Formanden for den tidligere it-rådgivningsgruppe, rektor på It-universitetet i København, Mads Tofte, fremlægger gruppens anbefalinger i april 2013
Formanden for den tidligere it-rådgivningsgruppe, rektor på It-universitetet i København, Mads Tofte, fremlægger gruppens anbefalinger i april 2013

Ministeriets it-rådgivningsgruppe bliver til tænketank

Sidste år afleverede Undervisningsministeriets it-rådgivningsgruppe deres anbefalinger til at fremme brugen af it i undervisningen. Gruppens arbejde var dermed afsluttet. Nu lægges gruppen ind under UCC og fortætter som en uafhængig tænketank.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Vi fortsætter som et mere uformelt netværk, som ikke længere er forankret i ministeriet. Gruppen er så at sige blevet frisat. Vi kan blande os i debatten, frem for loyalt at skulle referere til ministeren", siger it-didaktisk konsulent ved CFU, Kasper Koed.

37 nye ideer til at bruge it i undervisningen

"Vi overvejer stadig betegnelsen. Vi er faktisk ikke så glade for betegnelsen 'tænketank', for vi ser mere vores rolle som en 'actiontank'. Vi skal ud og understøtte nogle af de projekter, der er sat i søen", siger han.

Nye ansigter

Alle medlemmer af den tidligere it-rådgivningsgruppe er inviteret til at fortsætte. Der er dog et par stykker, der ikke har ønsket det, siger Kasper Koed. Til gengæld er der kommet nye til. Han regner derfor med, at gruppen, der holder konstituerende møde i dag, kommer til at bestå af 20-25 medlemmer.

"Det er en blandet flok med meget forskellige baggrunde. Der kommer til at være større diversitet end i it-rådgivningsgruppen. Vi kan spille på strenge helt fra policymakers over pædagogiske forskere til praktikere", siger han.

Efter gruppen er konstitueret bliver næste skridt at få udformet et kommissorium og finde frem til de temaer, gruppen skal arbejde med i 2014/15. Modsat it-rådgivningsgruppen kommer tænketanken ikke til at have en formand.

"Ved hvert møde vil vi invitere resursepersoner ind og holde oplæg, og så kan medlemmerne tage temaer op til drøftelse. Der vil blive lagt fyldige referater ud, men det er urealistisk, at vi vil kunne komme med egentlige anbefalinger, når gruppen spænder over så mange interessenter", siger Kasper Koed.

"Til gengæld vil gruppen komme med opmærksomhedspunkter, som i højere grad vil afspejle diversiteten i konstellationen, og ved skoleårets afslutning er det tanken at udkomme med et whitepaper eller en anden formel opsummering på arbejdet".

Højere til loftet

Formanden for Danmarks It-vejlederforening, John Klesner, var medlem af ministeriets gruppe og fortsætter også i den nye tænketank. Han mener, at både folkeskolen, leverandører og forskere vil få meget mere ud af denne konstellation end den forrige.

Rådgivningsgruppe: Sådan bør it-millionerne bruges

"Der er blevet højere til loftet i og med, at gruppen nu ikke hører under ministeriet. Tidligere var handlemulighederne begrænsede. Det var kun formanden og ministeren, der kunne udtale sig på it-rådgivningsgruppens vegne - her er der større spillerum til handling fra mindretal i gruppen", siger han.

"De mange forskellige interesser i gruppen kan på godt og ondt gøre det svært at nå til enighed. Men man har mulighed for at synliggøre, at der er forskellige interesser. I it-rådgivningsgruppen besluttede formandsskabet hvilke råd, gruppen samlet gik videre med".

Medlemmerne i den nye tænketank er:

Powered by Labrador CMS