Bachelorprojekt

Anna og Amalie

Mødet med en ældre fiktiv tekst

Amalie Buttenschøn Dammeyer og Anna Mie Klode Gustafson er indstillet til Lærerprofession.dk for deres bachelorprojekt om, hvordan mødet med værket “Forraadt” af Amalie Skram i en 10.klasse kan understøtte elevernes identitetsforståelse.

Lektor fra VIA Aarhus, Rasmus Fink Lorentzen, har indstillet Amalie Buttenschøn Dammeyer og Anna Mie Klode Gustafson til en pris for deres bachelorprojekt med følgende begrundelse:

"Projektet indstilles til prisen for årets bedste bachelor, fordi det på original og inspirerende vis

lykkes med at undersøge, hvordan ældre litteratur skrevet af kvindelige forfattere kan bidrage til at belyse almenmenneskelige identitetsproblematikker i et nutidigt perspektiv.

Dermed udfordrer forfatterne folkeskolens kanonliste og udvikler en mere mangfoldig tilgang til litteraturundervisningen i dansk, som kan understøtte elevernes kritiske identitetsdannelse."

Mere konkret har de to bachelorer undersøgt, hvordan mødet med en ældre fiktiv tekst kan bidrage til refleksioner over egen samtid og identitetsdannelse.

Hent projektet her: 

Mødet med en ældre fiktiv tekst

Gode projekter

Lærerprofession.dk præsenterer og offentliggør de bedste bachelorprojekter fra læreruddannelsen og de bedste pædagogiske diplomprojekter fra skoleområdet.

Et projekt indstilles af eksaminator og censor. Se indstillingsskema og tidsfrist på sitet.

Uafhængige dommere - lærere, skoleledere, skolechefer, undervisere fra læreruddannelsen og forskere -finder hvert år tre projekter, der tildeles priser. Læs om formålet og se dommerkomiteerne på Lærerprofession.dk

Lærerprofession.dk drives i fællesskab af Danske Professionshøjskoler og fagbladet Folkeskolen/Folkeskolen.dk. Projektet støttes af LB Forsikring, Gyldendal Uddannelse, Akademisk Forlag, Hans Reitzels Forlag, Forlaget Klim, Jydsk Emblem Fabrik A/S og Sinatur Hotel & Konference.