Anmeldelse

Tidlige tegn

Test og træn arbejdshukommelsen

Elevernes arbejdshukommelse er et vigtigt, men lidt overset område. Det råder disse materialer bod på.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Som underviser har jeg ofte følt mig usikker, når elever har udfordringer med arbejdshukommelsen. Det er svært at finde materialer, der har det fokus. "Tidlige tegn", "Husk & regn" og "Husk & læs" er et meget spændende og seriøst bud, som kan være med til at finde og støtte de elever, der må kæmpe med kognitive udfordringer.

Fakta:

Titel: Tidlige tegn

Forfatter: Ib Hedegaard Larsen

Pris: 350

Sider: 48

Type: Vejledning

Forlag: Dansk Psykologisk Forlag

Titel: Husk & læs 1-4, Husk & regn 1-4

Forfatter: Ib Hedegaard Larsen

Pris: 62,50 kroner stykket

Sider: 24

Forlag: Dansk Psykologisk Forlag

Pris: 187,50

Type: 10 elevhæfter og scorings- og registreringsark

Det er et meget spændende prøvemateriale, hvis formål er at afdække elevernes individuelle kognitive færdigheder. Denne afdækning giver lærerne mulighed for at træffe kvalificerede beslutninger om, hvordan undervisningen skal tilrettelægges for især elever med faglige udfordringer. Prøven kan anvendes fra midten af 1. klasse til 3. klasse.

I prøven indgår forskellige delprøver, som er centrale delelementer enten i den tidlige læseindlæring eller i det grundlæggende talkendskab. Det samlede resultat giver et overblik over de områder, der kræver opmærksomhed og yderligere træning.

I vejledningen forklarer forfatteren, at den tekniske del af læreprocessen, bogstavbenævnelse, lyd, syntese med mere, er samme proces, som gælder for matematik, da tal ligeledes repræsenterer abstrakte værdier, der skal kunne omsættes og bearbejdes. Grundlaget for begge områder, afkodning og matematikforståelse, er hukommelsesspændvidde og forarbejdningsspændvidde, samlet kaldet arbejdshukommelse. Det kan prøven hjælpe med at afdække.

"Husk & læs 1-4" samt "Husk & regn 1-4" er tilhørende elevmaterialer, som træner elevernes arbejdshukommelse. Begge materialer har fire trin. De enkelte trin kan benyttes, alt efter hvor eleven er i sin udvikling. Alle øvelser er baseret på samvær med en voksen, der kan guide og iagttage, hvilket i de fleste klasser vil give udfordringer.

Selve prøvematerialet henvender sig primært til testvejledere, læsevejledere og specialundervisningslærere, og det vil sikkert også være her, elevmaterialerne giver størst udbytte.