Hjælp til ny didaktik 2.0

Læreren skal vejlede og give løbende feedback, når elever arbejder digitalt. Eleverne skal hjælpes til at blive »didaktiske designere«. En ny it-didaktik er i støbeskeen.

Publiceret

LÆS MERE!

På folkeskolen.dk kan man finde en konkret huskeliste (Klik her) til god, digitalt baseretundervisning, som Karsten Gynther og René B. Christiansen harudviklet i samarbejde med lærere. Læs mere om modellen i bogen»Didaktik 2.0« af Karsten Gynther.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Find informationer om Afrikas lande, skriv tekster og find billeder til en planche, som du kan fremlægge for klassen. Det er et klassisk oplæg til en uges emneopgave i skolen. Men med de nye digitale læringsresurser er eleverne færdige med opgaven på et par timer og kan så bruge resten af tiden på at spille computerspil eller gå på nettet.

Derfor skal niveauet løftes, så spørgsmålet lyder:

»Med udgangspunkt i den definition af et uland, vi har arbejdet med i lærebogen, skal I undersøge om X land er et uland. Begrund jeres synspunkt«.

Eleverne går i gang, og allerede efter en time skal læreren trække deres arbejde frem - for eksempel på den interaktive tavle - diskutere arbejdsmetoden og give feedback.

Sådan lyder et eksempel i en ny didaktik 2.0, som lektorer ved University College Sjælland Karsten Gynther og René B. Christiansen har udviklet i samarbejde med en gruppe lærere. Didaktikken bygger på en undersøgelse af brugen af digitale medier i folkeskolen.

Modellen sætter fokus på, hvad eleverne skal lære, hvordan de får adgang til viden, hvordan de kommunikerer, hvad de har lært, hvordan læreren kan stilladsere og evaluere elevernes læringsaktiviteter, og hvordan undervisningen skal tilrettelægges.

Didaktisk design er et nyere begreb inden for uddannelsesforskningen og betyder formgivning af undervisnings- og læreprocesser, med henblik på at eleverne får mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder. I vidensamfundet er der to didaktiske designere med hver sin rolle i undervisningen, nemlig læreren og eleven, forklarer Karsten Gynther.

»Hvis man følger elever i ganske kort tid, så kan man se, at de tager en masse valg, som læreren ville gøre før i tiden. De vælger selv ting på nettet, klipper og klistrer og sammensætter. Læreren må derfor tilrettelægge sin undervisning på en ny måde - ikke ved at forbyde det, men ved at få indsigt i, hvad eleverne gør, så de kan vejledes og støttes i at vælge kvalificeret. Læreren skal lære at lave didaktisk design for eleverne, som selv er blevet didaktiske designere. Det kræver en ny måde at undervise på - et undervisningsloop. Eleverne skal ikke gå længe uden sparring, de nye digitale medier kan bruges til at få gennemsigtighed og løbende feedback«, siger Karsten Gynther.

Powered by Labrador CMS