Udskillelsen i sig selv indebærer, at minoritetsbørnene bliver stillet ringere end andre børn, siger Maria Ventegodt fra Institut for Menneskerettigheder.

Herning meldt til Ligehandlingsnævnet for diskrimination af tosprogede elever

Når Herning Kommune har oprettet en særlig skoleafdeling i et socialt belastet område, er det udtryk for ulovlig forskelsbehandling, mener Institut for Menneskerettigheder, som nu har klaget over kommunen til Ligebehandlingsnævnet.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Bydelsskolen genåbnede på Holtbjerg i august som en afdeling af Herningsholmskolen. 63 ud af 64 elever på den nye skoleafdeling er tosprogede. 

"Det er positivt, at kommunen ønsker, at skolen skal være en skole for både resursestærke og resursesvage børn. Men oprettelsen af en særlig afdeling for børnene fra Holtbjerg udgør efter vores opfattelse ulovlig forskelsbehandling på grund af etnicitet, fordi kommunen vidste, at det ville føre til, at minoritetsbørn blev udskilt til den nye afdeling", siger ligebehandlingschef ved Institut for Menneskerettigheder Maria Ventegodt i en pressemeddelelse.

"Udskillelse af minoritetsbørn i særlige klasser og afdelinger udgør stigmatisering, også selvom der tilføres særlige resurser til disse klasser. Udskillelsen i sig selv indebærer, at minoritetsbørnene bliver stillet ringere end andre børn".

Herning Kommune afviser, at genåbningen af skolen på Holtbjerg er et udtryk for diskrimination.

"Det er ikke diskrimination ud fra etnicitet. Det er en lokal skole, vi har valgt at genåbne. Der var en forventning om, at der ville blive en høj koncentration af tosprogede. Det er også derfor, at der er sat ekstra mange resurser af til at arbejde med skolen og få lavet et godt og attraktivt skoletilbud. Det er der andre kommuner, der har valgt andre løsninger på, men vi har med et bredt flertal i vores byråd valgt at sige, at vi tror på, at denne model kan være en rigtig god løsning", siger formand for Børne- og Familieudvalget i Herning Dorte West (V) til Skoleliv.dk

Læs mere

Pressemeddelelse fra Institut forMenneskerettigheder

Skoleliv.dk