Forskning

Det nye fag skal lære eleverne at kode robotter som denne, men også klæde dem på til at være kritiske over for teknologien.
Det nye fag skal lære eleverne at kode robotter som denne, men også klæde dem på til at være kritiske over for teknologien.

Forsker: Skolen kan ikke komme uden om det nye fag

Elisa Nadire Caeli skriver ph.d. om teknologiforståelse i skolen i et historisk perspektiv. Faget skal på skemaet, hvis eleverne skal kunne være med til at forme et stadig mere digitaliseret samfund, mener hun.

Publiceret

GRATIS BØGER TIL LÆRERE

DLF samarbejder med Aarhus Universitetsforlag og Frie SkolersLærerforening om at udgive en række bøger i serien »Pædagogiskrækkevidde«. Bøgerne skal formidle forskning og give undervisere nyfaglig viden, som de kan bruge i deres hverdag og praksis.

DLF-medlemmer kan downloade bøgerne gratis som e-bog ellerlydbog via Min side på dlf.org. De trykte bøger kan også købes tilen særlig medlemspris.

»Teknologiforståelse« af Elisa Nadire Caeli udkommer 10.september.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Sådan lyder det i stykke 3 i folkeskolelovens formålsparagraf. I dag kan det ikke lade sig gøre at leve op til det formål, medmindre teknologiforståelse kommer på skoleskemaet. Sådan lyder det fra ph.d.-stipendiat Elisa Nadire Caeli.

I en ny bog, »Teknologiforståelse«, i serien »Pædagogisk rækkevidde« argumenterer hun for, hvorfor det er bydende nødvendigt, at skolen klæder eleverne på til at begå sig i et samfund, der i højere og højere grad præges af og skabes med digitale teknologier.

Hvorfor er det så presserende at få et teknologiforståelsesfag på skoleskemaet nu? Teknologi har vi vel som mennesker og samfund skullet forholde os til længe?

»Hvis man kigger på den måde, samfundet er indrettet på i dag, så gennemsyrer teknologi vores hverdag. Derfor kan vi ikke komme uden om sådan et fag, hvis vi skal kunne leve op til folkeskolens formål.

Det har man egentlig vidst længe. For nogle er det en helt ny diskussion. Men allerede i 60'erne snakkede Danmarks første professor i datalogi, Peter Naur, om vigtigheden af at få et fag på skemaet for alle, så forståelse for data, deres natur og brug kunne blive almeneje. I 70'erne var vi herhjemme meget langt fremme med vores ambitioner om at skabe sådan et fag, dengang kaldet 'datalære'. Ambitionen var blandt andet, at eleverne skulle udvikle kompetencer inden for problemløsning med automatisk databehandling og forståelse for databehandlingens samfundsmæssige anvendelser og konsekvenser.

Hvad bør politikerne holde sig for øje i forbindelse med teknologiforståelse?

»Der skal skabes nogle ordentlige rammer og afsættes resurser til uddannelse af lærerne til at kunne undervise i faget helt på linje med andre fag. Allerede for 50 år siden havde man øje for, at læreruddannelsen risikerer at blive en flaskehals.

Desuden bliver det nødt til at komme på skemaet som selvstændigt fag. Teknologiforståelse er i sin natur tværfaglig, men ligesom vi bruger redskaber fra matematik og dansk i andre fag, så bør der være et fag, hvor man lærer det grundlæggende af linjefagsuddannede lærere. Men det er ikke et enten-eller. Der skal være et selvstændigt teknologiforståelsesfag, men elementer skal også integreres i andre fag for at leve op til disse fags formål«.

Powered by Labrador CMS