Når lærerne på Eggeslevmagle Skole har et teknisk it-problem, går de til teknikeren Carsten Noe …

Ny rollefordeling bringer it tættere på fagene

I to kommuner på Sjælland er målet at afskaffe den klassiske it-vejleder. I stedet skal en tekniker svinge skruetrækkeren, og den pædagogiske it-vejledning bliver fagvejledernes ansvar. På den måde skal it bringes ind i kernen af fagene.

Publiceret
… hvis spørgsmålet er it-didaktisk, går de til deres fagvejleder – her danskvejleder Lia Sandfeld.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

»Det, jeg hørte fra vores it-vejledere, var, at de havde for få timer, og at for meget af tiden blev brugt med skruetrækker. De mente simpelthen, at der foregik alt for lidt reel vejledning. Samtidig var vores it-vejledere linjefagsuddannede i matematik og fysik og havde altså ikke nogen uddannelse inden for sprogfag. Så de kunne vejlede overordnet, men ikke gå ned i det faglige i alle fag«.

Kronik: Lær lærerne at vælge it fra!

Sådan beskriver skoleleder John Larsen den situation, der førte til beslutningen om at nedlægge it-vejlederfunktionen på Eggeslevmagle Skole i Skælskør fra starten af sidste skoleår. I stedet er der nu ansat en tekniker til at tage sig af det tekniske, mens de tidligere it-vejlederes pædagogiske og didaktiske opgaver er blevet overtaget af skolens faglige vejledere.

»It-vejlederne kunne for eksempel sagtens vise, hvordan man overordnet arbejder med PowerPoint. Men de kunne ikke vise, hvordan man kan bruge det som redskab til at opnå de mål, vi har sat for danskfaget. Den kontekst kan jeg som danskvejleder tænke det ind i«, fortæller danskvejleder og pædagogisk afdelingsleder Lia Sandfeld.

Tredje bølge af it-integration

Ideen til skiftet i vejledernes opgaver stammer fra en rapport, som Slagelse Kommune og videncentret Læremiddel.dk i 2011 fik udarbejdet af forskerne Karsten Gynther og René B. Christiansen fra University College Sjælland. Her konkluderer de, at tiden er løbet fra it-vejlederfunktionen, som vi kender den i dag. Karsten Gynther ridser tre bølger af it-integration i folkeskolen op.

»Første led var at få givet lærerne de basale it-færdigheder. Der var vi for 20 år siden. Andet led var at få basal it ind i undervisningen. Der er vi ved at være. Nu skal vi have it helt ind i kernen af de enkelte fag«, forklarer han.

Og mens it-vejlederne udfyldte en vigtig rolle i de to første bølger, er det på tide at tænke it-vejledning i folkeskolen helt forfra, mener Karsten Gynther.

»Funktionen blev oprettet for at dække et organisatorisk behov, og ergo var funktionen god. Nu må man i stedet for at lappe på det tænke: Hvad er behovet i dag? Det er fagdidaktiske kompetencer. Altså er der brug for en helt anden funktion«, siger han.

Det samme gør sig gældende for skolebibliotekets rolle som læremiddelcentral. Den er også truet af digitaliseringen af skolen, påpeger Karsten Gynther.

Skolebibliotekarerne: Der er stadig brug for generalister

»Det er en meget gammel institution, der er dannet i en periode, hvor der var knaphed på læremidler. Derfor var der brug for en distributions- og forvaltningsenhed for bogmaterialer. De er altså defineret i forhold til et analogt medie. I dag er læremidler og behov nogle helt andre«, siger han.

»Der skal en fagdidaktisk kompetence til at vurdere, om et digitalt læremiddel giver nogen som helst mening. Opgaven med at vurdere og forvalte læremidler skal lægges over til de fagfaglige vejledere«.

Siden rapporten for Slagelse Kommune, der baserede sig på en undersøgelse af fire skoler i kommunen, har et forskerhold fra University College Sjælland undersøgt alle skoler i Vordingborg Kommune og er nået frem til samme konklusioner.

