Debat

Når fagligheder mødes og skaber kreativitet

Litteratur mellem medier i Tingbjerg

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Podwalk rundt i Tingbjerg, fra tekst til graphic novel, ”De tre Bukke Bruse ”- teater, på tur til et ægte vandtårn og fagbogsproduktioner. Mødet med den professionelle kunstner og efterfølgende leg med medier og skabelsesprocesser var på skoleskemaet på Tingbjerg Skole i uge 6, hvor facit var underordnet og udskiftet med et helhedssyn, der imødekom eleverne som kreative producenter og deltagere.

Af folkebibliotekar på Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus, Betina Falsing og PLC-koordinator på Tingbjerg Skole, Leena Bækdal Jensen

Samarbejdets æstetik

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

”Vores tætte samarbejde åbner verden op for vores elever,” konkluderede Marco Damgaard, skoleleder på Tingbjerg Skole efter skolens emneuge. Emneugen på Tingbjerg skole er en tilbagevendende begivenhed i uge 6, og i år fusionerede PLC og folkebibliotek i en samarbejdsrelation omkring planlægningen, der kom til at omhandle litteratur mellem medier.

Hvad er litteratur egentlig?

Litteratur optræder ikke blot i den fysiske bog. Den findes på mange platforme og kommer til udtryk i lyd, billeder, fanfiktion, på sociale medier, apps mm. Fiktion og faktion interagerer, og vi deler litteraturen og digter med. Den eksisterende medieudvikling stiller krav til en bevidsthed om og en opmærksomhed på, hvad litteratur og medier er. Det handler om og kræver et nyt analytisk blik, som ikke mindst tager afsæt i æstetiske og multimodale udtryksformer og lægger op til børnenes egne skabelsesprocesser og kreativitet. Det var med dette mål om kreativitet og som tovholdere i emneugen, at PLC-koordinator Leena Bækdal Jensen og folkebibliotekar Betina Falsing kombinerede deres fagligheder og skabte en lidt anderledes emneuge og noget nyt.

 

Selve ugen - hvad foregik der?

Med emneugen ønskede vi at arbejde med at udvide elevernes forståelse for litteraturbegrebet gennem multimodale skabelsesprocesser. Eleverne skulle derfor præsenteres for og arbejde med litteraturen inden for en bred vifte af medier. Vi ønskede at fokusere på æstetiske læreprocesser, og aktiviteterne skulle derfor være funderet i en praktisk-æstetisk og kreativ praksis. Endelig skulle eleverne være medskabere og medspillere af litteratur mellem medier og deres egenproduktion og sanseorientering stod centralt.

Disse tanker blev omsat til følgende mål for emneugen:

Mål for emneugen 

  • Alle elever har mødt multimodal litteratur
  • Alle elever har undersøgt, hvordan forskellige medier kan udtrykke et fælles tema vha. af forskellige modaliteter
  • Alle elever har taget del i en multimodal skabelsesproces

I praksis arbejdede årgangene med emnet på vidt forskellige og kreative måder. På 0. årgang arbejdede lærere og elever med forfatter Marianne Iben Hansens og illustrator Tea Bendix billedbog Mørkemusen. Eleverne lavede deres egen lille bog om Mørkemusen i en workshop sammen med Tea Bendix, hvilket var et strålende eksempel på, hvordan litteraturen blev formidlet ’for, med og af børn’. Der blev produceret kikkasser, hvor musen boede og mus i alverdens afskygninger.

0.A rækker stolt deres egen Mørkemus i luften efter et fantastisk forløb med Tea Bendix.

På 5. årgang havde eleverne besøg af forfatter Morten Dürr og illustrator Lars Horneman, som fortalte om deres grafiske roman, Zenobia. Med afsæt heri arbejdede eleverne med deres egne fortællinger om ’børn på flugt’ udtrykt i lydfortællinger, collager og skriftlige tekster, der blev rundet af med en reception for forældre, søskende, lærere og elever.

Den grafiske roman, Zenobia, blev remedieret og fortolket af eleverne på 5. årgang, som bl.a. producerede lydfortællinger.

På 7. årgang havde eleverne en workshop over flere dage med forfatter og illustrator, Søren Jessen, hvor eleverne arbejdede remedierende ved at skabe deres egen graphic novel ud fra en læst novelle. 7. årgang afrundede forløbet med deres folkebibliotekar, Betina, på Storm P. Museet med en omvisning i Valhalla-udstillingen. Besøget satte punktum for ugen ved at konstekstualisere og her blandt andet vise, hvordan kombinationer af forskellige udtryksformer på forskellige mediemæssige platforme fortæller historier.

Sara og Yonis fra 7A har tegnet hver sin version af novellen Tabernabo af Mette Hegnhøj i en tegneworkshop med Søren Jessen.

8.A, som arbejdede med podcast, oplever lyd- og lysfortællinger i det lokale vandtårn i Brønshøj.

