Skolelederkonference: Aktuelle tendenser og dilemmaer i skoleledelse nu og i fremtiden

D. 21. august 2024 kl. 9.30-15.15, Syddansk Universitet

Pris for deltagelse: 500DKK inkl. moms.Prisen dækker antologien Aktuelle tendenser og dilemmaer i skoleledelse, morgenmad, frokost og kaffe/kage.

Frist for tilmelding: 14. august 2024 kl. 12.00

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

For mere info og tilmelding: 

https://www.conferencemanager.dk/skolelederkonference/conference