Derfor er også Vordingborg Kommune gået i gang med at omlægge it-vejledningen. Kommunen er som led i en ny digitaliseringsstrategi i gang med at uddanne »faglige frontløbere«, der efter en overgangsperiode skal overtage den pædagogiske it-vejledning, oplyser skolechef Per Larsen.

Ordentlig vejledning tager tid

Overgangen på Eggeslevmagle Skole blev lettet af, at skolen, et år inden man valgte at foretage skiftet, havde dannet et team af diplomuddannede faglige vejledere med nogle af landets største akkorder.

»Vores danskvejleder fik 900 timer og matematikvejlederen 600 timer. De havde altså tid til virkelig at sætte sig ind i alt, der lå under faget«, siger John Larsen.

Pengene blev rejst ved at afskaffe alle tolærertimer og i stedet oprette et resursecenter på skolen.

Da Karsten Gynther og René B. Christiansens rapport kom, tog skoleledelsen den op til revision og fandt frem til, at man var klar til at gennemføre de anbefalede ændringer.

»Vi havde fem vejledere på det tidspunkt, og en af dem var usikker. Hun vidste godt, hvad der var det rigtige program at bruge, men var ikke så skarp i selve programmerne. Men det har vist sig, at den bekymring var ubegrundet«, siger John Larsen.

»Jeg ved heller ikke en hel masse om it. Men jeg kan det grundlæggende, og så kan jeg undersøge markedet og sætte den dialog, der skal være i fagudvalget, i gang. Så kan vi diskutere os frem til, hvad der giver bedst mening«, supplerer Lia Sandfeld og tilføjer:

»Vi finder sammen ud af, hvorfor det giver mening i forhold til vores mål, og hvordan vi får det ind i faget. Der har jeg så eksempelvis tid til at gå ned og lave aktionslæring med dem, så vi får udviklet praksis i fællesskab«.

Forandringer kræver mod

På trods af at Eggeslevmagle Skole altså organisatorisk havde tyvstartet, mener Karsten Gynther, at alle skoler relativt let vil kunne foretage skiftet. Den nødvendige viden er på alle skoler. Det er blot et spørgsmål om, at lederen tager ansvar.

»Som skoleleder og skolechef skal man ud i et opgør med en kultur, hvor der er nogen, der står til at miste noget. Det er altid svært at gennemføre organisationsforandring. Det er modet til forandringsledelse, der skal til«, siger han.

Kan alle skoleledere i princippet i morgen gå ud at sige: »Så sadler vi om«?

»Der vil være et efterslæb på de helt små skoler. Men på alle store skoler er der fagfaglige vejledere, som kommunerne har postet millioner i at opgradere, og som med det samme ville kunne overtage den it-didaktiske vejledning. Alle skoler vil heller ikke have råd til at ansætte en tekniker på fuld tid, men to-tre skoler kan gå sammen om at dele en«, siger Karsten Gynther.

Den rigtige løsning

Den udlægning er John Larsen enig i.

»Jeg er også skoleleder på en meget lille skole med tre elever på Agersø. Men det, man så gør, er at koble det sammen. Jeg har sagt til lærerne på Agersø, at al den faglige vejledning, de har brug for, får de her på Eggeslevmagle Skole«, siger han.

Selv måtte John Larsen se Eggeslevmagle Skoles to it-vejledere forlade skolen, da funktionen blev nedlagt. En fik job på en anden skole i kommunen, mens den anden gik til det private erhvervsliv. De var begge dygtige lærere og blev tilbudt at blive og undervise i deres linjefag, understreger han.

John Larsen er dog ikke i tvivl om, at han har taget den rigtige beslutning. Også lærerne, mener han, er efter en tilvænningsperiode glade for den nye ordning.

»Man skal først igennem en dialogfase, hvor man skal overbevise folk om, at det er den rigtige løsning. Så kommer der en fase, hvor der er usikkerhed. Når man så bagefter kan se, at man har fået noget, der er bedre, så har man ikke den bekymring længere. Så den største udfordring er forandringsledelse. At turde gøre det«, siger han.