Sidste år afholdt DLF i samarbejde med UCC en række kursusdage blandt andet for fransk, tysk og engelsk støttet af penge fra A.P. Møllerfonden. Her arbejder to fransklærere med en puslespilsøvelse, som kunne fungere for de små klasser.

12 millioner til arbejde med tidlig sprogstart

Der er brug for en praksisnær, forskningsbaseret sprogdidaktik målrettet tidligere og længere undervisning i de engelsk, tysk og fransk. Det arbejder projektet Tidlig Sprogstart på i et samarbejde mellem fem folkeskoler, Københavns Universitet og to professionshøjskoler. Og nu har projektet modtaget en millionbevilling fra A.P. Møller Fonden til arbejdet.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

En ting var at indføre engelsk fra 1. klasse og fransk eller tysk fra 5. klasse. Men forskningen siger intet om, at den tidligere sprogstart i sig selv giver bedre sprogindlæring. Det gør til gengæld kvaliteten af læringsmiljøet, sprogpædagogikken og evnen til at inddrage elevernes forudsætninger. Men hvordan man gør det, ved man endnu ikke præcis i Danmark.

I projektet 'Tidligere sprogstart - ny begynderdidaktik med fokus på flersprogethed' er forskere fra Københavns Universitet og professionshøjskolerne UCC og Metropol gået sammen med fem københavnske folkeskoler om at udvikle pædagogiske materialer og metoder til gavn for skolerne og sproglærerne. I projektet vil man udvikle og afprøve nye og tidssvarende didaktiske metoder, undervisningsmaterialer og efteruddannelsestilbud til sproglærerne i folkeskolen, så de kan håndtere de nye store udfordringer for sprogfagene.

Inspiration og opdatering til tysklærerne 

"For at få det fulde udbytte af den tidligere start i sprogfagene er der et akut behov for at udvikle en praksisnær, forskningsbaseret sprogdidaktik målrettet de udfordringer, som tidligere og længere undervisningsforløb i de tre fremmedsprog medfører. En sådan viden er endnu ikke er oparbejdet i en dansk kontekst", forklarer prodekan for uddannelse på København Universitet Jens Erik Mogensen. 

DLF er med til at arrangere kurser

20 sproglærere fra de fem skoler skal samarbejde med faglige konsulenter med ekspertise inden for engelsk, fransk, tysk og dansk som andetsprog om at udvikle eksemplariske undervisningsforløb og årsplaner til den tidligere sprogstart. Efterfølgende skal 40 sproglærere og deres elever afprøve og evaluere materialet. Den ny viden bliver tilgængelig for alle lærere via EMU.

DLF vil uddanne 1500 lærere for A.P. Møller-penge 

"Vi hilser projektet meget velkomment, da det kan bidrage til et markant kompetenceløft inden for tidligere sprogstart og flersprogsdidaktik og på den måde medvirke til at fremtidssikre sprogundervisningen i folkeskolen" siger formand for undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening Bjørn Hansen

Danmarks Lærerforening sidder med i projektets styregruppe og er med til at arrangere fagkurser i alle landets regioner samt et afsluttende seminar for grund- og videreuddannelsen på de syv professionshøjskoler, CFU-konsulenter og læringskonsulenter. Projektets resultater skal også bruges til at videreudvikle efter- og videreuddannelse på læreruddannelses-, diplomuddannelses- og masteruddannelsesniveau og vil blive præsenteret på en afsluttende international konference. 

Fransk skal leges ind - også hos de store