Et netværk for alle, der interesserer sig for tysk- og franskundervisning i folkeskolen. I samarbejde med Sproglærerforeningen, Tysklærerforeningen og Fransklærerforeningen.

(2.500 følger) Se alle medlemmer

For at du kan oprette indlæg i Tysk og fransk kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL
1   4

Feedback på personligt niveau

Smiley eller dødningehovede?

0   20

Sprogundervisningen bør omfavne sprogets fraser

Sprog er bygget om ord, der ofte dukker op i kombinationer, vi kender som fraser eller såkaldte chunks. De er helt centrale, når eleverne skal lære sprog, da de tilbyder sætninger, eleverne kan bruge uden at tænke, mener lektor i tysk på læreruddannelsen.

0   13

Zurück und jonglierungsbereit!

Bolette og Sara har skrevet dette blogindlæg - på tysk naturligvis for den skriftlige eksamen lurer lige om hjørnet!

1   12

Pulje til styrkelse af Tysk - 1

Styrket samarbejde mellem tysklærere på tværs af grundskoler og ungdomsuddannelser i Danmark

1   14

Slutspurten er begyndt!

Indtil nu har de studerende på modul 1 været i centrum på denne blog. Nu skifter vi fokus, idet det i de næste måneder vil være de studerende på modul 3, tyskundervisningens sidste modul med skriftlig og mundtlig eksamen i juni, som vi følger.

0   5

Feedback på procesniveau

Giv eleverne feedback de kan bruge fremadrettet.

ANMELDELSE
0   3

Sidder man godt mellem to stole?

Når tiden er knap, kan det være en fordel med materiale, der på en gang tilgodeser den konkrete undervisning og diskuterer didaktik og sprosyn.

6   10

Feedback på 4 niveauer

Opgaveniveau, procesniveau, metakognitivt niveau og personligt niveau.

ANMELDELSE
17   11

Hvordan skal lærerne formulere faglige mål?

Begreberne dannelse, kompetencer, læringsmål og evidens nuanceres i denne tankevækkende og inspirerende rapport. Ud fra en fagdidaktisk synsvinkel problematiseres Undervisningsministeriets udmeldinger om læringsmålstyret undervisning, og der skabes et rum for en begyndende værdifuld, fagdidaktisk debat om formulering af mål i fag og tværfagligt - et forsømt område.

0   8

Sprog som håndværk

Som mange andre sproglærere, frustreres også jeg dagligt over elevers ukritiske brug af bl.a. google translate.

4   19

Ty til tysk

Sprogfag og naturfag lever normalt i ret adskilte verdener, men kan jo snildt kombinere. I en verden med "alternative facts" er det blevet endnu vigtigere at være kildekritisk eller blot høre ægte alternative meninger -a second opinion. En måde at klare dette, er at ty til tysk.

0   28

Sindal Skole - Spydspids for tysk. Her bruger man eTwinning

Sindal skole går hele vejen. Inddrager naturligvis også skolesamarbejde med tyske elever og lærere og har oprettet samarbejdsrum (twinspace) til tre projekter på portalen www.etwinning.net

0   23

Elever leger sig til tyskfærdigheder i Das deutsche Haus

På Sindal Skole i Hjørring Kommune har tre tysklærere taget initiativet til en ny afdeling på skolen: Das deutsche Haus. Her skal det emme af tysk, når kommunens elever kommer forbi til en saltvandsindsprøjtning tysk.

0   16

Tysklærerforening efter ministermøde: Øg chancen for at trække tysk

Tilfredsheden er stor hos Tysklærerforeningen efter første møde med ministeren, selvom hun vendte tommelfingeren ned til foreningens forslag. Skru op for sandsynligheden for at trække faget til prøven, foreslår foreningen i stedet.

0   6

Fransklærernes dag

Mandag d. 20. marts 2017 afholdes "fransklærernes dag".

0   34

Overrækkelse af godt 600 underskrifter til undervisningsminister Merete Riisager for Ligestilling af de mundtlige prøver i engelsk og tysk

Tysklærerforeningen for Grundskolen har indsamlet godt 600 underskrifter til undervisningsministeren.

1   11

Ny i klassen

Den nye elev står forsigtigt i døren, træder næsten sig selv over tæerne af forlegenhed.

0   29

Erasmus-Studententinnen auf Metropol

Annemarie und Linn aus der Universität in Flensburg waren ein Semester bei uns.

1   6

Riisager vil ikke gøre tysk obligatorisk

I et åbent brev til Merete Riisager opfordrer Tysklærerforeningen blandt andet til, at tysk bliver obligatorisk 2. fremmedsprog og med en tvungen mundtlig afgangsprøve for alle i lighed med engelsk. Det har skabt debat mellem tysk- og fransklærere"..