Det er ikke nok at lave nye Fælles Mål, hvis man ikke også arbejder med at implementere dem på skolerne, siger lektor Finn Wiedemann

Forsker: Det er ikke nok at lave nye Fælles Mål

I dag er der kick off for arbejdsgrupperne til de nye Fælles Mål. Men det hjælper ikke at bliver ved med at revidere målene, hvis man ikke samtidig gør en stor indsats for at implementere dem på skolerne, lyder det fra lektor Finn Wiedemann, som har stået for en tidligere evaluering af målene.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Hvis skoleledelsen tager aktivt ansvar for at implementere Fælles Mål og sætter tid og resurser af til, at lærerne i fællesskab kan finde ud af, hvordan de kan bruges i undervisningen, så bliver målene brugt efter hensigten. Hvis ledelsen derimod overlader implementeringen af målene til den enkelte lærer, så bliver de aldrig rigtigt brugt. Det viste evalueringer af Fælles Mål allerede i 2006/2007. Evalueringen var bestilt af Undervisningsministeriet og i spidsen for evalueringsgruppen stod lektor og ph.d. ved Institut for Kulturvidenskaber, Uddannelsesvidenskab på Syddansk Universitet Finn Wiedemann. Rapporterne var omfattende og funderet på landsdækkende kvantitative undersøgelser af forvaltninger, lærere og børnehaveklasseledere plus ni casestudier. Men inden rapporterne var klar, havde ministeriet besluttet, at der skulle laves nye mål. "Da slutrapporten udkom i 2007 var ministeriets interesse for evalueringen kølnet væsentligt. Årsagen var, at et andet kontor i ministeriet end det, som koordinerede evalueringen, havde igangsat arbejdet med at formulere nye fælles mål. På den baggrund blev vores slutevaluering overflødig. Vi evaluerede på noget, som nogen havde bestemt skulle erstattes af noget nyt, hvilket vores mand i ministeriet beklagede. Da rapporten kom, blev den gemt af vejen på en perifer hjemmeside, og der var ingen pressemeddelelse, hvor ministeren gav rapporten anbefalinger med på vejen", fortæller Finn Wiedemann i et  indlæg på folkeskolen.dk.

Finn Wiedemanns: Nye Fælles Mål igen

Nye mål kræver tid og resurser

Men nu, hvor der igen går et storstilet arbejde i gang for at lave nye Fælles Mål, gør Finn Wiedemann opmærksom på, at evalueringens resultater fortsat er meget aktuelle. Rapporterne viste nemlig netop, at det ikke var indholdet af målene eller deres form, der afgør, om de blev brugt eller ej.

Nye Fælles Mål er klar til politisk diskussion

"At forenkle målene og binde dem op på kompetencer vil sandsynligvis kunne afhjælpe de problemer, der har været med, at der har været for mange mål, og de har været for detaljerede. Men det kræver, at man arbejder aktivt med, hvad målene konkret vil betyde i forhold til for eksempel læsning i 4. klasse". Han kan ud fra den tidligere evaluering se, at det er nødvendigt at sætte tid og rum af til at lærerne kan få et konkret forhold til målene, så de kan bruge dem pædagogisk og didaktisk. "Hvis ikke skolelederen sætter tid af, til at lærerne arbejder sammen om de nye mål, så risikerer de at få samme betydning som de nuværende fælles mål, som for mange lærere ikke er en integreret del af den pædagogiske arbejdshverdag. Problemstillingen bør adresseres ministerielt, men det skal også appliceres forvaltnings- og skolemæssigt".

Skoleledere og KL vil gøre Fælles Mål til et styringsredskab

Ministeriet: Vi arbejder på et vejledningsmateriale

I Undervisningsministeriet kender specialkonsulent Helene Hoff, som står for processen med de nye fælles mål, ikke konkret til evalueringsrapporten fra 2007. Men hun understreger, at man i ministeriet er meget opmærksomme på, at der også skal arbejdes med implementeringen af de nye mål. "Målene kan ikke stå alene. De skal ses i sammenhæng med et inspirations- og vejledningsmateriale, som vil blive udviklet og lagt på Emu'en.  Det er også en del af forenklingen af fælles mål, at der bliver udarbejdet en generel vejledning til, hvordan man arbejder med læringsmåll, for eksempel i forhold til undervisningsdifferentiering, evaluering og målstyret undervisning generelt. Det er en del af den politisk aftalte ramme". Hun er helt enig med Finn Wiedemann i, at det er vigtigt, at der bliver arbejdet med implementeringen konkret ude på skolerne. I forhold til den tid det måtte tage på skolerne, siger hun: "Folkeskolen er en kommunal opgave. Fra ministeriets side hjælper vi med implementeringen af folkeskolereformen ude på skolerne, blandt andet gennem læringskonsulentkorpset. Det er den måde vi kan gå ud og hjælpe kommunerne".

Læs også kommentar fra Finn Wiedemann om behovet for implementering af de nye Fælles Mål via linket øverst til højre.