BLOG Elisa Nadire Caeli

Elisa Nadire Caeli:

Ph.d.-stipendiat

Abonner på nyt om Elisa Nadire Caeli i dit personlige nyhedsbrev.

OBS: Du er ikke tilmeldt et personligt nyhedsbrev og får derfor ikke en mail med dine valgte emner/blogs. Tilmeld dig her

0   4

Inspiration til teknologiforståelse i Ballerup

Allerede før computernes indtog i samfundet har vi i Danmark haft progressive dannelsesorienterede tanker om brugen af dem i klasseværelserne. Og blandt ildsjæle og frontløbere findes de endnu – i en kælder i Ballerup.

1   8

Teknologiforståelse og etik i skolen

En væsentlig del af undervisning i teknologiforståelse bør omhandle etiske og demokratiske perspektiver, så eleverne bliver i stand til at forstå og diskutere den etik og moral, der er indlejret i digitale teknologier.

0   2

Mennesker skal lære om maskinlæring

Maskinlæring fylder mere og mere i samfundet i dag, og der er brug for, at børn og unge lærer at forstå, hvordan sådanne systemer fungerer.

0   2

Projektarbejde og anvendelsesorienteret undervisning i teknologiforståelse

Dette indlæg er tænkt som et fagdidaktisk bidrag til arbejdet med teknologiforståelse i folkeskolen med sigte på, at datalogiske kompetencer udvikles i anvendelsesorienterede kontekster og ikke som enkeltelementer eller isoleret viden, løsrevet fra brug. Indlægget er skrevet med udgangspunkt i Peter Naurs tekst ”Project Activity in Computer Science Education” (1970).

6   12

Computational thinking, datalogisk tænkning, computationel tankegang, computational tankegang, computationel tænkning og computational tænkning – en midtvejsevaluering af begrebsbrug

Denne lille midtvejsevaluering belyser nogle problematikker ved et af de centrale kompetenceområder for forsøgsfaget teknologiforståelse.

3   13

Programmeret eller menneskelig undervisning – hvad synes eleverne?

Helt siden 1970’erne har man gjort sig erfaringer med det, man dengang kaldte datamatstøttet undervisning, hvor færdighedsorienterede computerprogrammer agerede lærere og gav ”feedback” i form af eksempelvis ros eller point for rigtige svar. Men computeren kunne ikke erstatte læreren, fandt man ud af – samspillet mellem mennesker manglede. Alligevel eksisterer denne uheldige form for undervisning fortsat i dag – og både dengang og i dag havde eleverne tydelige meninger omkring den.

0   8

Katherine Johnson – en kvindelig datalogipioner

Alt for længe har vi kæmpet med kulturelt skabte forestillinger om, at programmering og softwareudvikling er ”mandefag”. Også i skolen. Katherine Johnsons og andre kvindelige datalogipionerers historier kan hjælpe os med at punktere sådanne myter.

1   16

Adaptive læringsteknologier i folkeskolen er uambitiøst

Dette blogindlæg er et svar til et debatindlæg bragt på folkeskolen.dk den 27. november 2018 af Ulrik Juul Christensen (adm. direktør og læge).

4   30

Det er spild af børnenes dyrebare tid at øve staveord – computer eller ej

Dette indlæg er en kommentar til interviewartiklen "Han vil frigøre lærernes tid til den avancerede undervisning", bragt på folkeskolen.dk den 9. november 2018. I interviewet fortæller Ulrik Juul Christensen, direktør for Area9 Lyceum, om virksomhedens ønsker om at optimere børns indlæring gennem adaptiv teknologi.

2   8

Investér i mennesker før maskiner

Skal vi have et nyt teknologirum ind i skolen med plads til 3D-printer, virtual reality osv., nu hvor et nyt teknologifag er på vej til skolen? Det diskuterede jeg i går på Nohrcons konference om fremtidens skole og læringsrum.

14   12

Børn skal udvikle forståelse for data og algoritmer

I forlængelse af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi har Undervisningsministeriet gennemført en undersøgelse af kendskab til blandt andet dataadfærd og it-sikkerhed blandt børn og unge (12-25 år), lærere og forældre. Som forsker i børns udvikling af datalogisk tænkning har jeg med særlig interesse læst de dele af analyserapporten, der omhandler grundskoleelevers forståelse for dataprocesser og algoritmer, og både gode og dårlige nyheder springer i mine øjne.

It-netværket er for alle, der underviser i eller interesserer sig for it i folkeskolen. 

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
2.042 andre er allerede tilmeldt