”Man risikerer, at der kan gå op til et helt år, før man kan blive testet. Og et år er meget lang tid for børn i skolealderen”, siger undevisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Regeringen: Elever skal kunne testes for ordblindhed hele året

Læsevejledere sukker efter at kunne teste elever for ordblindhed hele skoleåret. Nu vil regeringen udvikle den nationale ordblindetest, så den ikke kun kan anvendes om foråret. I alt vil regeringen styrke ordblindeindsatsen med 88 millioner kroner.

Publiceret Senest opdateret

Regeringen foreslår i sit udspil til en ny finanslov, at der afsættes i alt 88 millioner kroner til og med 2026 til at styrke ordblindeindsatsen. En del af pengene skal bruges til at udvikle den nationale ordblindetest, så den kan bruges hele året. I dag kan Ordblindetesten kun anvendes fra marts til juni, da indholdet passer til det, eleven bør kunne på det tidspunkt i forhold til sit klassetrin.

Finanslovsforslaget

Du kan læse tekst og anmærkninger til finanslovsforslaget for Børne- og Undervisningsministeriet her.

Det betyder, at nogle elever risikerer at blive overset, forklarer undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

”Man risikerer, at der kan gå op til et helt år, før man kan blive testet. Og et år er meget lang tid for børn i skolealderen”, siger hun til Fagbladet 3F.

Nyt videnscenter får et årligt tilskud

De 88 millioner kroner går under betegnelsen Ordblindepakke IV, da det er en opfølgning på Ordblindepakke III, som regeringen indgik sidste år med en række partier. Dengang blev der afsat 18,9 millioner kroner til indsatsen.

Forslaget indeholder også et årligt beløb på 2,5 millioner kroner årligt til det nye Nationalt Videncenter for ordblindhed og andre læsevanskeligheder, som ifølge aftalen om Ordblindepakke III er oprettet i regi af Nationalt Videncenter for Læsning. Det nye center har fokus på læsevanskeligheder hos både børn, unge og voksne.

Regeringen vil også bruge to millioner kroner årligt til en pulje til at uddanne flere læsevejledere og ordblindelærere. Der sker som led i en aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet om en styrkelse af ordblindeområdet:

Næsten halvdelen af pengene går til FGU

Hvis det alligevel glipper med at opdage ordblindheden i grundskolen, skal der være hjælp at hente senere i tilværelsen.

Derfor foreslår regeringen, at næsten halvdelen af puljen, 40 millioner kroner, går til at hjælpe unge på FGU.

”FGU løfter en meget stor andel af de elever, der kommer med ordblindhed, men økonomien har hidtil været sat for lavt”, siger Pernille Rosenkrantz-Theil til Fagbladet 3F.

De 88 millioner kroner er fordelt med 18 millioner i 2023, 25 millioner i henholdsvis 2024 og 2025 og 20 millioner kroner i 2026.

Tilføjet fredag den 9. september kl. 8.40:

I Ordblindepakke IV lægges der på grundskoleområdet desuden op til, at elever med andre skrive-og læsevanskeligheder end ordblindhed støttes yderligere. Det gælder for eksempel Developmental Language Disorder, som handler om vanskeligheder med sprogproduktion. Med Ordblindepakke IV foreslås det, at der kommer flere vejledningsindsatser om disse udviklingsmæssige sprogforstyrrelser hos børn og unge.

Der er også hjælp på vej til de utrænede læsere, som mangler læseerfaring og scorer lavt i Ordblindetesten uden nødvendigvis at være ordblinde. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Børne- og Undervisningsministeriet.