Karakterer i arbejdsindsats, orden og adfærd foruden fagkaraktererne. Det bliver nu afprøvet i et forsøgsprogram.
Karakterer i arbejdsindsats, orden og adfærd foruden fagkaraktererne. Det bliver nu afprøvet i et forsøgsprogram.

Aftale: Forsøg med karakterer for arbejdsindsats, orden og adfærd

Undervisningsministerens forslag om karakterer for flid er mundet ud i en politisk aftale om et nyt program, hvor skoler kan forsøge sig med karakterer for arbejdsindsats, orden og adfærd.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Mens samtlige partier i folkeskolens forligskreds er enige i aftalen om de nye test, der skal afløse de nationale test, står det til gengæld klart, at de er rygende uenige om karakterers betydning i folkeskolen.

Derfor er de blevet enige om at udnytte uenigheden konstruktivt til at iværksætte et nyt flerårigt forsøgs- og udviklingsprogram om karakterer, evaluering og bedømmelse i en særlig delaftale ved siden af den brede aftale om Folkeskolens Nationale Færdighedstest.

Det betyder blandt andet, at skoler landet over kan søge om at få lov til at iværksætte forsøg med standpunktskarakterer for arbejdsindsats i 8.-10. klasse eller med standpunktskarakterer for orden og adfærd i 8.-10. klasse.

Skolerne får ligeledes mulighed for at forsøge sig med karakterfrihed indtil afgangskaraktererne. Det betyder, at det gøres muligt at undlade at give karakterer mod, at der i stedet gives skriftlig, formativ feedback.

Forsøgsmulighederne omfatter også at afprøve en alternativ og mere praktisk orienteret mundtlig prøve i dansk og/eller matematik.

Delaftalen er en direkte udløber af et tidligere forslag fra børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), der i august spillede ud med idéen om at indføre karakterer for flid.

Det var der ikke mange, der bakkede op om i den efterfølgende offentlige debat, men ministeren begrundede det med, at eleverne ikke kun skal belønnes for, hvor dygtige de er i skolen.

"Set med samfundets briller er to ting afgørende, når børn bliver til voksne. Dels at de er dygtige. Altså om de fagligt har lært de ting i folkeskolen, som de har brug for for at kunne klare sig. Dels at de faktisk er flittige," sagde Pernille Rosenkrantz-Theil.

Hun pegede på, at man i karaktergivningen i Danmark har valgt ensidigt at fokusere på elevernes faglige standpunkt, mens man i andre lande - f.eks. Norge - har valgt at fokusere også på f.eks. flid eller orden.

Partierne bag delaftalen er enige om, at forsøget ikke må ændre på, at eleverne skal have 9. klasses afgangsbevis som i dag, og at der på beviset hverken må fraregnes eller tilføjes karakterer.
Partierne er ligeledes enige om, at der senere skal gennemføres en evaluering af forsøgene. Hvordan det nærmere skal foregå, skal partierne drøfte senere, når man har et overblik over, hvor mange skoler, der rent faktisk ønsker at deltage i forsøgsprogrammet.

Powered by Labrador CMS