”Vi har jo en lærerstand, der har vist, at man kan. Jeg er egentlig ret optimistisk på, at vi på denne her dagsorden kan tage nogle kvantespring. Men det afhænger jo af forligskredsen kan finde de løsninger, der skal til”, sagde ministeren i dag om mulighederne for koble hospitalsindlagt elever op på den almindelige undervisning i klasselokalet.
”Vi har jo en lærerstand, der har vist, at man kan. Jeg er egentlig ret optimistisk på, at vi på denne her dagsorden kan tage nogle kvantespring. Men det afhænger jo af forligskredsen kan finde de løsninger, der skal til”, sagde ministeren i dag om mulighederne for koble hospitalsindlagt elever op på den almindelige undervisning i klasselokalet.

Samråd om elevfravær: Minister vil afvente evaluering af fraværsstraffen

Elevers fravær fra folkeskolen, særligt det ulovlige fravær, faldt markant sidste skoleår, som var det første skoleår med den nye fraværsstraf, men også præget af coronanedlukningen. Undervisningsministeren vil afvente evalueringen af begge dele, før man drøfter nye tiltag mod skolevægring og fravær.

Publiceret

MANGE MED HØJT FRAVÆR

Rapporten fra Børns Vilkår viste, at 14,2 procent af eleverne ifolkeskolen havde et højt skolefravær på mere end 10 procent. Detsvarer til mere end 20 skoledage. Netop offentliggjorte tal fraBørne- og Undervisningsministeriet viser, at andelen af elever medover 10 procent sidste skoleår var 11,7 procent. Et vigtigtforbehold ved de nyeste fraværstal er, at tallene blandt andetbygger på forårets skolegang, hvor eleverne i en længere periodemodtog fjernundervisning.  

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I dag startede børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) dagen med at udskyde sin endelige redegørelse for skolereformens betydning for elevernes trivsel og faglighed til en gang inden næste sommer. Og få timer senere fortalte hun i et åbent samråd, at det heller ikke bliver i denne omgang, det giver mening af med indsatser mod elevernes fravær.

De politiske forhandlinger bør afvente evalueringen af skolernes corona-erfaringer fra foråret og evalueringen af fraværsstraffen, der fratager forældrene børnechecken, hvis deres barn har mere end 15 procents ulovligt fravær på et kvartal.

Vil kigge på procentgrænsen og kategoriseringerne

Pernille Rosenkrantz-Theil afslørede, at hun er parat til at kigge på de nuværende kategoriseringer af fravær, som i dag opgøres som enten lovligt eller ulovligt.

"Jeg anerkender, at der er en problematik i forhold til det lovlige og ulovlige fravær. Lad os kigge på det, når vi alligevel skal ind og kigge på det og procentsatserne. For selvfølgelig er der en udfordring, at vi går meget systematisk til det ene og ikke til det andet".

Undervejs det lød fra ministeren, at hun gerne vil diskutere, hvornår skolelederne er forpligtigede til at kontakte elevens forældre. I dag skal lederne kontakte forældrene, hvis eleven har 10 procent ulovligt fravær.

"Det kunne godt ligge et andet sted for min skyld", lød det fra ministeren.

Pegede på erfaringer fra Nordjylland

Ifølge ministeren har de seneste erfaringer fra Nordjylland, hvor eleverne tidligere på måneden i 5.-8. klasse blev hjemsendt på grund af frygten for spredningen af den nye corona-mutation cluster-5, at skolerne hurtigt og nemt har have mulighed for at koble hospitalsindlagte elever digitalt til undervisningen i klassen.

"Jeg har hørt det fra Skolelederforeningen, at man har undervist fra klasselokalet med kamera på i fjernundervisningen. Det vil sige, at der simpelthen sidder en lærer fysisk i klasselokalet, imens børnene er der hjemme på deres værelser".

Pernille Rosenkrantz-Theil kaldte "anmeldelserne" af fjernundervisningen i Nordjylland for "gode", og derfor er skolerne ny på "en helt ny planet" i forhold til at kunne inkludere elever, der fx er indlagte. 

Ifølge ministeren bør det være en ret, at forældre til et hospitalsindlagt barn fra den ene dag til den anden kan få koblet sit barn virtuelt til undervisningen i klassen.  

"Vi har jo en lærerstand, der har vist, at man kan. Jeg er egentlig ret optimistisk på, at vi på denne her dagsorden kan tage nogle kvantespring. Men det afhænger jo af forligskredsen kan finde de løsninger, der skal til".

Ellen Trane Nørby: Indkald til forhandlinger snart

Ellen Trane Nørby fortalte ministeren, at hun langt fra er tilfreds med, at ministeren vil vente med at indkalde til forhandlinger.

"Jeg kan godt blive bekymret, når jeg hører ministerens svar, fordi hvis vi skal vente på evalueringen af loven omkring ulovligt fravær, så kommer vi til at sidde her minimum én gang til med den risiko, at vi stadig har 75.000 børn, der har mere end en måneds fravær. Det er rigtigt mange børn, vi når at svigte", sagde hun og gentog en opfordring, hun var kommet mere flere gange i løbet af samrådet:

"Min bøn er, at ministeren indkalder til forhandlinger, der ligger meget før og tidligere, end de her evalueringer".

Powered by Labrador CMS