På samrådet i april undrede undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil sig over, at Venstre ønsker en ny strategi til erstatning for den fra Venstres egen regeringsperiode: "Jeg fik næsten det indtryk, at fru Ellen Trane Nørby ikke selv tror på sprogstrategien, men det gør jeg altså".

Flertal pålægger regeringen at styrke tyskundervisningen

Et flertal i Folketingets Europaudvalg vil nu pålægge regeringen at udarbejde en såkaldt Tysklandsstrategi, der skal styrke det tyske sprog gennem hele uddannelsessystemet. Blandt andet skal tysklærerne opkvalificeres.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det helt store overblik: Sådan står det til med sprogene i uddannelsessystemet

Sprogene bløder i det danske uddannelsessystem, beskrev folkeskolen.dk/tyskfransk sidste år. Både tysk og fransk er i tilbagegang, og engelsk dominerer mere og mere.  Kun 6,6 procent af STX-studenterne i 2019 havde tysk eller fransk på højniveau. 

Den 12. november sidste år fremsatte Venstre et beslutningsforslag, der skulle pålægge regeringen at udarbejde en ny Tysklandsstrategi inden den 1. juni i år.

Siden kom den nok så famøse artikel, hvor en lærer på folkeskolen.dk opfordrede til, at man helt stoppede tysk, da det er 'et levn fra fortiden'.

Kalder ministre i samråd efter omdiskuteret artikel om tysk-faget: Vil have ny sprogstrategi

Undervisningsministeren blev kaldt i samråd, og politikerne slog ring om nabosproget tysk som et meget vigtigt fag i skolen. Men nogen ny strategi var der ikke behov for, lød det fra Pernille Rosenkrantz-Theil, som er fint tilfreds med den strategi, Venstre selv formulerede, da partiet sad i regering i 2016.

Men flertallet er af en anden mening, og nu - nogle uger efter fristens udløb - har Folketingets Europaudvalg afgivet beretning. Et flertal i udvalget pålægger regeringen "at udarbejde en strategi for styrkelse af det tyske sprog i Danmark gennem hele uddannelsessystemet".

Blandt andet opfordres regeringen  til at undersøge muligheden for at styrke den sproglige og kulturelle opkvalificering af tysklærerne:

"Det kunne være via temadage og læringsmoduler om tysk sprog, kultur og samfund, ligesom regeringen opfordres til at afsøge, om et samarbejde med Goethe-Instituttet kan bidrage såvel indholdsmæssigt som finansieringsmæssigt til at udbrede indsatsen", hedder det i flertalsteksten, som er skrevet af Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Enhedslisten, Radikale, Det Konservative Folkeparti og Kristendemokraterne i fællesskab.

Lærerstuderende skal kunne få merit for linjefag i Tyskland

"Lærerstuderende bør kunne tage deres linjefag i tysk på uddannelsesinstitutioner i Tyskland og få merit", hedder det også, ligesom flertallet håber på tilsvarende vis at få flere tyske studerende til Danmark på Erasmus+-udveksling.

Minister: Der er ikke behov for en ny sprogstrategi

Mindretallet - Socialdemokratiet - ser som nævnt ikke noget behov for en ny strategi. Men det er sådan set også det eneste punkt, hvor regeringen er uenig med flertallet. Socialdemokraterne vil inden for den nuværende sprogstrategi følge op på en analyse af barriererne for at vælge fremmesprogsuddannelser, som Det Nationale Center for Fremmedsprog er i gang med.

Men derudover vil også Socialdemokratiet arbejde for at styrke den sproglige og kulturelle opkvalificering af tysklærerne, gerne i samarbejde med Det Nationale Center for Fremmedsprog eller Goethe-Instituttet. Regeringspartiet vil også gerne have flere studerende på Tysklandsophold og tyske studerende til Danmark via Erasmus+. Særligt for læreruddannelsen foreslår Socialdemokraterne, at man kan komme i praktik som lærer i nabolandet.

Efter behandlingen i Europaudvalget skal forslaget om en ny Tysklandsstrategi ifølge køreplanen andenbehandles i Folketinget, hvor det altså på forhånd har et flertal bag sig.

Debat: Det forkromede overblik - er der en fremtid for tysk?

Læs mere

Europaudvalgets beretning