»Computeren kan være god eller irriterende«

For Mikkel betyder computeren og høretelefonerne, at han kan samarbejde med klassekammeraterne i 4. klasse, selv om han er ordblind. Sølystskolen er langt med at inddrage it-hjælpemidler i undervisningen.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Mikkel trykker på mikrofonsymbolet på computeren. »Jeg siger bare sætningen, så skriver den det for mig«, forklarer han om tekst til tale-programmet. »Jeg har også en app på min mobil. Jeg kan tage et billede af en side i en bog, og så læser den det for mig«.

Mikkel sidder med de store høretelefoner om halsen og hiver dem jævnligt op på ørerne, lytter, hiver dem ned igen og taler med sin makker Siam om den danskopgave, de er i gang med i 4. klasse på Sølystskolen i Silkeborg. Han er vant til høretelefonerne og computerens mange hjælpemidler. Han har brugt dem i et stykke tid, og de hjælper ham til at arbejde i klassen, selv om han er ordblind. Han arbejder hurtigt og skifter hjemmevant mellem flere faner på computeren. Klassen er delt i to læsehold i nogle af timerne, så der er ikke så mange elever.

Læsevejleder Anne Marie Dahl Jakobsen er med i klassen i dag, hvor Birgitte Duch underviser læseholdet. Klassen læser en historie om nomader, der flytter efter græs til deres dyr. En af dem er utilfreds over deres levemåde og foreslår, at de i stedet bliver boende et sted, bygger bedre telte og holder dyr i indhegning. Makkerparret skal vælge, om manden er træt af at flytte eller af at motionere. Han er træt af at flytte.

»Du kan godt selv skrive 'flytte' med hjælp af stavekontrollen«, siger Anne Marie Dahl Jakobsen, og det gør Mikkel så.

Tilbud til alle elever

Ordblinde elever og andre læsesvage elever udvikler deres egne strategier. Nogle synes, et headset ser sejt ud eller skærmer dem, andre foretrækker små høretelefoner, hvor de, selv om de har dem i ørerne, lettere kan høre, hvad der sker i klassen samtidig.

På Sølystskolen har 4.-6. klasse alle chrome­book, så alle på mellemtrinnet har mulighed for at bruge for eksempel programmet IntoWords. Mikkel og Siam har fortalt deres klasse, hvordan de bruger forskellige hjælpemidler.

»Alle elever kan have udbytte af det. De kan bruge programmet i forskellige fag. De kan få læst ord op i sprogfagene. Her i kommunen sørger vi for at præsentere hjælpemidler såsom IntoWords til alle elever på mellemtrinnet, så det bliver mindre stigmatiserende. Alle kan vælge det til eller fra, når de kender til brugen af det«, siger Gitte Møldrup, der er afdelingsleder i Inklusionscenter for Læsning i Silkeborg.

De elever, der bliver tilknyttet centret, får udleveret en pc - det er dem, der har en funktionsnedsættelse som for eksempel ordblindhed. Centrets elever udvælges, ud fra hvem der har mest brug for at blive understøttet. Gitte Møldrup fortæller, at det først er i 3. klasse, at man reelt kan se, om der er tale om en funktionsnedsættelse hos barnet, eller om der blot er tale om en sproglig forsinkelse.

Hun understreger, at selv om eleven hører teksten læst op, er det stadig eleven, der læser det.

»Det er ikke snyd. Vi skal have vendt den opfattelse, for eleverne bliver bedre til at læse og skrive også ved at høre teksten. De øger deres læseforståelse og læsehastighed. Tidligere har disse elever ikke fået øvelsen i at formulere sig skriftligt, fordi de i gruppearbejder nogle gange har kørt friløb. De har måske tegnet, fået ideer og løst andre dele af opgaven, mens en anden har skrevet. Med hjælpemidlerne kan de selv skrive, og det betyder, at de lærer at formulere bedre sætninger, fordi de også får øvelsen. Det giver både dannelse og sprog«.

Ikke nok med teknologi

I 4. klasse beder Anne Marie Dahl Jakobsen Mikkel om lige at lytte til noget, han har skrevet. Han lytter og retter det forkerte. Han fortæller, at computeren nogle gange er irriterende og nogle gange god. Hjemme læser hans mor bøger højt for ham, eller han læser selv via mobil og computer. Og så spiller han computerspil.

Mikkel og Siam er enige om en sætning og siger den faktisk i kor. Også det kan computeren klare, sætningen er skrevet. Drengene fortæller, at de begge har læst »Iqbal Farooq og den sorte pjerrot«.

»Drengene er helt med i undervisningen og kan nu arbejde sammen med de andre i klassen også. Men det har taget tid for Mikkel. Han havde et dårligt selvværd og har haft det svært. Vi har lavet nogle små projekter, hvor de har været guide i undervisningen af de andre i klassen og dermed har kunnet 'shine' lidt. Det har klart hjulpet. Men jeg ville ikke have kunnet gøre det uden vores læsevejleder, Anne Marie Dahl Jakobsen. Det er hende, der har vist mig programmerne og støttet mig undervejs i at kunne hjælpe Mikkel«, siger Birgitte Duch.

Afdelingsleder Gitte Møldrup fortæller, at ledelsen skal være involveret og alle lærerne.

»Det er dejligt med teknologien, men den er kun en brik i det hele. Alle lærere skal understøtte elevernes selverkendelse og brug af læse-/skriveteknologi. Didaktikken er vigtig. Eleverne skal vide, at de skal træne og blive bedre til at bruge teknologien. De skal vide, at de altid kommer til at skulle stå på tæer. Det skal de erkende. Det er ikke gjort med et lynkursus i CD-ord«, siger hun.

Selvhjulpne elever

Lærer Birgitte Duch fortæller, at flere elever bruger de forskellige hjælpemidler, som de har fået præsenteret. De elever, der ikke har brug for det, lader dem bare ligge.

»Når man inddrager de forskellige programmer i almenundervisningen, virker det. Men eleverne skal selv finde deres vej, og så skal man tænke på, at aflevering af en opgave jo ikke altid behøver at være på skrift. Den kan være indtalt som lydfil, eller det kan være en lille video«, siger Gitte Møldrup og forklarer, at nogle elever optager et skærmbillede og fortæller ind over det, når de skal fremlægge.

I Silkeborg Kommune arbejder man også med ordpatruljer på nogle skoler. Her kan en ordblind 8.-klasseelev for eksempel vise en elev i 5. klasse nogle gode fif. De holder superbrugertræf for ordblinde og læsesvage og har også et netværk for forældre til elever med læsevanskeligheder. For forældrene kan også have brug for at lære af hinanden, hvordan de bedst kan støtte deres børn.

»Målet er, at børnene bliver selvhjulpne, og det kan de bedre med teknologierne«, siger Anne Marie Dahl Jakobsen.

Sølystskolen og Silkeborg Kommune har ikke været en del af ididakt-projektet - dette er blot et eksempel på brug af teknologiske hjælpemidler og deres mulige støtte til elever.

Powered by Labrador CMS