'Jeg vil gerne have arbejdsro. Vi skal have tid til at sætte os ned i vores fagteams på skolerne og tale om, hvordan vi løser udfordringerne', siger formand for Dansklærerforeningens folkeskolesektion efter pisaresultaterne har vist, at danske elever læser dårligere end tidligere.
"Jeg vil gerne have arbejdsro. Vi skal have tid til at sætte os ned i vores fagteams på skolerne og tale om, hvordan vi løser udfordringerne", siger formand for Dansklærerforeningens folkeskolesektion efter pisaresultaterne har vist, at danske elever læser dårligere end tidligere.

Dansklærerformand advarer mod politiske hovsaindgreb efter Pisa

Danske elever læser dårligere i dette års Pisa-undersøgelse. Det skal selvfølgelig tages alvorligt, mener formand for Dansklærerforeningen. Men hun opfordrer også til, at politikere giver lærerne arbejdsro.

Publiceret

Danske elever er blevet dårligere til matematik og til at læse. Det blev offentliggjort, da resultaterne af Pisa-undersøgelsen blev præsenteret tidligere på ugen under stor mediebevågenhed.

På et pressemøde udtrykte børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye klart, at han ikke er tilfreds med resultaterne. Og at eleverne gerne skal klare sig bedre næste gang.

I Dansklærerforeningens folkeskolesektion er formand Ida Geertz-Jensen er knap så urolig omkring Pisa-resultaterne som ministeren.

”Jeg er ikke lige så meget oppe at køre, som andre er. Generelt ligger de danske elever ret fint i forhold til de andre nordiske lande, vi plejer at sammenligne os med”, siger hun.

Det kommer heller ikke bag på hende, at eleverne læsere dårligere. Hun peger blandt andet på, at der er blevet mindre tid til at læse i fritiden for eleverne, og at dette års pisaresultater stammer fra elever, der har gået i skole under coronapandemien.

”Man skal også tænke på, at lærerne de seneste ti år har været presset på forberedelsestiden. Skolereformen tog noget af den langsommelighed, der var i undervisningen”, siger hun.

”Jeg tror, at eleverne mangler ro og fordybelse, når de læser. Men når jeg som lærer kommer ind i klassen og har helt vildt travlt, kan jeg heller ikke forvente, at eleverne kan fordybe sig og dermed være standhaftige i læringsprocessen, når de møder en svær tekst”. 

Giv lærerne arbejdsro

Ida Geertz-Jensen understreger, at hun og resten af bestyrelsen i Dansklærerforeningens Folkeskolesektion mener det skal tages alvorligt, at eleverne læser dårligere.

Men samtidig er hun bekymret for, at Pisa får politikere og skolefolk – udenfor skolen - til at rende rundt som ”hovedløse høns”.

”Jeg frygter, at en alarmerende retorik om Pisa-resultaterne kan ende i for hurtige og ikke særligt gennemtænkte beslutninger”, siger hun.

”Jeg vil gerne have arbejdsro. Vi skal have tid til at sætte os ned i vores fagteam på skolerne og tale om, hvordan vi løser udfordringerne og arbejder med den røde tråd i skolen. Det er også godt, hvis ministeren går i dialog med fagfolk og foreninger om resultaterne. Men jeg vil gerne frabede mig hurtige løsninger”.

Powered by Labrador CMS