»Vi arbejder på tværs, for eksempel med engelsklærerne«, siger tysklærer Nina Butzbach Andersen. Her har klassen gang i øvelsen »Körper«, hvor ører, skuldre og knæ skal i spil og udtales på både tysk, engelsk og dansk.

Alle sprog er i spil i tysktimen

Flersprogsdidaktik: I 5. klasse på Peder Lykke Skolen skal eleverne bruge alle de sprog, de i forvejen kender, når de lærer tysk. De synger og leger. Det handler om at få dem til at bruge sproget, mens grammatikken kommer i anden række.

Publiceret

FORLØB TIL TIDLIG SPROGSTART

20 sproglærere fra Københavns Kommune samarbejder med fagligekonsulenter inden for engelsk, fransk, tysk og dansk som andetsprogfra Københavns Universitet og professionshøjskolerne UCC ogMetropol om at udvikle eksemplariske undervisningsforløb ogårsplaner til den tidligere sprogstart.

Den nye viden opsamles løbende og vil blive stillet til rådighedfor alle folkeskolelærere via Danmarks læringsportal, Emu.

VÆR MED I 
FÆLLESSKABET OM TYSK

tysk-og fransknetværket bliver der delt alt fra faglig viden og tipstil erfaringer og holdninger til fagene. Her kan du sparre med deallerede 2.644 tilmeldte lærere fra hele landet og få nyt om ditfag direkte i indbakken.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

»Ich bin cool - Bist du cool?

Wiederseh'n - Wiederseh'n - Alles klar«.

Musikken dunker i klasselokalet, og de tyske gloser farer over skærmen på YouTube-videoen, mens eleverne i 5. klasse på Peder Lykke Skolen i København synger med. De kan sangen og alle gloserne udenad. Indimellem skifter gloserne fra tysk til engelsk, så til tyrkisk og andre sprog.

Kort efter er der den nye øvelse med titlen »Körper«, hvor det især er ørerne, skuldrene og knæene, der er i spil, da lærer Nina Butzbach Andersen får eleverne ud på gulvet, mens vi hører både danske, tyske og engelske gloser.

Det er præcis det, tysk i 5. klasse handler om efter den nye begynderdidaktik: at bygge bro mellem de sprog, eleverne allerede kender, og tysk. For tysk er nyt for de fleste af eleverne. Blandt de 20 elever i klassen tales både tyrkisk, kurdisk, afghansk og arabisk. Foruden det engelsk, de allerede har lært - og dansk naturligvis.

Forsker: Byg bro til de nye sprog

»Vi skal gøre dem nysgerrige på sproget tysk. Derfor prøver jeg med forskellige aktiviteter, for de er mest aktive og interesserede, når de skal lege, synge og bevæge sig«, siger Nina Butzbach Andersen.

»Jeg har fokus på det med leg og bevægelse, de skal ud på gulvet«, siger hun og tilføjer:

»Eleverne får de her chunks eller fraser, og så bruger vi fraserne i mange forskellige sammen-hænge. Børnene får en succesoplevelse, når de finder ud af, at de faktisk kan sige noget på tysk«.

Hun er sideløbende med sin undervisning ved at tage en diplomuddannelse i begynderdidaktik med fokus på flersprogethed, hvor hun skal knytte sin undervisning op på teori.

Lektion på 60 minutter

En lektion i tysk med begynderdidaktik er på 60 minutter, og det er læreren glad for, for så kan klassen nå meget. Der er en forventning om, at der skal lidt gang i den, fortæller hun.

I projektet med tidlig sprogstart superviseres undervisningen af faglig konsulent Jette von Holst-Pedersen fra professionshøjskolen Metropol. Hun gør notater om undervisningen til se-nere evaluering. Hun siger:

»Det handler først og fremmest om at få eleverne til at tale sproget, så grammatikken spiller andenviolin.

I gamle dage sad eleverne og terpede og læste op af en bog, men kasserollebøjningen er gemt væk i skabet - i hvert fald i starten af 5. klasse.

»Det vigtigste er at gøre eleverne interesserede i sprog, at gøre dem nysgerrige«, siger Jette von Holst-Pedersen.

Fra forskningen: Flersprogethed 
- en fordel eller en ulempe, 
når man skal lære sprog?