»Jeg ved godt, hvad det bliver«.

El3v3r skal vær3 glad3 i mat3matik

På Frederiksberg satser de på tidligt at fange de elever, der har vanskeligheder med matematikken. Hver skole har en uddannet matematikvejleder og et par lærere til tidlig indsats.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

»Kan du finde de lige tal?«

Asta tæller, 2, 4, 6 . op til 20.

»Hvilken tabel ligner det?« spørger lærer Lis Zacho og foreslår Asta at sige den. Først må Asta lige kigge, så siger hun tabellen. Derefter skal hun sige den baglæns - uden at kigge.

»Det er vigtigt at kunne tælle både forlæns og baglæns, og det kan Asta«, siger Lis Zacho, som er matematikvejleder på Skolen ved Søerne på Frederiksberg.

Asta sætter blå ringe om alle de lige tal på magnettavlen, og de taler om det mønster, der opstår.

»Det er vigtigt at kunne se mønstre, for matematik er et stort mønster af tal«, siger Lis Zacho.

Asta har en halv times matematik fire gange om ugen alene med Lis Zacho eller i en lille elevgruppe. Asta går i 2. klasse. I den halve time lægger hun for eksempel tal sammen, tæller og fortæller, hvilket tal af to der er størst. Hun arbejder med magnettavlen og med centicubes i stænger med ti i hver.

Lis Zacho er uddannet matematikvejleder og TMF-lærer (Tidlig Matematikindsats Frederiksberg).

Tryg i matematik

»Vi prioriterer tidlig indsats nu, derfor er der fokus på eleverne i 2. klasse. Vi vil gerne hæve bundniveauet nu, for det er sværere at samle dem op senere«, siger Lis Zacho.

»Eleverne skal være glade, når de arbejder med matematikken. De skal føle sig trygge. Vi er i et andet rum, og her er andre spilleregler. Det er vigtigt, at der er nogle, der lytter til dem. For i matematiktimerne i klassen lukker de måske hurtigt af, fordi der er andre elever, der er enormt skarpe«.

Elever vælges ud

Lis Zacho har været rundt for at observere i matematiktimerne og har bagefter talt med lærerne om, hvilke børn de er bekymrede for. Eleverne er blevet testet og valgt ud til TMF-undervisningen i 12 uger. Det er svært at udvælge eleverne, for der er flere, der kunne have brug for ekstra matematik.

På Skolen ved Søerne er der et hold på fem piger fra 2.-klasserne. Lis Zacho fortæller, at hun blev noget overrasket over, at det lige nu mest er piger, der har behov for ekstra matematik; tidligere har det været både piger og drenge.

Når eleverne er sammen til TMF, kan de arbejde på andre måder. For eksempel kan Sofie og Sophia bruge lommeregneren, mens Isabella vejer centicubes, og de to andre regner på kugleramme. Sådan kan man lægge 6 og 7 sammen, men man kan også gange 6 og 7 med hinanden.

»Jeg ved godt, hvad det bliver«.

»Det ved jeg også, men det er lettest på lommeregner«, mener Ava.

I spænding må de vente, til alle har resultatet, før de må sige det højt. En af dem går over og tjekker på taltavlen, om resultatet er rigtigt.

Eleverne arbejder også med at skønne tal og størrelser. De finder midten af bordet, og Lis Zacho forklarer, at bordet er en meter i diameter.

»Det skal man først lære, når man er stor, men I kan jo lige så godt lære det med det samme, ikke?«

Gruppedynamikken og konkurrencen betyder noget for eleverne. Lis Zacho fortæller, at hun og lærerne vurderer, om en elev får mest ud af eneundervisning eller af at være med i en gruppe.

Matematikhistorier og hygge

»Undervisningsmaterialet til tidlig matematikindsats har planlagte moduler, men det er vigtigt, at vi finder barnet dér, hvor det er, og tager udgangspunkt dér, og det kan være meget forskelligt«, siger Lis Zacho.

»Jeg noterer systematisk undervejs i undervisningen og følger de enkelte elever tæt, så vi ved meget om deres udvikling. Vi arbejder udelukkende med mundtlig matematik. Det handler om matematikhistorier og om at opleve matematikhygge«.

Med til hyggen hører hjemmearbejde. Eleverne har bagt tal-kager og opsøger hver dag Lis for at få en kage og et regnestykke med hjem.

»Det er så vigtigt, at eleverne får fornemmelsen for matematik. Hvis man ikke har lært at dividere i 5. klasse, får man store problemer senere. Og hvordan skal man bruge sin NemId, hvis man ikke kan tallene?« spørger Lis Zacho.

Tidlig Matematikindsats Frederiksberg

Frederiksberg Kommune har uddannet to eller flere lærere på alle skoler i Tidlig Matematikindsats Frederiksberg, TMF.

Elever med behov for ekstra matematik i indskolingen får 20-30 minutters undervisning fire dage om ugen i 12 uger. Skolen kan også vælge at give ekstra matematik på andre klassetrin.

TMF kørte som et pilotprojekt i foråret 2010 og blev fra efteråret sat i værk som et udviklingsprojekt. Lærerne bruger et materiale, der er udarbejdet af lektor Peter Weng fra Professionshøjskolen Metropol og lektor i matematikkens didaktik på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU) Lena Lindenskov. TMF-lærerne er med til at videreudvikle materialet, som er inddelt i mange moduler, så lærerne kan tage fat, hvor der er behov for det.

Projektet bliver blandt andet evalueret ved at følge eleverne i deres klasser for at se, hvordan indsatsen virker. TMF finansieres af Frederiksberg Kommune, Metropol, DPU og Egmont Fonden.

Kommunen har også uddannet matematikvejledere på hver skole.