"Har lige haft fornøjelsen sammen med formand Laura Drachmann Poulsen fra Danske Skoleelever at overlevere 12 anbefalinger til fremtidens folkeskole til @mattiastesfaye - vi glæder os til kommende drøftelser om vejen frem", skrev underdirektør Mikkel Haarder på det sociale medie X.

Elever og DI går sammen om 12 anbefalinger til Tesfaye 

95 procent af eleverne skal opnå mindst 02 i dansk og matematik, erhvervspraktik i 8. klasse bør være obligatorisk og skriv praksisfaglighed ind som formål i alle fag, lyder det fælles fra Danske Skoleelever og DI til undervisningsministeren. 

Publiceret Senest opdateret

Onsdag præsenterer regeringen sine længe ventede planer for folkeskolen. Og nu melder Dansk Industri og Danske Skoleelever sig også på banen med en række fælles ønsker til fremtidens folkeskole. 

Sammen skriver de, at folkeskolen skal styrkes, så ”børn og unge trives og får de bedste vilkår for at indfri deres fulde læringspotentiale”, og at folkeskolen i højere grad skal ”sigte mod det fremtidige arbejdsmarked”. 

Danske Skoleelever og Dansk Industri afleverede mandag deres 12 fællesønsker til børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S).

"Vi er virkelig glade for det udspil, som vi i samarbejde med Dansk Industri har skabt. Jeg ser det som værende nødvendigt, at vi giver folkeskolen et kvalitetsløft, når så mange af os elever finder undervisningen kedelig", siger formand for Danske Skolelever Laura Drachmann Poulsen i en pressemeddelelse. 

Her er de 12 anbefalinger

 1. Flere elever skal have mindst 02 i både dansk og matematik

  Regeringen skal udvikle en ny national plan for, at 95 procent af eleverne afslutter folkeskolen med mindst 02 i både dansk og matematik, og kommunerne skal forpligtes til at afsætte penge til indsatser til elever med store faglige udfordringer.

 2. Praksisfaglighed skal ind i alle fag på alle klassetrin

  Regeringen skal indføre praksisfaglighed som formål i alle fag og flere afgangsprøverne udformes, så de afspejler det anvendelsesorienterede og praksisnære indhold i undervisningen. Lærerne skal også efteruddannes, så de får de fornødne kompetencer.

 3. Erhvervspraktik skal være obligatorisk for elever i udskolingen 

  Erhvervspraktikken i 8. klasse skal gøres obligatorisk. Erhvervspraktikken skal desuden gentænkes, så den blandt andet kan gennemføres i grupper, kan foregå delvist digitalt og lægge på flere forskellige tidspunkter i skoleåret. 

 4. Der skal sættes gang i skole-virksomhedssamarbejdet 

  Kommunerne opfordres til at gentænke praksis for åben skole, så der i højere grad er mulighed for skole-virksomhedssamarbejde i matematik og naturfagene.

 5. Mere samarbejde mellem folkeskoler og erhvervsskoler

  Kommunerne skal igangsætte et samarbejde mellem erhvervsskoler og folkeskoler om undervisning af folkeskoleelever på erhvervsskoler. Samarbejdet skal blandt andet have fokus på at udvikle og udbyde valgfag eller kortere undervisningsforløb.

 6. Teknologiforståelse skal være obligatorisk i folkeskolen – både som selvstændigt fag og integreret i andre fag

  Lærere skal desuden efteruddannes, så de får de fornødne kompetencer til at undervise i teknologiforståelse.

 7. Elevers fremmedsprogsfærdigheder skal styrkes

  Det vejledende antal timer i tysk og fransk skal øges med 30 timer årligt i 5. og 6. klasse. Tyskfaget skal have et eftersyn med henblik på at undersøge, hvordan faget kan blive mere relevant og anvendelsesorienteret - og flere kommuner skal forpligtes til at udbyde fransk i folkeskolen.

 8. Særlige indsatser til fagligt stærke elever

  Kommunerne skal have en strategi, der understøtter arbejdet med at løfte de fagligt stærke elever. Det kan fx ske ved, at eleverne nogle timer om ugen tages ud af den almindelige klasseundervisning og undervises sammen med andre elever med lignende behov.

 9. Særlige indsatser for ordblinde elever skal fortsættes og styrkes

  Kommunerne skal have en kommunal læsekonsulent, som arbejder for et generelt løft af alle elevers læseevne, og som skolernes

  læsevejledere kan finde faglig sparring hos. Kommunerne skal også have en handleplan på ordblindeområdet, og lærerne skal efteruddannes i ordblindeområdet, så det ikke kun er skolernes dansklærere, der har viden om undervisning af ordblinde elever.

 10. Bedre vejledning til erhvervsuddannelserne

  Individuel vejledning om uddannelsesvalg skal være en mulighed for alle elever i udskolingen.

 11. Indeklimaet på folkeskolerne skal forbedres

  Kommunerne skal opsætte sensorer i klasse- og faglokaler på alle folkeskoler, så lærere og elever kan lufte ud, når sensoren gør dem opmærksom på en høj koncentration af CO2 eller for høje temperaturer. Samtidig skal regeringen øge anlægsrammen til opgaver, der specifikt vedrører energirenoveringer, som forbedrer indeklimaet på folkeskoler. Regeringen skal også undersøge muligheden for at lade arbejdsmiljøloven gælde for såvel elever som lærere.

 12. Flere udskolingselever skal have fritidsjob

  Kommunerne skal arbejde systematisk med at få flere unge i fritidsjob, og regeringen bør gøre det mere enkelt for virksomheder at have unge ansat for at understøtte flere fritidsjob.

Kilde: Fremtidens Folkeskole - 12 forslag