet.

2013

29 anmeldelser, heraf åbnede 13 i 2014. Fem af de 29 anmeldelserskyldtes en skolenedlæggelse, og tre af dem blev en realitet.

2012

27 anmeldelser, hvoraf 16 åbnede i 2013. 7 af de 27 anmeldelseskyldtes en skolenedlæggelse, og seks af dem blev en realitet.

2011

39 anmeldelser, hvoraf 22 åbnede i 2012. Halvdelen af de 39anmeldelser skyldtes en skolenedlæggelse, og 15 af dem blev enrealitet.

2010

Rekordår med 65 anmeldelser, hvoraf 24 åbnede i 2011. 18 af demerstattede nedlagte folkeskoler.

Krav til nyefriskoler

For at kunne modtage statstilskud skal en friskole anmeldes tilUndervisningsministeriet senest 15. august året før skolensopstart. Samtidig skal skolen betale første rate af et depositum på20.000 kroner. Fristen for anden rate på 10.000 kroner er 1.februar.

Et skoleinitiativ kan genanvende depositum to gange og har altsåtre år til at få skolen etableret. Pengene betales tilbage, hvisdet lykkes. Ellers er de tabt.

Senest 1. februar skal skolen indsende et udkast til vedtægtertil godkendelse i ministeriet, og senest 1. juni skal bestyrelsenoplyse blandt andet skolens adresse, bestyrelse og leder.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Af de 25 friskoler, der er anmeldt til at åbne i august 2020, er mindst tre en direkte konsekvens af, at et flertal i byrådet har valgt at nedlægge en folkeskole eller en afdeling af en skole med flere matrikler. Det viser en gennemgang af årets friskoleanmeldelser, som folkeskolen.dk har foretaget.

To af stederne er det lokale undervisningssted allerede lukket, men alligevel satser initiativtagerne til en friskole på at få liv i en grundskole i byen igen.

I Norddjurs Kommune forsvandt Mølleskolen i Alsø syd for Grenaa fra landkortet med udgangen af skoleåret 18/19. Beslutningen om at nedlægge skolen kom bag på forældrene, da politikernes plan var at nedlægge Toubroskolen i Trustrup. Men efter en kovending pegede de i stedet på Mølleskolen med 92 elever.

Elevflugt koster Norddjurs over 7 mio. årligt 

Forældrene forsøgte først at få politikerne til at give skolen et år mere, så de kunne nå at anmelde en friskole, men det var forligskredsen ikke med på. Dernæst ville forældrene finte sig til en ny friskole ved at købe en anmeldelse af en initiativgruppe et andet sted i landet, som ikke ville få brug for den, fordi den lokale folkeskole alligevel ikke var blevet nedlagt.

Folkeskoleforældre vil finte sig til ny friskole, men den går ikke

Undervisningsministeriet hoppede ikke på finten, idet en friskole enten skal ligge i den kommune, den er anmeldt til, eller lige på den anden side af kommunegrænsen. I stedet har forældrene nu anmeldt en friskole til åbning i 2020 under navnet Hessel Friskole.

Forældre vil erstatte folkeskole med 28 elever med en friskole

Også i Holme-Olstrup uden for Næstved forsøger forældre at genoplive en skole. Her lukkede afdeling Holme-Olstrup med 88 elever under Holmegaardskolen op til sommerferien i år, og nu vil en initiativgruppe erstatte afdelingen med Holme-Olstrup Friskole.

Det tredje sted, hvor en skole kan blive erstattet af en friskole, er i Dannemare på Lolland. Her har politikerne besluttet at nedlægge Dannelunde Skole, når indeværende skoleår rinder ud. Skolen har blot 28 elever.

Lolland dropper storskoler

I 2017 blev der anmeldt friskoler i Slagslunde i Egedal Kommune, i Stestrup i Holbæk Kommune og i Salbrovad i Assens Kommune. De tre anmeldelser skyldtes, at afdeling Slagslunde under Distriktsskole Ganløse, Stestrup under Kildedamsskolen i Tølløse og Salbrovadskolen i Assens Kommune var truet af lukning. Alle tre fungerer den dag i dag, så når de tre friskoler stadig står på listen over friskoler, der kan åbne i 2020, skyldes det, at en anmeldelse gælder i tre år.

Besparelser får borgere til at tage teten med en friskole

To steder i landet arbejder forældre på at åbne en friskole, fordi de mener, at den lokale folkeskole bliver udsultet. Det ene sted er i Ørum i Norddjurs Kommune. Her blev Ørum Skole lagt sammen med Glesborg Skole i sommer til en skole på to matrikler. Samtidig mistede skolen sin overbygning.

