Bachelorprojekt

Lisa Sonne Hoff

Tyskfagets dannelsespotentiale i folkeskolen

Lisa Sonne Hoff er indstillet til Lærerprofession.dk for sit bachelorprojekt om, hvilke måder tyskfaget kan bidrage til elevernes dannelse, og hvilke udviklingspotentialer tyskfaget besidder med henblik på elevernes dannelse.

Lektor fra UC SYD, Katharina Kobelt, har indstillet Lisa Sonne Hoff til en pris for hendes bachelorprojekt med følgende begrundelse:

"Indstillingen fortages idet censoren og jeg var enige om, at Lisas projekt på fornemste vis belyser tyskfagets omtale og lærernes syn på fagets indhold og potentiale i en tid, hvor sprogfagene står overfor grundlæggende ændringer og stærke holdninger i samfundet og den offentlige omtale. 

I projektet lægger Lisa særligt vægt på dannelsespotentialet i tysk, hvilket understreger vigtigheden i at forlade det forældede formelle sprogsyn og nærmere se mulighederne i at fremme elevernes interkulturelle kompetence igennem sproget."

Helt specifikt har Lisa Sonne også undersøgt, hvilken betydning udviklingspotentialet for tyskundervisningen kan få for læreren og måden at drive undervisningen på, i folkeskolen.

Hent projektet her: 

Tyskfagets dannelsespotentiale i folkeskolen

 

Gode projekter

Lærerprofession.dk præsenterer og offentliggør de bedste bachelorprojekter fra læreruddannelsen og de bedste pædagogiske diplomprojekter fra skoleområdet.

Et projekt indstilles af eksaminator og censor. Se indstillingsskema og tidsfrist på sitet.

Uafhængige dommere - lærere, skoleledere, skolechefer, undervisere fra læreruddannelsen og forskere -finder hvert år tre projekter, der tildeles priser. Læs om formålet og se dommerkomiteerne på Lærerprofession.dk

Lærerprofession.dk drives i fællesskab af Danske Professionshøjskoler og fagbladet Folkeskolen/Folkeskolen.dk. Projektet støttes af LB Forsikring, Gyldendal Uddannelse, Akademisk Forlag, Hans Reitzels Forlag, Forlaget Klim, Jydsk Emblem Fabrik A/S og Sinatur Hotel & Konference.