Planlægningsfasen

Emneugeudvalget bestod af fem lærere, to pædagoger, skolens læringsvejleder samt børnebibliotekaren, hvoraf læringsvejlederen og børnebibliotekaren i fællesskab var tovholdere. I udvalget holdt vi en række planlægningsmøder, og som et led i processen sendte vi fondsansøgninger til hhv. Fonden DBK og Edvard Pedersens Biblioteksfond samt Huskunstnerordningen ved Statens Kunstfond for at søge om penge til forfatter- og illustratorbesøg, workshops og materialer. Vi fandt det nødvendigt at supplere skolens budget for at skabe en emneuge, hvor det ville være muligt at få besøg af forfattere, illustratorer og booke workshops og ture ud af huset, så der var noget særligt til hver årgang. Der kom et afslag fra Fonden DBK, men vi fik tilsagn fra Huskunstnerordningen og Edvard Pedersens Biblioteksfond. Det er værd at bemærke her, at Edvard Pedersens Biblioteksfond er målrettet det danske biblioteksvæsen og med vægt på fokusområder som ’En alternativ tilgang til litteraturen’ og ’Synergien ved flerfaglighed, hvor didaktik og kulturformidling går hånd i hånd’ komplementterede deres bidrag ugen. Dette er et smukt billede på gevinsterne ved samarbejdet, som ikke kun åbnede verden med henblik på økonomiske fordele, men fordoblede og mangfoldiggjorde emneugen for elevere og lærere. Leder af Tingbjerg Biblioteks og Kulturhus, Mikkel Hellden-Hegelund, konkluderer efterfølgende, at ”emneugen 'litteratur mellem medier' er et fremragende eksempel på, hvad samarbejdet kan, når vi virkelig sætter ind, investerer og inddrager hele skolen i litteraturens verden på forskellige måder og med store ambitioner.”

Hvorfor virkede det med samarbejdet mellem det diktaktiske og kulturformidlende?

PLC

Det var helt særligt at se kreativiteten blomstre på skolen med afsæt i litteraturen igennem hele ugen. Ved at lade litteraturen danne afsæt for det videre arbejde i elevernes kreative processer fx i forlængelse af et oplæg fra en illustrator, opstod der en forbindelse mellem de æstetiske og faglige læreprocesser, der skabte en større bredde og dybde i den varierede skoledag. Afsættet var en inspiration og en erfaringsmæssig gave til elevernes egne kreativitetsprocesser, og emneugen dannede på den måde rammen for en fordybende dannelsesproces, der tog afsæt i litteraturen, og som potentielt åbnede elevernes øjne for, hvordan litteratur kan sanses, udfoldes og udtrykkes.

”Det varmer mit PLC-hjerte at være med til, at skolens pædagogiske læringscenter formidler kunstneriske og litterære oplevelser til skolens elever som afsæt for et kreativt læringsmiljø. Samarbejdet mellem skolen og kulturhuset skabte et særligt fundament for et tværfagligt arbejdsfællesskab, der opkvalificerede PLC’s arbejde med formidling af litteratur for børn. Ved at eleverne arbejdede fordybende i læreprocesser, der inddrog litteratur, kunst og kultur og appellerede til æstetisk udfoldelse i en kreativ proces, fik vi forenet det didaktiske og det kulturformidlende. Det var i særlig grad motiverende og fremmende at have en samarbejdspartner, der sagde ”ja” til idéerne og delte ansvaret ligeligt og som ikke mindst havde et andet blik på kulturformidling, når didaktikken fra tid til anden blev for læringsmålsorienteret.”

Folkebiblioteket

”Som kulturformidler var det ligeledes en udsøgt fornøjelse og meget relevant at indgå i et samarbejde omkring litteratur og æstetiske udtryksformer. Folkebiblioteket er en dannelsesinstitution, som har tradition for at understøtte og praktisere både formel og uformel læring, som skaber dannelse og opøver kompetencer i at afkode og skabe indenfor et bredt medielandskab, og med det afsæt kunne vi tale i flere kanaler og betragte litteraturen fra flere sider." F.eks. gjorde Betina brug af sit kendskab til øvrige kulturinstitutioner og samarbejdsflader og via denne indsigt i muligheder, blev eleverne præsenteret for litterære kontekster ved museumsbesøg men også til litterære fortællinger i forskellige genremix og via forskellige medier.

”I virkeligheden var emneugen et storslået eksempel på folkebiblioteksformidling anno 2020, og samarbejdet med skolens PLC var det ypperste eksempel på en vellykket sammensmeltning af ambitioner, fagligheder og fælles bestemmelsessted, nemlig børnenes kreativitet og dannelse. Sidst men ikke mindst, så var en sidegevinst blandt andet, at lærerne selv blev kreative og tænkte videre i de æstetiske læreprocesser og i den forbindelse, hvad de kunne bruge deres folkebibliotekar til."

Emneugen ’Litteratur mellem medier’ på Tingbjerg Skole var en vellykket og fornem symbiose mellem dannelse og uddannelse og med kreativitet på dagsordenen, som det primære omdrejningspunkt. Samarbejdet mellem PLC og folkebibliotek rammede ugen ind i et børnekulturelt perspektiv, hvor ’kultur for, med og af børn’ erstattede læringsmålstyret undervisning. Med dette børnekulturelle blik blomstrede kreativiteten, idéer opstod spontant både hos lærere og elever. Ugen var et brud med sædvanlige kontekster og læringsmetoder, og elever og lærere oplevede, at litteratur og medier er forbundne og skal iagttages med det for øje.

Udstilling af elevprodukter fra emneugen i Kulturhuset.

Powered by Labrador CMS