Styringen og organiseringen af folkeskolen skal gøres mere enkel, var alle paneldeltagerne enige om, for i dag bliver ansvaret skubbet rundt mellem for mange aktører.
Styringen og organiseringen af folkeskolen skal gøres mere enkel, var alle paneldeltagerne enige om, for i dag bliver ansvaret skubbet rundt mellem for mange aktører.

Debat: Er selvejende danske skoler vejen frem?

Skal danske skoler fremover være selvejende? Det var til debat i dag, da Cevea havde inviteret til konference om styringen af folkeskolen. Debatten kom dog hurtigt til i lige så høj grad at handle om skolereform og regler.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Der er for mange, der vil bestemme over folkeskolen i dag. Det var der bred enighed om blandt både politikere og fagforeninger, da Cevea i dag havde indbudt til konferencen "Folkeskolen i klemme i selvstyret" sammen med Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen og Skole og Forældre. Derimod var der ikke enighed om, at løsningen er selvstyre til landets folkeskoler.

"Nej", var det kontante svar fra Pernille Rosenkrantz-Theil (S), der ikke kan se, hvad folkeskolerne kan vinde på den model.

"Glem den selvejemodel. Det ender bare som gymnasierne, hvor der er konkurrence om eleverne".

Kan konkurrence drive udvikling?
Oplægget til konferencen er en rapport fra Cevea, der har gennemgået andre landes modeller for mere selvstyre til folkeskoler. Blandt deres anbefalinger er at skele til enten Finland, hvor der bliver lagt et skolebudget fra statens side, eller til Holland, hvor skolerne er selvejende.

Snyd med målene

Undervejs kom debatten til i høj grad at handle om, hvorvidt folkeskolereformen var et forsøg på at styre folkeskolen endnu mere uden om kommunerne ved at tilføje en masse mål og krav.

"Med folkeskolereformen indførte man 45 minutters bevægelse. Bevægelse er godt, men der er ingen evidens for, at det lige er 45 minutter, der virker. Alligevel bliver vi målt på det. Ude på skolerne har vi små stasiagenter i form af eleverne, der skal hjem og fortælle forældrene, om de har haft 45 minutters bevægelse den dag eller ej", sagde Claus Hjortdal.

"Der er et kæmpe styringssystem, der sidder inde på Christiansborg og i ministerierne frem for, at det er kvaliteten ude på skolerne, der er drivende", fortsatte han.

Men hvordan sørger skolelederne så for, at dokumentere, at de lever op til alle måltallene, ville ordstyreren vide.

"Vi snyder", lød det kontante svar fra Claus Hjortdal.

Overstyring af folkeskolen
Også Anders Bondo Christensen kunne nikke genkendende til, at lærerne ikke lever op til alle mål.

"Jo flere mål, jo mere kan man styre og kontrollere. Det er hele den tankegang, vi er nødt til at få gjort op med. Jeg vil påstå, at der er ikke en eneste lærer der har fuldt bekendtgørelsen om elevplaner - og derfor kom det til at lykkedes. Hvis man havde fulgt bekendtgørelsen, så ville man stadig sidde og lave elevplaner", sagde han og tilføjede:

"Det dur ikke, at vi har en lovgivning, der kun kan eksistere på grund af civil ulydighed".

Pernille Rosenkrantz-Theil erkendte, at politikerne i Folketinget muligvis har besluttet for meget.

"Vi lavede nogle styringsmekanismer, fordi vi havde påtalt nogle problemer med folkeskolen, som ikke blev løst. Vi kom så til at lave overstyring, og det må vi ændre på", sagde hun.

Anders Bondo Christensens svar var, at det må i så fald ikke ende med en ny reform.

"Lad os ændre tingene i fred og fordragelighed i stedet. Det kan vi lære af Finland, her taler politikere og forskere sammen".

Powered by Labrador CMS