Censorer: Kommende lærere har brug for mere undervisning i tysk og fransk

De lærerstuderende har stor viden om teori og didaktik. Men særligt i tysk er der stadig en gruppe, der ikke er gode nok til sproget. Timerne på læreruddannelsen er bare ikke til det, konstaterer censorkorpset

Publiceret Senest opdateret

11/11 2022: Overskriften er blevet ændret efter en kommentar til artiklen.

De kommende tysk- og fransklærere har et højt fagligt niveau. Det konkluderer de censorer, der har haft lærerstuderende til eksamen i årets censorrapport.

I tysk har censorerne fremhævet, at ”teori, metode og praksis kombineres ved prøverne på overbevisende måde”.

En censor skriver blandt andet:

”Det er tydeligt, at undervisningen bygger på virkeligheden ude i skolen og ikke en fagdidaktisk abstraktion”.

Der er dog stadig stor forskel på de lærerstuderendes evner til at tale og skrive på tysk.

”Det er mit indtryk, at underviserne på læreruddannelser udnytter alle muligheder for at kommunikere og dermed øve tysk med de studerende under studiet. Men studiets omfang levner ikke tid til opbygning af en sikker kompetence i fremmedsprog i sig selv”, bemærker en censor i rapporten.

Derfor bør der stadig være fokus på "hvordan studiet indrettes, så det også løfter og støtter de studerende, der har ekstra brug for at arbejde med deres sproglige kompetencer”.

Et andet problem, som censorerne fremhæver, er, at der er for lidt tid til prøven i tysk.

En censor skriver blandt andet, at det på mange måder en god prøve, men ”jeg finder det fortsat problematisk at skulle vurdere så mange delelementer på så kort tid og med så ringe angivelse af, hvad de enkelte delelementer vægter”.

Der stilles høje krav i fransk

De censorer, der har haft lærerstuderende til eksamen i fransk, har også bemærket, ”at der stilles høje krav til de studerende, og at deres præstationer afspejler en professionsrettet undervisning på et højt niveau”.

Men censorerne ser også et behov ”for en styrkelse af de mundtlige og skriftlige sprogfærdigheder i undervisningen, herunder tid til feedback og vejledning samt et større fokus på udviklingen af sprogfærdighederne”.

I år er 25 studerende blevet eksamineret i undervisningsfaget fransk på læreruddannelsen og fire studerende har valgt at inddrage fransk i deres bacheloropgave.

I censorrapporten står der, at der fortsat er en lille stigning i søgningen i faget, blandt andet på grund af muligheden for at få en sproglærerprofil.

”Der er dog tale om en mindre stigning i søgningen, og det vil være ønskeligt at faget udbydes på mere end to professionshøjskoler”, står der.

Lige nu er der kun fransk på Københavns Professionshøjskole og Via University College i Aarhus. Som en del af aftalen om den nye læreruddannelse står der, at det i fremtiden skal være muligt at læse til tysk- og fransklærer flere steder i landet.

Powered by Labrador CMS