"Der har i mange år eksisteret en skole i området. Inden besparelserne i 2018 havde denne skole 319 elever fra 0. til 9. klasse og var den fjerde største skole i Norddjurs Kommune. Desværre har skolen siden den kommunale sammenlægning ofte været nævnt som én, der måske kunne lukkes, fordi der så kunne optimeres med andre skoledistrikter. Dette har medvirket til færre børnefamilier i området. Samtidig har det bevirket en lav grad af fornyelse på skolens fysiske rammer, og deraf en skole som er i forfald", skriver bestyrelsen bag Min Friskole i sit prospekt.

Minimal udsigt til at folkeskoler bliver erstattet af friskoler i 2019

Bestyrelsen vil skabe en god skole for hele områdets familier og på den måde fastholde og måske øge antallet af familier i midten af kommunen mange år frem i tiden. Der ligger således adskillige landsbyer 12 minutters kørsel fra Ørum, påpeger bestyrelsen i prospektet for en friskole i Ørum.

Samme reaktion lyder fra Vor Frue syd for Roskilde. Indtil sommerferien i år havde Vor Frue Skole elever fra 0. til 6. klasse, men i dag går skolen til og med 3. klasse og underviser i alt 34 elever.

Lærer gik fra folkeskole til friskole: "Det har givet mig bedre samvittighed på alle punkter i mit liv"

"I forbindelse med, at Roskilde Kommune har valgt at nedprioritere Vor Frue Skole, har en gruppe borgere valgt at etablere Vor Frue Friskole. Formålet med skolen er at tilbyde en lokalt forankret friskole, der baseret på forskning skaber trivsel og læring for alle børn, på tværs af alder og interesser. Kvalitet og faglighed er i højsædet, samtidig med at vi tænker bæredygtigt", skriver initiativtagerne på skolens hjemmeside.

Alle nye friskoler er opstået som et alternativ til folkeskolen

Netop hjemmesider er en indikator på, om en anmeldt friskole rent faktisk åbner, og en søgning viser, at kun ni af de 25 anmeldte friskoler har en hjemmeside, mens tre gør opmærksom på sig selv via Facebook. Blandt skolerne med enten en hjemmeside eller en profil på Facebook er Leonardo-skolen i Greve og Skolen Bifrost i Roskilde, som begge vil undervise højt begavede børn.

Blot én ny friskole træder i stedet for en nedlagt folkeskole

Blandt de 25 anmeldelser er syv gengangere fra sidste år. Det vil sige, at skolerne blev anmeldt i 2018, så de kunne være åbnet i august i år, men enten lykkedes det ikke eller også er planerne om en friskole blevet skrinlagt, som det er tilfældet i Slagslunde, Stestrup og Salbrovad, hvor de lokale folkeskoler stadig eksisterer.

At en friskole bliver anmeldt er med andre ord ikke det samme som, at den bliver til noget. Sidste år stod der således 24 skoler på listen over friskoler, der kunne åbne i august år, og det er kun lykkedes for fire af dem at komme i gang. Ingen af dem har erstattet en nedlagt folkeskole, men er alle opstået som et alternativ til folkeskolen.

Tre ud af otte nedlagte friskoler havde erstattet en folkeskole

At der er kommet fire nye friskoler til betyder ikke, at det samlede antal privatskoler er øget. Tværtimod er det gået ned med fire, da der i løbet af skoleåret 18/19 forsvandt otte friskoler.

Indskolingslærer: Vores friskole er ikke bare en kopi af den nedlagte folkeskole

To muslimske friskoler måtte lukke, fordi Undervisningsministeriet fratog dem deres statstilskud, nemlig Igra Privatskole på Nørrebro i København og Lykkeskolen i Brabrand ved Aarhus.

Tre af de otte lukkede friskoler havde erstattet en folkeskole. Sværdborg Friskole i Vordingborg Kommune åbnede i 2003, da Sværdborg Centralskole blev nedlagt. Margrethelyst Friskole åbnede i 2011 i stedet fra Ørting-Falling Centralskole i Odder Kommune, og Vesthimmerlands Naturfriskole afløste Strandby Skole i 2016.

Mens Sværdborg Friskole med 70 elever blev erklæret konkurs af Skat, havde de to andre skoler for få elever til at opnå statstilskud. Det kræver mindst 32 elever. Både Margretelyst Friskole og Vesthimmerlands Naturfriskole lukkede med 30 elever.

Undervisningsministeriets seneste opgørelse af antallet af skoler er fra 1. oktober 2018. På det tidspunkt fandtes der 552 friskoler og private grundskoler.

Se listen over nyanmeldte, nyåbnede og nedlagte friskoler via nedenstående link:

Tilføjet mandag den 14. oktober kl. 8.54:

En læser har gjort os opmærksom på, at politikerne i Norddjurs Kommune først pegede på at nedlægge Mølleskolen i Alsø. Det skete i et budgetforslag i foråret 18. Efter en lang kampagne fra Mølleskolens side ændrede politikerne holdning og ville i stedet nedlægge Toubroskolen. Det fik Toubroskolens tilhængere dog sat en stopper for, så det endte alligevel med, at Mølleskolen blev nedlagt.