Tv om læsning: "Erhvervsskolernes bøger er sværere end gymnasiets"

”Murerbogen” og andre lærebøger til erhvervsuddannelserne er for svære selv for dygtige læsere, viste en analyse i 2009. Nu sker der endelig noget. Læremidlerne udkommer som i-bøger og skal kunne læses på mobiltelefonen. Se Læsemagasinet 7.

Publiceret Senest opdateret

Konstruktive forhold

Konstruktioner skal udformes, sådeformationer og dif-
ferenssætninger ikke fører til skadelige revnedannelser.
Vær især opmærksom på deformationer fra svind og svelning affugtfølsomme materialer.
(Fra Murerbogen side 7)

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Erhvervsskoler forveksler kvantitet med kvalitet. Det mener Mattias Tesfaye. Han er næstformand i SF og uddannet murer.

"Mange af dem, der møder op, er på flugt fra bøgerne og håber at få mulighed for at bruge hænderne. Så er det klart, at de ikke skal have udleveret en flytteklasse med bøger, den dag de begynder på teknisk skole," siger han som kommentar til den bogpakke, murerlæringen får, når han begynder uddannelsen: "Murerbogen" på 202 sider, "Fliser og klinker" på 193 sider, "Puds - før og nu" på 93 sider, "Murerfagets tagbog" på 139 sider, "Produktudvikling, produktion og service" på 63 sider, "Murerhåndbogen" på 350 sider og "Arbejdsmiljø i dansk byggeri" på 128 sider. Plus en mappe om "Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse". 

  Sværere end i gymnasiet Som titlerne antyder, indeholder bøgerne vigtige oplysninger om fag og færdigheder og om byggeri og arbejdsvilkår. Men altså i en al for tung servering - og med alt for meget på én gang. "Da jeg gik ud af 9.klasse, startede jeg i gymnasiet, men jeg droppede ud efter fire måneder og begyndte på mureruddannelsen," fortæller Mattias Tesfaye i tv-udsendelsen "Læsemagasinet 7 - Læsbare læremidler på teknisk skole?".

Læsemagasinet 7 "Læsbare læremidler på teknisk skole?". (klik på de fire pile for fuld skærm)I udsendelsen bruger lektor Kristine Kabel de indledende linjer i "Murerbogen"s første kapitel som eksempel på nogle af de generelle problemer med erhvervsskolernes læremidler:

 

Er det en instruktion, eller er det information om generelle forhold, spørger hun.

"Det er uklart sprogligt, og så indeholder de fire linjer en masse svære begreber. Teksten er skrevet i passive sætninger og med udsagnsord og tillægsord, der er lavet til navneord, så man skal læse mellem linjerne for at regne ud, hvem der skal gøre hvad, og hvad det fx er for et svind, der er tale om. Eleven får simpelthen ikke guidning nok. Selvfølgelig er det noget, underviseren kan stå for i situationen, men man skal også kunne læse et læremiddel delvist selvstændigt," siger Kristine Kabel. I 2009 var hun med til at analysere bøger fra erhvervsskolerne. Kritikken og konklusionerne i rapporten "Læsbare Læremidler" fra de to nationale videncentre for læsning og læremidler var kras. (se link til højre)

Forlag er enig med kritikerne Men først nu sker der noget. Erhvervsskolernes Forlag er nemlig gået i gang med at revidere bøgerne, så de fremover skal udkomme som i-bøger, der kan bruges både på pc, elektroniske tavler og smartphone. Forlagsredaktør Heidi Parsberg Madsen er langt hen ad vejen enig i den kritik, der kom frem i "Læsbare Læremidler", så nu kommer der både forklaringer og eksempler fra elevernes hverdag. Og man arbejder tæt sammen med læsevejledere, så teksterne også bliver læsbare. Og projektet er ikke økonomisk uoverkommeligt. "Der er selvfølgelig bekosteligt at udvikle skabelonen til en i-bog, men når først, den er der, er økonomien fornuftig, så i-bogen ikke skulle blive dyrere end papirbogen," siger Heidi Parsberg Madsen. Planen er, at "Murerbogen" nu udkommer som i-bog, og så følger de andre udgivelser efter, fortæller hun.

Læs også artiklen "

Fra tung mursten til i-bog" til højre.

Læsemagasinet er nomineret til pris

"Læsemagasinet" er en serie på otte udsendelser, som produceres af tv-kanalen dk4, Nationalt Videncenter For Læsning og fagbladet Folkeskolen. Udsendelserne og de tilhørende artikler og interview kan ses og læses her på folkeskolen.dk 

Tv om læsning på DK4

Antorini: Folkeskolen sætter læsesvage i en umulig situation i ungdomsuddannelserne